společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Články zařazené v kategorii "co_nas_zaujalo":

Papež se setkal s Róbertem Bezákem

V rámci návštevy Slovenska sa pápež František stretol aj s emeritným trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom. Prijal ho spolu s príbuznými na pôde apoštolskej nunciatúry v Bratislave pondelok 13. septembra v popoludňajších hodinách okolo tretej hodiny.

Stretnutie nebolo avizované v oficiálnom programe apoštolskej cesty Svätého Otca. Na otázky novinárov jeho uskutočnenie potvrdil hovorca Svätej stolice Matteo Bruni týmito slovami:

„Dnes popoludní sa pápež František ešte pred odchodom na návštevu Centra Betlehem stretol na Nunciatúre s Jeho Excelenciou Róbertom Bezákom, emeritným trnavským arcibiskupom, spolu s jeho rodinou.“

Bezák v Televíznych novinách na Markíze povedal, že jeho stretnutie s pápežom nebolo pracovné, panovala na ňom rodinná atmosféra a nerozoberali jeho rehabilitáciu.

Bezák tvrdí, že rozprávať by sa o tom nedalo počas chaosu návštevy, keď nad hlavami lietajú vrtulníky a pohybujú sa po meste ťažkoodenci.

Hovoril tiež, že keďže bol pozvaný na stretnutie pápeža s prezidentkou do záhrady jej paláca, nestihol prísť na stretnutie do katedrály skôr a vojak ho nepustil ďalej.

zdroj: https://svetkrestanstva.postoj.sk/88032/papez-frantis-ek-sa-stretol-na-nunciatu-re-s-arcibiskupom-ro-bertom-beza-kom 14/9/2021

zdroj: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-09/papez-se-setkal-s-arcibiskupem-bezakem.html

Bývalý trnavský arcibiskup Róbert Bezák slúžil koncom júna vo Vatikáne súkromnú omšu s pápežom Františkom, s ktorým potom aj večeral. Odvolaný arcibiskup to povedal v diskusii časopisu .týždeň.

Bezák sa stretol s pápežom 24. júna, Svätý Otec ho pozval slúžiť omšu v Dome sv. Marty. „Pre mňa toto je rehabilitácia, už inú nepotrebujem. Naozaj, otvorili sa dvere, pápež ma uviedol do kaplnky v Svätej Marte a mal som možnosť slúžiť ja sám s pápežom Františkom omšu. Viacej nepotrebujem,“ uviedol Bezák.

Arcibiskup Bezák sa momentálne stará o svoju mamu v Bernolákove, kde môže aj verejne slúžiť omše. Podľa vlastných slov však nechce z miestneho kňaza spraviť svojho sekundára.

zdroj: 26/7/2021 https://www.postoj.sk/84472/robert-bezak-sa-citi-rehabilitovany-s-papezom-sluzil-omsu-a-dali-si-zmrzlinu

 


Rozhovor s novým chrudimským duchovním správcem

Podrobnější plány pro svůj život v Chrudimi v tuto chvíli nemá.

Podrobné plány pro svůj život v Chrudimi v tuto chvíli nemá. Důlěžité je teď pro něj aby v původní farnosti dokončil rozdělanou práci, rozloučil se s lidmi a přestěhoval.

Ohledně rekonstrukcí zatím a zvláště PM má jen obecnější představu, co všechno je potřeba ještě udělat. Mám zkušenosti s opravou zatím jen menších kostelů.

zdroj: chrudimskenoviny.cz - Nový katolický farář Jan Šlégr nastoupil do služby v Chrudimi

zdroj: https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/cirkevni-skatulata-farari-se-stehuji-do-sousednich-kraju-20210803.html


Světový den prarodičů a seniorů 25. července

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Milí dědečkové, milé babičky!

„Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) je příslib, který dal Pán učedníkům předtím, než vystoupil na nebe, a který dnes opakuje i tobě, milý dědečku a milá babičko.

Tobě. „Já jsem s tebou po všechny dny“ jsou slova, jimiž bych se rád jako římský biskup a jako senior, stejně jako ty, na tebe obrátil u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů; celá církev je ti nablízku – lépe řečeno je nám nablízku: má o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat samotného!

Vím dobře, že toto poselství se k tobě dostává v těžké době. Pandemie byla neočekávanou a zuřivou bouří, která se snesla na život každého, ale nám starým připravila specifickou zkoušku, zkoušku mnohem tvrdší. Mnozí z nás onemocněli a někteří odešli nebo viděli, jak dohasíná život jejich manželských partnerů a jejich drahých. Mnozí byli nuceni žít po velmi dlouhou dobu izolováni v samotě.

Pán zná všechna naše utrpení přítomné doby. On je po boku těch, kdo prožívají bolestnou zkušenost, že jsou odsunuti stranou. Naše samota – kvůli pandemii ještě tvrdší – mu není lhostejná. Tradice vypráví, že i svatého Jáchyma, Ježíšova dědečka, odloučili od jeho společenství, protože neměl děti. Jeho život – stejně jako život jeho manželky Anny – byl považován za zbytečný. Ale Pán mu poslal anděla, aby ho utěšil. Když celý smutný zůstával za branami města, zjevil se mu Pánův posel, aby mu řekl: „Jáchyme, Jáchyme, Pán vyslyšel tvou vytrvalou modlitbu.“[1] Na jedné známé Giottově fresce[2] se ukazuje noční výjev; je to jedna z bezesných nocí, kdy se navracejí vzpomínky, starosti a touhy, na něž jsme mnozí z nás zvyklí.

Avšak i když se všechno zdá temné jako v těchto měsících pandemie, Pán i nadále posílá anděly, aby utěšili naši samotu a opakovali nám: „Já jsem s tebou po všechny dny.“ Říká to tobě, říká to mně, říká to všem. Právě to je smysl tohoto Dne. Přál jsem si, aby se poprvé slavil v letošním roce, po dlouhé izolaci a při stále pomalém návratu ke společenskému životu; aby ke každému dědečkovi a každému starému muži, ke každé babičce a každé staré ženě – zvláště k těm, kdo jsou mezi námi nejosamělejší – přišel na návštěvu anděl!

Někdy bude mít tvář našich vnuků, jindy našich příbuzných, dávných přátel nebo těch, které jsme poznali právě v této těžké době. V tomto období jsme se naučili chápat, jak důležitá jsou pro každého z nás objetí a návštěvy. Jak mě rmoutí, když vím, že na některých místech to ještě stále není možné!

Avšak Pán nám posílá své posly i prostřednictvím Božího slova. On nedopouští, aby v našem životě někdy chybělo. Přečtěme si každý den stránku z evangelia, modleme se žalmy, čtěme proroky! Budeme dojati z Pánovy věrnosti. Písmo nám rovněž pomůže pochopit, co Pán dnes žádá od našeho života. On totiž posílá dělníky na svou vinici v každou denní hodinu (srov. Mt 20,1–16) a v každém období života. Já sám mohu dosvědčit, že jsem dostal povolání stát se římským biskupem, když jsem už dosáhl, abych tak řekl, důchodcovského věku a nepředstavoval jsem si, že dokážu dělat ještě něco nového. Pán je nám vždy blízko, vždycky s novými výzvami, s novými slovy, se svou útěchou, ale je nám vždycky blízko. Vy víte, že Pán je věčný a nikdy neodchází do penze. Nikdy.

V Matoušově evangeliu říká Ježíš apoštolům: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (28,19–20). Tato slova se dnes obracejí i na nás a pomáhají nám, abychom lépe pochopili, že naším povoláním je chránit kořeny, předávat víru mladým a starat se o malé. Poslouchejte dobře: Jaké je naše povolání dnes, v našem věku? Chránit kořeny, předávat víru mladým a starat se o malé. Na to nezapomínejte.

Nezáleží na tom, kolik je ti let, jestli ještě pracuješ nebo už ne, jestli jsi zůstal sám nebo máš rodinu, jestli ses stal prarodičem v mladším nebo v pozdějším věku, jestli jsi ještě samostatný nebo už potřebuješ asistenci; protože neexistuje věk odchodu do penze od úkolu hlásat evangelium, od úkolu předávat tradice vnukům. Je třeba se vydat na cestu a především vyjít ze sebe a začít něco nového.

I pro tebe existuje obnovené povolání v tomto rozhodném dějinném okamžiku. Zeptáš se: Ale jak je to možné? Moje síly se vyčerpávají a nemyslím si, že už toho tolik zmůžu. Jak se mohu začít chovat jiným způsobem, když žiji podle svých navyklých pravidel? Jak se mohu věnovat někomu, kdo je ještě chudší, když tolik musím myslet už jen na svou rodinu? Jak mohu rozšířit svůj pohled, když mi není dovoleno vyjít ani ze svého bydliště? Není snad moje samota příliš těžkým balvanem? Kolik z vás si klade tuto otázku: Není snad moje samota příliš těžkým balvanem? I samotnému Ježíšovi byla adresována otázka tohoto druhu, když se ho Nikodém ptal: „Jak se může člověk narodit, když je starý?“ (Jan 3,4). To se může stát – odpovídá Pán – když otevřeme své srdce pro působení Ducha Svatého, který vane, kam chce. Se svobodou, kterou má, vchází Duch Svatý všude a koná, co chce.

Jak jsem vícekrát opakoval, z krize, do níž nás svět vrhá, nevyjdeme stejní: vyjdeme jako lepší, nebo horší. „Kéž Bůh dá […] aby to nebyla jen další v řadě nesčetných tragédií v dějinách, z které nebudeme schopni se poučit – máme tvrdou hlavu. Kéž nezapomeneme na všechny ty staré lidi, kteří zemřeli kvůli nedostatku respirátorů […] Kéž tato nesmírná bolest není zbytečná, ale pobídne nás, abychom učinili rozhodný krok k novému životnímu stylu. Kéž jednou provždy objevíme, že potřebujeme jeden druhého a že jsme si jeden druhému dlužníky, aby naše lidská rodina znovu ožila“.[3] Nikdo se nezachrání sám. Jsme dlužníci jedni druhých. Všichni jsme bratři a sestry.

V této perspektivě bych ti chtěl říci, že je tě zapotřebí pro vytváření zítřejšího světa v bratrství a sociálním přátelství; světa, v němž budeme žít – my se svými dětmi a vnuky –, až se bouře utiší. Všichni „se zapojme aktivně do obnovy a podpory naší zraněné společnosti“.[4] Mezi různými pilíři, které mají podpírat tuto novou stavbu, jsou tři, které ty můžeš vztyčovat lépe než ostatní. Tři pilíře: sny, paměť a modlitba. Pánova blízkost dodá síly i těm nejkřehčím z nás, aby se vydali na nové cesty – na cesty snů, paměti a modlitby.

Prorok Joel jednou vyslovil tento příslib: „Vaši starci budou mít věštecké sny a vaši jinoši uzří vidění“ (3,1). Budoucnost světa je ve spojenectví mezi mladými a starými. Kdo jiný než mladí může převzít sny starců a nést je vpřed? Ale proto je třeba i nadále snít; sny o spravedlnosti, o míru a o solidaritě umožňují, aby naši mladí měli nová vidění a aby se mohla budoucnost vytvářet společně. Je třeba, abys i ty svědčil, že z prožité zkoušky lze vyjít obnovený. A jsem si jistý, že nebude jediná, protože ve svém životě jsi měl mnoho dalších zkoušek a dokázal ses z nich dostat. Pouč se i z těchto zkušeností, aby ses z toho dostal i teď.

Sny jsou proto propleteny s pamětí. Mám na mysli to, jak cenná je bolestná zkušenost války a nakolik se z ní nové generace mohou poučit o hodnotě míru. A ti z vás, kdo zažili bolest válek, mají toto poselství předávat dál. Udržovat živou paměť je skutečným posláním každého starce: mít živou paměť a přinášet ji druhým. Edith Brucková, která přežila drama holokaustu, řekla, že „osvítit byť i jen jediné vědomí stojí za námahu a bolest, abychom si udrželi živou vzpomínku na to, co se stalo“. A pokračuje: „Pro mě je paměť životem.“[5] Mám na mysli také své prarodiče i ty z vás, kdo museli emigrovat a vědí, jak krušné je opustit vlastní domov, stejně jako to dnes prožívají mnozí, kteří hledají svou budoucnost. Paměť může pomáhat v budování lidštějšího a přívětivějšího světa. Bez paměti však nelze budovat nic; bez základů dům nikdy nepostavíš. Nikdy. A základem života je paměť.

A konečně modlitba. Jak jednou řekl můj předchůdce papež Benedikt, svatý stařec, který se i nadále modlí a pracuje pro církev: „Modlitba starých lidí může chránit svět a pomáhat mu výrazněji než námaha mnohých.“[6] To řekl téměř na konci svého pontifikátu v roce 2012. Je to krásné. Tvá modlitba je cenným zdrojem; je to jedna plíce, které se nemůže církev ani svět odříkat.[7] Zvláště v dnešní době, tak obtížné pro lidstvo, kdy se všichni na jedné loďce plavíme po rozbouřeném moři pandemie, není tvá modlitba za svět a za církev marná, ale naznačuje všem, že mají pokojně důvěřovat v dosažení přístavu.

Milá babičko, milý dědečku, závěrem svého poselství bych chtěl i tobě poukázat na příklad jednoho blahoslaveného – brzy svatého – Charlese de Foucaulda. Žil jako poustevník v Alžírsku a v tomto periferním prostředí „vyjádřil přání cítit se jako bratr každého člověka“.[8] Příběh jeho života ukazuje, že i v samotě své pouště je možné prosit za chudé celého světa a stát se skutečně bratrem a sestrou pro všechny.

Prosím Pána, aby i díky jeho příkladu každý z nás rozšířil své srdce a učinil ho citlivým pro utrpení těch posledních a schopným prosit za ně. Kéž se každý z nás naučí opakovat všem, a zvláště těm mladším, slova útěchy, kterými jsme dnes byli osloveni my: „Já jsem s tebou po všechny dny.“ Kupředu a odvahu! Ať vám Pán žehná.

Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 31. května 2021, na svátek Navštívení Panny Marie

FRANTIŠEK

(zdroj)

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021

Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.

Amen.

(zdroj)

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE

aby se zvětšila zbožnost věřících, a pro spásu duší, na základě pravomocí, které jí svěřil nejvyšší pontifex František, z božské prozřetelnosti papež, přihlédla k prosbám, které nedávno přednesl E. D. Kevin Joseph Farrell, kardinál svaté římské církve, prefekt Dikasteria pro laiky, rodinu a život, u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů, který nejvyšší pontifex nedávno stanovil na čtvrtou neděli v měsíci červenci, uděluje dobrotivě z nebeských pokladů církve plnomocný odpustek.

Tento odpustek, který mohou přivlastnit jako pomoc i duším v očistci, mohou za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) získat prarodi-
če, senioři a všichni věřící v Krista, jestliže se budou dne 25. července 2021 v duchu kajícnosti a motivováni láskou účastnit u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a senio rů slavnosti, které bude předsedat Svatý otec František v papežské vatikánské bazilice, anebo se zúčastní různých obřadů, které se budou konat po celém světě.
Tento »Soud milosrdenství« navíc uděluje plnomocný odpustek, který mohou věřící
získat téhož dne, jestliže věnují úměrný čas a skutečně nebo pomocí komunikačních
prostředků navštíví staré sestry a bratry, kteří se nacházejí v nouzi a těžkých situacích (jsou
například nemocní, opuštění, nemohoucí a podobně).
Nemocní staří lidé a všichni, kdo z vážné příčiny nemohou vycházet z domu, budou
také moci získat plnomocný odpustek, jestliže se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl
splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, a připojí se k posvátným obřadům
tohoto světového dne duchovně, zvlášť v době, kdy se budou slova nejvyššího pontifika a
obřady šířit prostřednictvím televize, rozhlasu i nových sociálních sítí; milosrdnému Bohu
přitom obětují své modlitby a bolesti nebo obtíže vlastního života.
Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pas-
týřském přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se všichni kněží pověření fa-
kultami zpovědníků ochotně a velkoryse věnovali slavení svátosti pokání.
Tento dekret bude platit v první Světový den prarodičů a seniorů. Jakákoliv ustanovení, kte-
rá jsou s tímto v rozporu, nejsou na překážku.
Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 13. května, na Nanebevstoupení Páně,
roku vtělení Páně 2021.
 MA U R O KARDINÁL PIACE NZA
velký penitenciář
Krzysztof Nykiel
regent

(zdroj ve světových jazycích)


Nerušil - SPD - arcibiskupství

Zde budu shromažďovat relevantní odkazy ke kauze Nerušil, abychom tomu lépe porozuměli. Máte-li nějaké věcné a pravdivé (i z "druhé strany"), rád je doplním.


 

15.11.2017 https://www.lidovky.cz/domov/lidovci-kritizuji-duku-za-dopis-okamurovi-chtel-jsem-byt-jen-zdvorily-tvrdi-kardinal.A171115_114217_ln_domov_ele

7.9.2018 akademický rozbor neslučitelnosti politiky SPD a křesťanství - Diplomová práce: Analýza vztahu zásad sociální nauky církve a stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (obhájeno, za 1)

4.7.2020 https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vnitro-spd-zprava-o-projevech-extremismus-za-rok-2019-tomio-okamura.A200704_101206_domaci_lre

21.6.2021 https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-schvalila-zpravu-o-extremismu-spd-je-uskupeni-s-xenofobnimi-a-nacionalistickymi-prvky-40363960

13.7.2021 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/lidrem-spd-v-praze-ma-byt-spravce-dukova-facebooku-169520

13.7.2021 https://denikn.cz/664469/kardinaluv-spolupracovnik-krajskym-lidrem-spd-signal-ze-se-chce-strana-kultivovat-tvrdi-dukuv-poradce/

15.7.2021 https://denikn.cz/666135/kardinal-ma-radost-ze-se-o-neco-snazim-rika-lidr-spd-v-praze-a-spravce-dukova-facebooku/

15.7.2021 https://www.mediar.cz/radnim-ceskeho-rozhlasu-budu-dal-rika-nerusil-ktery-jde-do-voleb-za-spd/

16.7.2021 Osobní postoj Benedikta Mohelníka ke kandidatuře p.Nerušila a úloze p.Duky https://www.facebook.com/benedikt.mohelnik/posts/530393601419160 (katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Je šéfredaktorem Revue Salve a proděkanem KTF UK https://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_Tom%C3%A1%C5%A1_Moheln%C3%ADk)

18.7.2021 respekt: NEŠLO TO S MARXEM, PŮJDE TO S JEŽÍŠEM - S křesťanskými hodnotami má SPD asi tolik společného jako s přímou demokracií

lídři SPD do parlamentu v 2021: https://www.spd.cz/volby2021/seznam-lidru-volby-do-ps-2021/ "Praha - Mgr. Josef Nerušil – člen Rady Českého rozhlasu, odborný pracovník Arcibiskupství pražského"


 

15.7.2021 https://tisickrate.cz/dukuv-clovek-jako-lidr-spd-v-praze-teprve-zacatek/ (satira)


Pragmatické vrácení církve do společnosti za Napoleona

Napoleon víru v Boha ztratil ještě před dosažením dospělosti, na náboženství však hleděl pragmaticky. „Společnost není možná bez nerovnosti, nerovnost je netolerovatelná bez morálního řádu a morální řád není přijatelný bez náboženství,“ prohlásil.

V roce 1801 Napoleon uzavřel konkordát s Římem. Církev se díky němu směla vrátit do veřejného života a obsadit některé ze svých ztracených pozic. Deset arcibiskupů a padesát biskupů, kteří byli jmenováni po shodě moci církevní a světské a kteří se zavázali, že nebudou podnikat nic, co by „narušovalo veřejný pořádek“, mělo dostávat pravidelný plat. Zároveň Napoleon zrušil některé méně podstatné revoluční novoty jako desetidenní týden, neděle se stala opět dnem klidu. Znovu začal platit gregoriánský kalendář a výuka na základních školách se vrátila do gesce církve.

Církev se zároveň zřekla svých restitučních nároků a jak v knize Napoleon. A Life (Napoleonův život, 2014) píše historik Andrew Roberts, veškeré majetkové přesuny, tedy zabavení a rozprodání církevního majetku po roce 1790, zůstaly v platnosti.

Zdroj:  Respekt 17/2021: SVÉ FRANCOUZE SI VYCHOVÁM SÁM

Jaký „zářez“ v historii po sobě skutečně zanechal Napoleon Bonaparte

 


Cesta za objevením Velikonoc - Stopovačka velikonočními tradicemi

Farníci ŘK farnosti Zdice připravili veřejnou stopovačku v lesoparku vedle města, která by měla přiblížit některé velikonoční tradice dětem i dospělým.

Moje žena je učitelka na ZŠ. Pojala myšlenku, přiblížit lidem v našem okolí povědomí o prožívání katolických Velikonoc a zároveň je motivovat k vyjítí si do přírody.
Vytvořila tedy 10 zastavení s úkoly, které zalaminované vyvěsíme v našem lesoparku ve Zdicích.
Upoutávka bude jak na stránkách ZŠ, tak i v místních novinách.

Připravujeme tuto hru připravit i v okolí Slatiňan, dáme vědět.

Témata zastavení:

 1. DATUM VELIKONOC A PROČ NÁZEV VELIKONOCE?
 2. KDO JE KŘESŤAN?
 3. PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE ZAČÍNÁ JIŽ 40 DNÍ PŘED NEDĚLÍ VELIKONOČNÍ
 4. SVATÝ TÝDEN
 5. DNY SVATÉHO TÝDNE – ZELENÝ ČTVRTEK
 6. CO SE DĚLO PŘI POSLEDNÍ VEČEŘI
 7. POSLEDNÍ VEČEŘE – CO MĚL JEŽÍŠ S UČEDNÍKY NA STOLE A PROČ?
 8. VELKÝ PÁTEK
 9. BÍLÁ SOBOTA
 10. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Upoutávky autora: https://www.zszdice.cz/skola/aktuality/objevte-tajemstvi-velikonoc.5847 a http://www.farnostzebrak.cz/dokumenty/VelikonocniCestaZdice2021.pdf

 

 

 

 

karty k zalaminování a rozvěšení ve formátu DOCX zde.


Nemocnice u boromejek v Praze sbírá na kyslík

Naše nemocnice patří mezi několik málo zdravotnických zařízení v ČR, která si musí zajistit výrobu kyslíku určeného pro akutní i následnou léčbu pacientů vlastními prostředky. Nemocnice se totiž nachází v historické části Prahy 1 se sníženou dopravní dostupností, která tak nedovolila zásobování zdravotnického zařízení běžně používaným kapalným kyslíkem.

Z těchto důvodů byla již v minulosti do provozu uvedena výrobní stanice. Ta nemocnici zásobuje jak stlačeným vzduchem , tak i kyslíkem obohaceným vzduchem z kyslíkového koncentrátoru.

Aktuálně, a to především díky léčbě pacientů s COVID-19, se průměrná spotřeba kyslíku zvýšila téměř 4 krát (od začátku pandemie k dnešnímu dni bylo u nás hospitalizováno 410 covid pozitivních pacientů).

Krizově řešíme dodáním přenosného zásobníku o velikosti 600 litrů, která nám za těchto podmínek vydrží 2 dny. 

Upgrade kyslíkové stanice včetně stavebních úprav znamená zajistit finance ve výši 4 000 000,- Kč. 

Pomozte nám, prosím, se zajištěním finančních prostředků na REKONSTRUKCI A VYBAVENÍ KYSLÍKOVÉ STANICE. BEZ VAŠÍ POMOCI TO TĚŽKO ZVLÁDNEME!

https://www.nmskb.cz/podporte-nas/co-muzete-podporit

(už mají něco přes 3 miliony - https://www.facebook.com/NMSKB/photos/a.10150947287216350/10159181176376350/?type=3&theater)


Účty pro on-line sbírky pro farnost, papežská díla a biskupství

(citace dopisu z biskupství)


 

Bratři a sestry,

současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 již má znatelné dopady i v oblasti ekonomiky a financí. Pro jednotlivé farnosti diecéze i pro Biskupství královéhradecké mají v rozpočtovém hospodaření zásadní význam kostelní sbírky. Vzhledem k přijatým opatřením s důsledkem neúčasti věřících na bohoslužbách dochází k propadu výběru kostelních sbírek. Sbírky znamenají zásadní příjem farností, z kterého jsou hrazeny provozní náklady (např. energie, služby) i opravy církevního majetku. Rovněž biskupství je ve svém rozpočtu závislé na výběru účelových sbírek – např. sbírky na plošné pojištění majetku diecéze, na bohoslovce a na ostatní potřeby diecéze. Biskupství královéhradecké je příjemcem výše vyjmenovaných účelových sbírek a hradí nemalé náklady v těchto oblastech, které převyšují i běžné objemy účelových sbírek.

Chceme dát možnost věřícím zaslat finanční prostředky bezhotovostní formou na příslušný účet farnosti nebo Biskupství královéhradeckého.

Čísla účtů:

 1. Dary pro farnost Slatiňany – číslo účtu 1143628369/0800
 2. Dary pro farnost Žumberk – číslo účtu 1143624309/0800
 3. Dary pro Biskupství královéhradecké – číslo účtu 1006010044/5500

Pojištění kostelů a dalších církevních budov – variabilní symbol 726

Kněžský seminář a formace bohoslovců – variabilní symbol 222

Pastorační aktivity v diecézi – variabilní symbol 225

Církevní školství v diecézi – variabilní symbol 221

 1. Možnost přispět bezhotovostní formou na ostatní účely na základě vyhlášených sbírek Diecézní katolické charitě a Papežskému misijnímu dílu

Diecézní charita – číslo účtu: 1006016622/5500, variabilní symbol 286

Papežská misijní díla – číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol 10

Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro příjemce“ ve tvaru „Dar na činnost – Nováková M.“ a o uvedení kompletní identifikace včetně adresy do e-mailové zprávy na adresu správce farnosti (v případě farnosti), nebo na adresu ucto@bihk.cz v případě daru na účet biskupství.

Samozřejmě i nadále zůstává alternativní možnost v případě konání sbírek v kostelích přispět obvyklou formou.

V případě dotazů můžete kontaktovat pracovnice biskupství: Helenu Ryklovou (ryklova@bihk.cz), Ing. Andreu Peerovou (peerova@bihk.cz) a Ing. Vlastu Musilovou (musilova@bihk.cz).

Všem případným dárcům děkujeme.

                    Ing. Pavel Rathouský                                           Mons. Jan Paseka

                        ekonom diecéze                                                 generální vikář

 


Okolo Betléma - Vánoční program pro malé i velké

Tvorba betléma, který postupně vzniká během vánoční doby, den po dni. Pomáhá nám uvědomit si sdělení jednotlivých dní.

Mladší děti si mohou vystřihnout a nalepit obrázek, který je již nakreslený a nabízíme jej v příloze nebo si jej mohou samy nakreslit podle své představy. Kam jednotlivé obrázky či kresby kolem betléma umístit, ukazují jednotlivé šipky na konečném obrazu, který nabízíme v příloze. Kruhový směr, kterým děti postupně zaplňují svůj obraz betléma, je důležitý pro závěrečnou aktivitu 7. ledna.

Připravilo katechetické centrum při biskupství v Hradci.

Ke stažení bude co nevidět zde: http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/pomucky-a-podnety


Dotazník pro laiky k synodě o větší pravomoci místních církví, biskupů a laiků

V roce 2022 se biskupové univerzální katolické církve sejdou v Římě na synodě. Tématem bude synodalita, tedy kolik se toho má nadále řešit z Říma a nakolik můžou laici zasahovat do chodu svých farností.

Je to teda hafl otázek nejméně na 3/4 hodiny a je to jen v AJ nebo NJ. Některé otázky jsou dost podrobné, ale není nutné na vše odpovídat.

Ale zase to je jedinečná příležitost, jak svůj drobným hlásek nechat zaznít k těm, kdo se starají, aby naše církev byla nadále spasující.

Pokud si myslíte, že to má zůstat jak to je, že Duch sv. si to vše ohlídá i bez našich názorů, i tak má smysl ten dotazník vyplnit (a uvést do něj).

https://survey.zulehner.org/index.php/514332?lang=en


« | 1 2 3 4 5 6 7 | »