společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Články zařazené v kategorii "co_nas_zaujalo":

Rozhovor s Janem Rybářem

Odkaz na inspirativní rozhovor s(e skoro 90ti letým) jezuitou Janem Rybářem https://www.simeon.cz/clanky/Online-ke-zlednuti-Rozhovor-s-P-Janem-Rybarem-v-Missio-magazinu-na-TV-Noe.html?fbclid=IwAR2fkJyiQS9m16KIzpydtS92LM3r30cTagey-1_FyQEar0iQJQ3-pIcc5oA
O misiích, víře, církvi. Co duchovního lidé hledají - a kde to lze nalézt. O zdánlivém božím mlčení ve válkách, diktaturách či u terorismu. Bůh se dnes projevuje skrze lidi s otevřeným srdcem.

Biskup Holub o synodě

Prezentace o.biskupa Tomáše Holuba z jeho přednášky o jeho účasti na letošní Synodě o mládeži v Římě, která se týkala aktuálních otázek mládeže v naší církvi.

Prezentace s vybranými důležitými tématy je zde.


V Dobrušce vzniká komunita pro závislé

Znáte ve svém okolí lidi závislé na drogách nebo jiných věcech a látkách a nepomohlo jim léčení? Pokud by měli zájem o změnu života, Comunita in dialogo jim nabízí pomoc.

 kontakty: comunitaindialogo.cz@gmail.com, telefon: +420 731 604 055.

Dobrušský farář zakládá komunitu pro závislé ve spolupráci s italskou organizací Comunita in dialogo . Proglas s ním přinesl rozhovor. Odkaz na záznam rozhovoru a výpisky z něj jsou v knihovně: http://slatinany.farnost.cz/files/knihovna.htm#Slaninka

Biskupství shání informace o umučeném faráři Toufarovi

Náš biskup vyzývá věřící, pokud mají, aby mu do 31.12.2018 předali veškeré informace a svědectví, která by mohla pomoci anebo být na překážku procesu blahořečení faráře Josefa Toufara jako mučedníka, kterého v roce 1950 při brutálních výsleších zamordovala STB.

Proces vede naše diecéze, do které patřil, a má ho na starosti církevní historik Tomáš Petráček (kterého máme i v knihovně).


Petice za ZDRAVÉ A PROSPERUJÍCÍ LESY PRO PŘÍŠTÍ GENERACE

V ohláškách po nedělních bohoslužbách byli věříci na výzvu z bikupství vyzváni k podpisu petice:

ZDRAVÉ A PROSPERUJÍCÍ LESY PRO PŘÍŠTÍ GENERACE 


Karel Čapek: Modlitba za pravdu

Čtyři dny před Mnichovskou zradou v roce 1938 uveřejnil Karel Čapek v Lidových novinách Modlitbu za pravdu. I dnes jistě aktuální, v době "propagandy lži" a manipulací:

Modlitba za pravdu

Karel Čapek 

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají.

 

Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce? Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše.

 

Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?

 

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebude jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem.

 

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru. Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.

 

Bože, vrať světu pravdu!

 

Lidové noviny 25. 9. 1938

 

On-line např. zde 


KT - Petr Kuneš: Kdo vymýšlí přímluvy v kostele

Originál článku zde: http://www.katyd.cz/odpovedny/kdo-vymysli-primluvy-v-kostele.html 

Kdo vymýšlí přímluvy v kostele

Vydání: 2006/11 Příprava na manželství, 13.3.2006, Autor: Pavel Kuneš

Jak se dá v modlitbách reagovat na stále nové životní situace?

Dotaz čtenáře:  Kdo je autorem přímluv? Jsou předepsané přímluvy povinné? Přiznám se, že někdy raději mlčím, protože nejsem schopen zodpovědně říci: „Prosíme tě, vyslyš nás.“ Nebylo by lepší, aby si přímluvy – buď předem, nebo spontánně během mše - připravil kněz či samotní farníci? J. J., brněnská  diecéze

 

Přímluvami končí bohoslužba slova. Nazývaly se „Modlitby věřících“ a patřily k liturgii odjakživa. Když později všechny liturgické role převzal kněz, ztratily svůj význam a zůstaly (alespoň v západní liturgii) zachovány pouze ve velkopátečních obřadech. Do pravidelné mešní liturgie se znovu vrátily po II. vatikánském koncilu. V neděli a svátky jsou povinné, ve všední dny nejsou závazné, ale je vhodné je konat. 


Universum: Františkovo tažení proti klerikalismu

Františkovo tažení proti klerikalismu

Phillip Müller, Universum 2/2018; str. 33 – 35; skenováno; verze 26.8.2018 22:19

„Jakmile se ocitnu tváří v tvář klerikálovi, proměním se nezadržitelně v antiklerikála. Klerikalismus by neměl mít s křesťanstvím nic společného.“ [1] Takto se vyslovil papež František v rozhovoru s italským agnostikem a novinářem Eugeniem Scalfarim půl roku po svém zvolení na stolec Sv. Petra.


Katolický e-learning - Církevní dějiny

V sedmnácti, přibližně pětadvacetiminutových přednáškách Radia Proglas jedenkrát za týden získá zájemce v tomto semestru základní informace o dějinách katolické církve v období od konce starověku do Kostnického koncilu. Další dějiny by pak pokračovaly v následujících semestrech. 

Pro ty, kdo občas či trvale pociťují nedostatek času k půlhodinovému poslechu této 
relace, je připraven „tahák“; stručný výpis obsahu přednášky ve formě otázek a odpovědí.

Již nyní je možno na adrese www.cka.cidej.sweb.cz přečíst úvodní informace, poslechnout první lekci, vytisknout nebo doplnit pracovní list, případně odpovědět na anketní otázku.

Pokud se rozhodnete tento vzdělávací cyklus absolvovat, nebo máte nějaké dotazy, napište co nejdříve na adresu: cka.st(zavináč)seznam.cz. Přihlášení pak budou pravidelně každý týden dostávat oznámení k další přednášce.


Vzdělávací cyklus bude zahájen koncem září 2018.


Biskup Malý: Víme, co jsou naše zájmy? Křesťan a politika.

Universum ČKA 2018/2; skenováno; str. 11-13

Biskup Václav Malý, kdysi mluvčí Charty 77, dnes mluvčí svědomí české společnosti. Rozhovor o odvaze přijmout odpovědnost, o obavách českých voličů, národní identitě a křesťanských hodnotách a o roli české církve.


« | 1 2 3 | »