společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Články zařazené v kategorii "co_nas_zaujalo":

současné rodinné právo a ochrana dětí před šílenými rodiči z různých stran

Záznamy ze dvou souvisejících konferencí, kde vystoupili odborníci z různých oblastí, kterých se to týká. Odkazy jsou natrvalo ve virtuální knihovně a také v některých verzích audioknihovny.

Budoucnost rodinněprávního soudnictví aneb justice vstřícná k dětem nahrávka (různí) Seminář o aktuální situaci v rodiněprávním soudnictví. Řečníci z různých institucí se snaží z různých stran pojmenovat, co je dobré a co by šlo zlepšit. Výpisky.
kopie v mp3 o RK
společnost Horská Libuše
obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v průběhu rozvodu nahrávka (různí) Záznam konference ke stále více aktuálnímu tématu křivého obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v průběhu rozvodu rodičů, která si klade za cíl poukázat na dlouhodobá rizika těchto obvinění a dopady na děti. Příspěvky přednesli: opatrovnická soudkyně; kriminalista; policejní psycholog; sexuolog; pracovník OSPOD; pracovník neziskovky věnující se obětem trestných činů; otec postižený křivým obviněním; novinář věnující se dlouhodobě tématu; pracovník ministerstva spravedlnosti. Výpisky.
kopie v mp3 o RK
společnost Zdechovský poslanec EP

 Proč to sem dávám? Má-li si člověk na něco udělat pravdivý názor, je třeba věc nahlédnout z různých stran. 

 


HN - Sedláček: (ne)víra na dně jogurtu

Zajímavé myšlenky z fejetonu křesťanského ekonoma T.Sedláčka https://archiv.ihned.cz/c1-65888050-plizi-se-volby-aneb-ne-vira-na-dne-jogurtu :


Františkův pohled na znovusezdaná manželství a regulaci porodnosti

V posledním Universu vyšel zajímavý článek "Dvojí způsob četby exhortace Amoris laetitia" od morálního teologa Schockendorffa, kde shrnuje myšlenky dokumentu Amoris laetitia z roku 2016, který vydal papež František po vatikánské synodě O rodině v letech 2014 a 2015. V článku také vyvrací některé kritiky, které se po uveřejnění papežova dokumentu AL objevily.

Podle tohoto článku je papež František přesvědčen, že 

  1. Rozvedení a znovusezdaní nejsou automaticky v těžkém hříchu a není důvod jim automaticky odpírat např. svátosti. Záleží na okolnostech.
  2. Umělé početí či antikoncepce nemusí být v každém případě hřích. Záleží na okolnostech.

Přitom to prý ani není v rozporu s církevním právem. Papež vůbec dává větší důraz na konkrétní okolnosti, tedy na "člověka", než na obecné principy, do kterých by šlo všechny lidi "napasovat" (v článku označeno jako objektivistická metafyzika).

Celý text článku ve formátu .doc (pro MS Word) je zdehttp://slatinany.farnost.cz/files/Amoris_laetitia-Dvoji_zpusob_cetby_exhortace-Universum_2017_2.doc 

Článek o papežově dokumentu AL na vatikánském rádiu je zde: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23544