společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Články zařazené v kategorii "archiv-akce":

So 21.4.2018 brigáda na farní zahradě - stavba altánu

Termín akce: So 21.4.2018 od 8,00hod. Oběd a nápoje bude zajištěno. Prosím přihlaste se mi i třeba na ½ dne je OK, tel. 602 720 951

18_04_21-farni_brigada_altan-1.JPG

18_04_21-farni_brigada_altan-3-obcerstveni.JPG


Út 17.4.2018 Chrudim: O Česku a Číně v Chrudimi

Česká křesťanská akademie z. s.,

místní skupina Chrudim

   

O ČR a ČLR v Cr

O Česku a Číně v Chrudimi

 

 

Mgr. Kateřina PROCHÁZKOVÁ

Sinoložka a novinářka

 

Dlouhodobě působila jako zpravodajka Čro, později redaktorka zahraniční sekce ČT v Číně. Nyní projekt Sinopsis.cz (Sinopsis je projekt Ústavu Dálného východu FF UK v Praze a AcaMedia z.ú. Jeho cílem je podávat pravidelný přehled o dění v Číně z pohledu čínských, českých a světových médií a pozorovatelů)

  

úterý 17. dubna 201818 hodin

  

Přednášková síň Vodní zdroje Chrudimi (pod Širokými schody)

Probíhá s podporou města Chrudim


Ne 15.4.2018 Sbírka ČBK na obnovu Blízkého východu

Výzva ČBK ke sbírce na pomoc při obnově domovů
obyvatel zemí Středního a Blízkého východu

(přečtěte v závěru bohoslužeb v neděli 8. dubna 2018)

 

 

Drazí bratři a sestry,

 

stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které doléhá kříž.

 

„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu našich biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do svých měst. Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“ Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy společný postoj k situaci obyvatel válkou postižených zemí.

 

Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory.    

 

 

Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme

 

 

Vaši čeští a moravští biskupové


 

Bude to běžná kostelní sbírka ve většině kostalů. U nás se koná vždy těsně před mší.


13.-15.4.2018 chlapi: celostátní setkání skupinek v Pardubicích

Každoroční celostátní setkání zástupců chlapských skupinek se koná tentokrát u salošů v Pardubicích.

SeSkup bude 13.-15.4. v Pardubicích, hlavní téma - zkratkovitě - "Manuál pro vedení skupinek".

Další informace o přihlášení, ubytování a možnosti dopravy u mě.


so 24.3.2018 chlapi: setkání se vzácnými hosty v Pardubicích

Římskokatolická farnost v Pardubicích

zve muže nejen naší farnosti na

hrdina u Rohra

 

SETKÁNÍ PRO CHLAPY

 

na téma:

" ...a tímto jsi byl ponořen do Kristovy smrti"

a

 „Chlapské hnutí a iniciace v Česku od roku 2000“

které povedou

P. Petr Glogar, OCD a Pavel Hrdina

 

Termín: Sobota 24. března 2018

Místo: Salesiánský klub – Pardubice,

Zborovské náměstí 2018, kaple sv. Václava

 Program setkání:

14:00 – 15:00               1. přednáška, dotazy
15:00 – 15:15               přestávka
15:15 – 16:15                      2. přednáška, dotazy
16:30 – 17:15                       mše svatá
17:30                                     večeře a poté             

„Chlapské aktivity“ k poctě sv. Josefa, posezení v baru, šipky, možnost sportu, tělocvična

Přihlásit se je třeba do 15. března 2018, poplatek 80,- Kč.
na www.farnost-pardubice.cz , 731 598 842.

so 17.3.2016 rozloučení se sestrou Ladislavou

Dne 11. března 2018 v 90. roce života po 73 letech řeholního zasvěcení nás opustila sestra z komunity slatiňanských sester Františkánek.

Za dar jejího života poděkujeme Eucharistickou obětí

v sobotu dne 17. března 2018 ve 14,00 hodin
v klášterní kapli Svaté rodiny ve Slatiňanech.

Po církevních obřadech bude uložena mezi spolusestry na místním hřbitově,
kde bude očekávat slavné vzkříšení.


pá 9.10.2018 Vzpomínka na Karla Kryla

Vzpomínka na písničkáře a básníka, jehož písně a básně připomínají, jak dopadne společnost, která se nechá připravit o svobodu, kterou teď máme, ale možná že nám připadá až trestuhodně samozřejmá. Jeho víra a zakořeněné křesťanské hodnoty (volání po lásce a úctě ke všem lidem, snaha o odpuštění, pacifismus, touha po spravedlnosti) prostupují celé jeho dílo.

Město Slatiňany

156. Laskavý večer se bude konat tentokrát v pátek 9. března  v 19 hodin ve Společenském domě. Vzpomínka na Karla Kryla a jeho písně v podání Dominika Blažka doplní poezie Zdeňka Jiráska. Vstupné 50,-Kč.

oficiální pozvánka zde: 

pozvánka Karel Kryl


Út 27.2.2018 ZRUŠENO Chrudim: Přednáška prof. Jana Sokola

Jan Sokol - Politika, náboženství a veřejný prostor

Z DŮVODU NEMOCI AKCE ZRUŠENA
přednáška
Datum: Úterý 27. února 2018 v 18:00 hodin
Místo: Spolkový dům

 

Pozvánka zde: https://www.farnost-chrudim.cz/akce?i=1596 nebo zde: http://www.chrudimsobe.cz/2018-02-27-jan-sokol

 

Spolkový dům je vedle Billy proti Spořitelně: https://www.google.cz/maps/place/Spolkov%C3%BD+d%C5%AFm/@49.9496622,15.7873357,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb3da387f696949b4!8m2!3d49.9498762!4d15.7888056


So 24.2.2018 Křížová cesta se světly

V sobotu 24.2. se půjdeme pomodlit křížovou cestu se světly. Začátek v 18.00 hod, půjdeme od kostela na návrší k Panně Marii.


So 6.1.2018 Tříkrálové požehnání

I letos se naše farnost podílí na tradičním tříkrálovém požehnání spojeném se symbolickou sbírkou pro Charitu Chrudim.

Zúčastnit se mohou i zájemci mimo farnost, přijďte po 8h na faru, dospělí si přineste občanku.

Začátek 6.1.2018 v 9.00 hod. v kostele s požehnáním koledníkům. Fara bude přístupná na občerstvení, převlečení a zařízení formalit od 8.00 hod.


« | 1 2 3 4 5 6 712 | »