společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^


Obsah tohoto příspěvku vyjadřuje názor autora uvedeného pod příspěvkem anebo citovaných zdrojů a nepředstavuje oficiální postoj církve.

Média, která nešíří paniku

 Víte o dalších? Napište mi nebo je dejte do komentáře. 

Média usvědčená z neobjektivnosti

Záměrně či nezáměrně lživým zprávám se říká hoaxy. Je jich mezi námi tolik, že existují servery, kde věnují čas a námahu s pátráním o pravdě. Pokud jste dostali nějakou neuvěřitelnou šokující zprávu o tom, že někdo je zlý, je to možná i pomluva, doporučuji projít zde:

Oč vlastně jde?

Je patrné, že vliv českých médií a českého internetu na místní společnost, z většiny neschopnou získávat informace z jiných zdrojů, je zcela fatální. Většina české společnosti je závislá na informacích z tak nedůvěryhodných zdrojů, jako je zpravodajství českých komerčních televizí, rádií stejného typu, bulvárních deníků či internetových portálů. Mizivá mediální gramotnost vede tyto lidi k důvěře v masově šířené spamy s neověřenými zprávami o "hrůzách", které jsou s uprchlickou vlnou spojeny. Neznalost termínu "hoax" a neschopnost ověřovat si původ a důvěryhodnost informací - ve spojení s tlakem komunity a vnitřní ochotou uvěřit - vedou k zastávání zcela bizarních postojů a nyní už prokazatelně také k pomatenému jednání pod jejich vlivem.

České politické a také některé intelektuální autority se naneštěstí proviňují tím, že i když jsou si vědomy zcela pokryteckého jednání některých médií, která s tupostí sobě vlastní davovou hysterii podněcují a rozdmýchávají, kvůli drtivé převaze xenofobních postojů ve společnosti odmítají tyto postoje vyvracet a poskytovat české společnosti objektivní informace. Přímo či nepřímo tak davovou hysterii podporují.

Lidé jako Václav Klaus nebo Miloš Zeman zcela prokazatelně zneužívají davovou psychózou postižené společnosti k tomu, aby se společensky rehabilitovali a jsou ochotni zastávat zcela absurdní postoje kolidující s mezinárodním právem, ústavním pořádkem ČR a Listinou lidských práv a svobod.

Více zde: http://www.blisty.cz/art/79215.html

Vznik: 29.09.2015 09:03, Autor: rkoblizek, Titul: 73 'Média, která nešíří paniku', Kategorie: uprchlíci-informace* |

Komentáře

[2] rkoblizek e-mail 17.03.2018 00:15
Že vyrábění hoaxů může někoho dobře živit popisují zde: https://www.dtest.cz/clanek-6497/jak-se-dela-dezinformacni-byznys
[1] rkoblizek 27.03.2016 23:10
A poslední věc - je snad jasné, že masmédia, zvlášť komerční, je třeba brát s rezervou a jejich informace doplňovat odjinud. Ony mají sice většinou pravdu, ale často to není celá pravda a to je ten problém. Koukni třeba na zkušenost mého dobrého známého: http://slatinany.farnost.cz/dvoumesicni-zkusenost-z-rakouska.html , nebo v komentářích tamtéž je ukázka, jak Ruská TV informovala o loňském průchodu Amerických vojsk Pardubicemi. Naprosto opačně, než byla skutečnost. Copak lze změnit pravdu jen proto, že se nám nelíbí?
Přidání komentáře
Komentář byl úspěšně přidán!