společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Články zařazené v kategorii "aktuality":

Klášter je prodán, ale sestry zůstanou

Více zde.


Biskupský pastýřský list ke sbírce na hospic v Hořicích

18_09_23-pastyrsky_list_Vokal-1.gif

18_09_23-pastyrsky_list_Vokal-2.gif


Sbírka na farní altán

sbírka na altán


Zemřela sestra Ladislava z kláštera


Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám

Celý text výzvy je zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180105biskupove-vyzyvaji-pojdme-k-nadchazejicim-prezidentskym-volbam


dokočnena oprava střechy kostela po vichřici Herwart

Pár fotek z opravy střechy kostela sv.Martina poškozené při vichřici 29/10/2017.

Opravu provedla firma Streko Chrudim, stála celkem ca. 70tis. vč. DPH (z toho 10tis. byl materiál). Teď se jedná s pojišťovnou o proplacení.

Děkujeme faráři a dalším za zajištění rychlé opravy již během pár dní.


Výzva ČBK k volbám

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je např. zde: 

http://www.pallotini-pastorace.cz/sites/default/files/custom/vyzva-volby-2017.pdf

 


Motivační dopis z Charity před sbírkou

Dopis z Charity ke sbírce na Charitu v neděli 25.6.2017:


Křesťanské velikonoce

   Nedávno skončila doba vánoční, kdy jsme si se všemi lidmi dobré vůle radostně připomínali narození Ježíše v Betlémě. Ježíše, který je pro všechny lidi Cesta, Pravda, Život a Světlo, které osvěcuje každého člověka.

   Před velikonocemi prožívají křesťané čtyřicetidenní dobu postní, která začala Popeleční středou. Je to doba přípravy na největší křesťanské svátky, kdy si každoročně připomínáme smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Symbolické číslo čtyřicet nám připomíná čtyřicet let, kdy izraelský národ, vysvobozený Bohem z egyptského otroctví, putoval do zaslíbené země. Také prožíváme spolu s Kristem čtyřicet dní, které strávil na poušti, kde se připravoval na své veřejné působení mezi lidmi. Tak i my prožíváme tuto dobu rozjímáním nad velikým tajemstvím Boží lásky, kdy Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný(Jan 3,16)

   Doba postní končí před Květnou nedělí, kdy si připomínáme Ježíšův královský vjezd na oslátku do Jeruzaléma v době slavení největšího židovského svátku Paschy – Veliké noci, kdy byli vyvedeni Židé z otroctví. Tehdy lidé s jásotem vítali Toho, který jim zvěstoval nové učení, uzdravoval, osvobozoval od spoutaností a křísil mrtvé.

   Na konci následujícího týdne ale volali ti samí: „Ukřižuj ho!“ Vrcholem tohoto Svatého týdne je Zelený čtvrtek, kdy Ježíš naposledy večeří se svými učedníky, Velký pátek, kdy byl souzen židovskou veleradou a odsouzen římským Pilátem k smrti ukřižováním. Ježíš zemřel a byl pohřben. Modlíme se: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, neboť svým křížem jsi vykoupil svět. Třetího dne ráno našly truchlící ženy hrob prázdný a anděl jim oznámil: Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl( Mat 28,5).  Tuto velkou slavnost Boží lásky slavíme v předvečer této noci – na Bílou sobotu. Následující neděli slavíme Boží hod velikonoční – Vzkříšení.

   Podle svědectví mnoha lidí se pak vzkříšený Ježíš setkával po čtyřicet dní s těmi, kteří v Něj uvěřili. Při slavnosti Nanebevstoupení sledujeme učedníky, kteří se loučí se svým Pánem, ale dosud neví, co víme my – za deset dní poté seslal Ducha svatého, neboť slíbil:  Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vím všechno, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!(Jan 14,25-27).

   Ježíš dal svůj život za všechny lidi. To je důvod k veliké radosti!

Na závěr slova sv. apoštola Jana: V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.(1 J 4,9-11)

Další odkazy


Jak jsem se stal knihovníkem

(Článek pro slatiňanské Ozvěny s plánovaným uveřejněním v čísle 4/2017)

„Jako tělo prospívá ze zdravé stravy, tak duch z hodnotné četby.“

Nikdy jsem nebyl knihomol. V mládí jsem četl povinně kvůli studiu a někdy pro zábavu. Jako technika mě nenapadlo hledat v knihách víc, než informace, které zatím nejsou na internetu, v televizi či rozhlasu. Knihy pro mě byly něčím překonaným, třeba jako magnetofonové kazety.


« | 1 2 | »