společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^Petice za ZDRAVÉ A PROSPERUJÍCÍ LESY PRO PŘÍŠTÍ GENERACE

V ohláškách po nedělních bohoslužbách byli věříci na výzvu z bikupství vyzváni k podpisu petice:

ZDRAVÉ A PROSPERUJÍCÍ LESY PRO PŘÍŠTÍ GENERACE 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice apelujeme na českou vládu a parlament ve věci ochrany přírodních a společenských hodnot lesních majetků v České republice.Jsme silně znepokojeni situací v České republice, kde v důsledku pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení současné kůrovcové kalamity jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací. 

Majitelé nestátních lesů sucho a následnou kůrovcovou kalamitu nezavinili, ale nyní čelí obrovským finančním ztrátám, musí bojovat o ekonomické přežití svých rodin, firem, zaměstnanců a živnostníků, o zachování všech funkcí hospodářských lesů, o udržení vody v krajině, o zachování života na venkově. 

Žijeme po staletí v kulturní krajině a na její odbornou správu nelze rezignovat. Udržitelné obhospodařování lesů má kladný dopad na biologickou rozmanitost, klima a ochranu lesů. Zároveň je klíčové pro hospodářský rozvoj zejména venkovských oblastí.

Chceme, aby stát vlastníkům lesů pomohl zvládnout aktuální kůrovcovou kalamitu a v odborných záležitostech, zejména při přípravě legislativy, nepodléhal nátlakovým skupinám, které odbornou problematiku ideologizují bez jakékoliv zodpovědnosti.Vyzýváme proto vládu a Parlament České republiky, aby:

  1. přijímaly taková opatření pro řešení kůrovcové kalamity, která budou pro vlastníky lesů uchopitelná, dosažitelná a efektivní,
  2. vyčlenily dostatečné finanční prostředky ve státním rozpočtu ČR a pomohly vlastníkům lesa překlenout aktuální složitou, ekonomickou, sociální i ekologickou situaci,
  3. posílily pozici lesního hospodářství v rámci Ministerstva zemědělství v návaznosti na rekonstrukci státní správy lesů,
  4. vyjmuly činnosti související s hospodařením v lesích z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, který dosud brání včasnému zpracování kůrovcové kalamity a omezuje regionální zaměstnanost,
  5. v souladu s Lesnickou strategií EU zahrnuly platby za ekosystémové služby mezi pobídky v oblasti obhospodařování lesů


Děkujeme.

Petiční výbor: 
Ing. František Kučera, Skrýšov 77, 393 01 Pelhřimov
Ing. Richard Podstatzký Thonsern, Litenčice 1, 768 13 Litenčice
Radomír Charvát, Nová Ves 65,  517 21 Týniště n. Orlicí
Ing. Marie Růžková, Táborská 1875, 393 01 Pelhřimov

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.


Celý text petice včetně podpisových archů je např. zde: http://www.svol.cz/petice/. Uzávěrka podpisů je 31/10/2018

Vznik: 02.11.2018 11:14, Autor: anonym, Titul: 486 'Petice za ZDRAVÉ A PROSPERUJÍCÍ LESY PRO PŘÍŠTÍ GENERACE', Kategorie: co_nas_zaujalo, Shlédnutí­ celkem (za měsíc , týden , dnes , e)|

Komentáře

[4] Jan Molnár 02.12.2018 09:01
V půlce listopadu měl u nás přednášku Petr Horáček, který pracuje v CzechGlobe - ústav globální změny AV ČR.
Původem lesák, pracuje na souvislostech - tepla, stromů a vody. Předpovídá, že během velmi krátké doby odejdou u nás téměř všechny smrkové porosty. Proto je potřeba sázet listnáče, vhodné jsou duby.
Zastává názor (není to oficiální názor AV), že oteplování je spíš způsobeno schnutím krajiny (menší odpar vody), než skleníkovým efektem.
Když to hodně zjednoduším, tak pokud je dostatečné množství lesů na dostatečně velkém území, tak vláha nad ním zůstane včetně mírných srážek. Pokud není, tak se území o to víc přehřívá a schne.
Více zde: http://slatinany.farnost.cz/files/knihovna.htm#Horacek
[3] Pavel Starý www 05.11.2018 12:13
Petici na podporu lesů jsem obdržel od kolegů spravujících církevní lesy. Obrátil jsem se na kancléře biskupství s prosbou, zda by bylo by možné tuto petici rozšířit i mezi duchovní a ostatní zaměstnance diecéze. Bylo to na podnět jednoho duchovního z diecéze a osobně se domnívám, že by to bylo vhodné. Podporujeme takto nepřímo i církevní lesy v naší diecézi a je to také výraz solidarity s ostatními vlastníky lesů.
[2] David Smyčka e-mail www 31.10.2018 20:35
Jestli někde petici potkám, podepíšu ji. Ale také mě napadají nějaké otázky. Pochopil jsem, že je kvůli suchu a kůrovci přebytek dřeva, to se prodává pod cenou a jeho množství převyšuje kapacitu zpracovatelů. Výhled na příští rok je dvojnásob špatný. To jsou vážné věci a stát by je měl řešit, od toho taky máme příslušné ministerstvo.

Zajímalo by mne tedy:
1) Ministerstvo tedy nedělá, co má? Vždyť jistě ví, co hrozí, jsou tam úředníci, kteří musí situaci průběžně monitorovat, o kalamitě a z ní plynoucího přebytku dřeva a jeho láci se mluví dlouho. Co je tedy za údajnou nečinností?
2) Petice je určená vládě. Ta, když jí dostane, se zeptá ministra: řešíš to? On řekne řešíme to tak a tak. Co čekají iniciátoři petice víc? Pokud mají za svůj problém účinně lobovat, myslím, že musí najít politickou osobu s kontakty na další důležité politiky se vztahem k MZe a lobovat přes ni, aby měli i zpětnou vazbu, aby se mohlo kontaktovat vícekrát atd.
3) Nedal se problém (pricipielně, nachystanými mechanismy, jak situaci řešit, až bude tam, kde je dnes) řešit už za M. Jurečky, když byl ještě ministrem? Nezaspal něco?

K textu petice mě napadlo:
4) K formulaci, že vlastníci lesů nemůžou za kalamitu. Možná spíše můžou, protože smrk člověk sázel tam, kde nemá být, aby měl výhodněji dřevo, byť to udělaly už předchozí generace a dělali to všichni. Na druhou stranu, tuším, stát už roky dotuje změnu smrčin na přírodě bližší porosty?
5) Jestli bude ministerstvo pomáhat, pak asi nejspíše tak, aby nikoho neupřednostňovalo. Bude tedy pomáhat malovlastníkům i velkovlastníkům (typicky Lesy ČR). Naopak pokud by stát nepomohl vlastnímu podniku LČR, pak asi i stát ponese tíhu prodělku důsledkem kalamity, není v tom už jistá spravedlnost?

A z pohledu církevního podnikání:
6) No, jestli hrozí skoupení levných pozemků majetnými dravci, tak to by měly církevní investiční fondy zajásat, ne? To je přece krásná příležitost investovat, když jsme jako církev zaměření na dlouhodobý výnos, máme církevní lesní podniky a počítá se, že lesní pozemky dočasně zlevní?
[1] rkoblizek 30.10.2018 15:44
Osobně nejsem přesvědčen, že je to dobrá petice. Podle toho mála, co o tom vím, řeší důsledky (malé zisky z prodeje dřeva vlivem jeho aktuálně nízké ceny kvůli nadprodukci kvůli kůrovci... kůrovec se množí kvůli suchu).
Místo aby řešila příčiny, které vidím v umělém udržování smrkových lesů a průmyslovém využití lesů (vykácet plochu, nakoupit semenáče, osadit ji...).
Nebude vyhovění petici jen udržovat stávající nedobrý stav na účet státního (čím dál více zadluženého) státního rozpočtu, který budou sanovat právě ty budoucí generace i s úroky? A pomohou ta opatření vyžadovaná peticí k tomu, aby lesy byly příště podobným kalamitám více odolné? Odborníci, rozežeňte mé obavy...
Přidání komentářeBold text Italics Underline Strikethrough Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Upozornění: Tato diskuse je moderovaná, každý komentář musí být schválen administrátorem!
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici šest: