společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Články zařazené v kategorii "aktuality":

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021

příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.

(celý text jen např. zde: Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2021 /oddelovac/ Missio - Papežská misijní díla )


Podpořte sbírku na auta pro domácí hospicovou péči pro Farní charitu Chrudim

Podpořte sbírku na auta pro domácí hospicovou péči na DONIO.CZ
pro Farní charitu Chrudim.


Potřebujeme dva osobní automobily s pohonem všech kol
pro spolehlivý dojezd i do méně přístupných lokalit našeho regionu
- i v zimě.


Podpořte nás na DONIO.CZ – zde najdete číslo účtu a další možnosti
platby. Sbírka bude ukončena v prosinci 2021.


Více informací získáte na www.chrudim.charita.cz a na telefonním
čísle 704 600 295.


Papež zahájil synodu o synodalitě - pro společnou cestu laiků a duchovních

Synoda za synodální církev -> společenství, účast a poslání


 

Synodalita je spolupráce všech složek církve - laiků, magisteria, kléru. Jejím opakem je klerikalismus, povyšování kléru nad laiky, které kritizuje papež František jako hlavní příčinu odcizení církví od společností ve většině zemí světa.

Synoda není parlament, synoda není průzkumem veřejného mínění, synoda je eklesiální událostí, jejímž protagonistou je Duch Svatý. Není-li Ducha, není synody. Papež František to připomněl při dnešní reflexi předcházející zítřejšímu slavnostnímu zahájení synodního procesu, jehož vyústěním bude synoda o synodalitě. Ve své promluvě položil důraz na tři klíčová slova: společenství všech pokřtěných, účast a poslání církve v dnešním světě.
zdroj: Synodalita pohledem papeže Františka (teologicketexty.cz)

Vykročit spolu na cestu

Papež v sobotu 9. října zahájil světovou synodu neboli společnou cestu laiků a duchovních. Diecézní fáze dvouletého procesu začne tuto neděli 17. října „odspodu“. K zapojení ve farnostech jsou zváni všichni věřící. (Katolický týdeník 12/10/2021)

Rizika synodního procesu

Papež poukázal na to, že synoda nabízí velkou příležitost k pastoračnímu obrácení v misijním a ekumenickém rozměru, ale nese s sebou i určitá rizika.  Prvním z nich je formalismus. Synoda je procesem skutečného duchovního rozlišování, které neslouží k tomu, abychom se sami prezentovali v pěkném světle, nýbrž abychom spolupracovali na Božím díle v dějinách.

„Když tedy mluvíme o synodální církvi nemůžeme se spokojit s pouhou formou, ale musíme se obrátit k podstatě věci, k nástrojům a strukturám, které podporují dialog a interakci v Božím lidu, zejména mezi kněžími a laiky. Proč toto zdůrazňuji? Protože se někdy setkáváme s jakýmsi elitarismem v kněžském řádu, kvůli kterému se oddaluje od laiků. Kněz se pak stává jakýmsi „panem domácím“ a nikoli pastýřem celé církve. Žádá si to proměnu určitých elitářských, překroucených a fragmentárních vizí církve, kněžské služby, role laiků, odpovědnosti v církvi a záležitostí správy a podobně.“

Druhé ohrožení synody definoval František jako intelektualismus, který by ji mohl proměnit v jakousi studijní skupinu zabývající se pouze sebou, odtažitou od reality svatého Božího lidu a konkrétního života komunit žijících na celém světě.

Dalším pokušením, na které Svatý otec poukazuje, je nečinnost, kterou odráží výrok: "tak to bylo vždycky", je lepší nic neměnit.

zdroj: Papež: Kéž se synoda stane časem obývaným Duchem svatým - Vatican News

Naši biskupové organizují přípravu, tj. diskusi v místní církvi. Jak je u nás zvykem, největší důraz kladou na modlitbu. Nicméně čin musí následovat, jak připomíná sv. Jakub ve svém listě ("víra bez činu je mrtvá").

zdroj: Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu - Církev.cz (cirkev.cz)


Pomoc farnosti postižené tornádem

Farnost Nová Ves postihla přírodní katastrofa:


Nyní jsme napojeni na dieslový generátor, internet jen přes mobil a mobilní síť je značně přetížená, proto je problém nyní reagovat na Vaše dotazy, nabídky a efektivně udržovat aktuálnost webových stránek.

Pokud chcete zaslat finanční pomoc naší farnosti, tak na č. ú. 1381673309/0800
IBAN: CZ8408000000001381673309 vedeno u České spořitelny.

Chcete přispět na opravu poškozených kostelů či fary, uveďte variabilní symbol 2222

Chcete podpořit poškozené lidi ve farnosti uveďte variabilní symbol 777.

Váš dar bude použit na nutné opravy kostela v Moravské Nové Vsi, kaple v Hruškách i fary v Moravské Nové Vsi, případně bude poskytnut farníkům v nouzi na opravu jejich poškozených domů. Děkujeme za Vaši štědrost.


Více zde: https://www.farnostmnves.cz/


Charita ČR - Pomoc Moravě

Vážení duchovní a věřící,

prosím, všechny nás hluboce zasáhly následky přírodní katastrofy a osudy postižených lidí na jižní Moravě. Oblastní charity Hodonín a Břeclav již bezprostředně pomáhají přímo v postižených obcích. Naše partnerská Diecézní charita Brno také vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku.

Charita Česká republika již uvolnila z krizového fondu pro mimořádné události částku 500 tisíc korun na pomoc jižní Moravě. Diecézní charita Hradec Králové a naše regionální Charity poskytnou do postižených oblastí vysoušeče a potřebnou potravinovou i materiální pomoc.

Prosím, pokud můžete, také pomozte. Děkujeme vám!

Finanční dary lze posílat na číslo účtu: 4211325188/6800, variabilní symbol: 2002. Pro mezinárodní platby: IBAN CZ36 6800 0000 0042 1132 5188, SWIFT / BIC VBOE CZ 2X.

Můžete přispět také formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90.

Charita již dovezla operativně přes tisíc baget pro zasahující a organizuje další pomoc prostřednictvím sbírkového účtu. Dary budou využity pro následnou pomoc v konkrétních obcích. Vyjíždí krizový tým a připravují se další psychosociální týmy, které budou mapovat situaci a pomáhat na místě ve spolupráci s Krizovým štábem Jihomoravského kraje. Charita plánuje koordinovat i materiální pomoc. V oblastech rozdá hygienické prostředky, pracovní nářadí nebo potravinové balíčky.

Více informací naleznete na webových stránkách Diecézní charity Brno https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/

 

SOS HODONÍN A BŘECLAV

 


Jiří Heblt v Chrudimi končí, nahradí ho Jan Šlégr

Poslední ohláškou v neděli 11. května byla smutná zpráva. Minulý týden přišel P. Jiřímu dekret od otce biskupa Jana Vokála, ve kterém jej od 1. 8. 2021, po 12 letech služby v naší farnosti, překládá do farnosti Pouchov v Hradci Králové,“ informuje místní farnost. Jiří Heblt tak už nebude přímým účastníkem třeba dokončení oprav arciděkanského chrámu, za něž si od místních komunistů zkusil své.

Přestože v podstatě povýší. Dá se totiž očekávat, že z arciděkana Heblta biskup Vokál časem vytvoří kanovníka. 

Jiřího Heblta v Chrudimi nahradí dosavadní farář z Třebechovic pod Orebem Jan Šlégr.

https://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/arcidekan-jiri-heblt-v-chrudimi-konci

https://www.farnost-chrudim.cz/clanek?i=1187


Rozhýbej 2 Komenský pro Mary's Meals

Po celý květen běží již druhá benefiční pohybová výzva Mary’s Meals. Zasportujte si a udělejte tak něco nejen pro své zdraví, ale i pro ostatní. Zapojit se můžete kdykoliv a kdekoliv, ať už jako jednotlivec nebo ve skupině s rodinou, přáteli či kolegy. Nově je výzva otevřená kromě běžců i cyklistům. Svým startovným 2 Komenský (2x200 Kč = 400 Kč) zajistíte jídlo 1 dítěti ve škole téměř na celý školní rok! Vaše fyzická aktivita bude mít ještě druhý rozměr! A to díky sponzorovi, který za každý uběhnutý km zaplatí 2 Kč a za km ujetý na kole 0,50 Kč.
 

Tak na nic neváhejte a zapojte se :-).

Více informací a samotná registrace na webu:

Rozhýbej 2 Komenský /oddelovac/ Mary's Meals (marysmeals.cz)

Plakátek Rozhýbej2Komenský


Výzva k modlitebnímu maratonu růžence na poutních místech v ČR

Na přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje zapojit poutní místa všude ve světě. Z toho důvodu předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner vyzývá správce poutních míst na území Čech, Moravy a Slezska, aby se do této iniciativy také zapojili.

Více k výzvě zde.

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu

Za celý svět raněný touto pandemií 1. Za všechny zesnulé 2. Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými 3. Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné 4. Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti 5. Za všechny děti a dospívající 6. Za všechny mladé lidi 7. Za všechny rodiny 8. Za všechny pracovníky médií 9. Za všechny seniory 10. Za všechny lidi s postižením 11. Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi 12. Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději 13. Za všechny vězněné 14. Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu 15. Za všechny migranty 16. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi 17. Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací 18. Za všechny lékaře a zdravotní sestry 19. Za všechny lidi ve válce a za světový mír 20. Za všechny lékárníky a zdravotnický personál 21. Za všechny sociální pracovníky 22. Za všechny dobrovolníky 23. Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče 24. Za všechny, kteří poskytují základní služby 25. Za všechny učitele, studenty a pedagogy 26. Za všechny pracující a podnikatele 27. Za všechny nezaměstnané 28. Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny 29. Za všechny zasvěcené muže a ženy 30. Za církev 31. Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života

(zdroj zde (PDF))


Velikonoční hra v Třešňovce

https://www.slatinak.cz/velikonocni-hra-v-tresnovce/

 


Dokumenty pro věřící z biskupství

Biskupství poslalo věřícím asi 15 různých dokumentů, motliteb a plakátků.

Najdete je třeba na oficiálních stránkách farnosti zde.


« | 1 2 3 4 5 6 | »