společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^Biskup Holub o synodě

Prezentace o.biskupa Tomáše Holuba z jeho přednášky o jeho účasti na letošní Synodě o mládeži v Římě, která se týkala aktuálních otázek mládeže v naší církvi.

Prezentace s vybranými důležitými tématy je zde.

Z jeho výběru jsem vybral:

Být v pravdě a prosit o odpuštění
29. Různé formy zneužití, způsobené některými biskupy, kněžími, řeholníky a laiky, přináší obětem, z nichž mnoho je mladých lidí, útrapy, které mohou trvat po celý život a které nemůže zvrátit žádné pokání. (...) Synoda trvá na rozhodném úsilí o přijetí důkladných preventivních opatření, která by opakování tohoto jevu zabránila
Jít na podstatu
30. Existují různé druhy zneužití: zneužití moci, ekonomických podmínek, svědomí, sexuální zneužití.(...) Klerikalismus se konkrétně rodí „z uchopení povolání jako něčeho elitářského a nadřazeného, kdy je svěřený úřad pojímán spíše jako výkon moci než nezištná a velkodušná nabídka služby. To vede k přesvědčení, že patříme do skupiny, která má všechny odpovědi na otázky, a tudíž nemusí už nikomu naslouchat nebo se něčemu učit, nebo naslouchání jen předstírá.“ 
Vděčnost a povzbuzení
31.  Synoda vyjadřuje svou vděčnost těm, kdo mají odvahu prodělanou bolest oznámit: pomáhají církvi uvědomit si, co se stalo, a rázně reagovat.(...)  S vědomím, že milosrdenství vyžaduje spravedlnost, synoda potvrzuje, že čelit problému zneužívání ve všech jeho aspektech, také s cennou pomocí mládeže, může znamenat skutečnou šanci pro historickou reformu.
Probíhající změny
37. Mladí lidé považují tělo a sexualitu za zásadní pro svůj život a pro růst své identity, protože je neodmyslitelná při prožívání přátelství a projevování citů. (...) se lze dnes setkat s intenzivním šířením digitální pornografie a exhibice vlastního těla online. Tyto tendence, kterým jsou mladé generace vystaveny, jsou překážkou pro klidné dospívání. Vyvolávají zcela nové společenské jevy, které ovlivňují zkušenosti a osobní rozhodnutí
Otázky mladých lidí
39. Církev má bohatou tradici, ze které lze čerpat a vypracovat vlastní učení sexuální výchovy(...)
53. Synoda si je vědoma, že značná část mladých od církve z různých důvodů nežádá nic, protože ji pro svůj život považuje za bezvýznamnou. (...) Takový požadavek nepochází z nekritického nebo impulzivního pohrdání, ale má své kořeny ve vážných důvodech, které je třeba respektovat. Jsou to: sexuální a finanční skandály, nekvalifikovanost kněží, kteří nedokážou dostatečně pochopit život a citlivost mladých; nedbalá příprava kázání a prezentace Božího slova; pasivní role připisovaná mládeži v křesťanské komunitě; potíž církve obhájit své vlastní doktrinální a etické pozice před současnou společností.
55. Také od mladých lidí vychází požadavek většího uznání a ocenění žen ve společnosti a v církvi.  (...)
Touha po autentickém a bratrském církevním společenství
57. (...) K očekáváním mladých lidí patří především touha, aby se v církvi ujal méně paternalistický a více upřímný dialog.
64. (...) 
Věříme totiž, že i dnes Bůh k církvi a světu promlouvá skrze mladé lidi, skrze jejich tvořivost, úsilí, jako i jejich utrpení a volání o pomoc. Spolu s nimi můžeme naši dobu vnímat více prorocky a rozpoznávat znameníčasu: proto jsou mladí lidé jedním z teologických míst, kde nám Pán nám ukazuje některá svá očekávání a výzvy pro stavbu zítřka.
Zdravý neklid mladých lidí
66. Mladí přinášejí určitý neklid, který je především zapotřebí přijmout, respektovat, doprovázet a s jistotou vsadit na jejich svobodu a zodpovědnost. (...) V určitých směrech mohou být více vpředu než pastýři
Církev participující a spoluzodpovědná
123. (...) Taková církev vděčně uchopí také přínos laiků, tedy i mladých lidí a žen, zasvěceného života, skupin, sdružení, hnutí. Nikdo nesmí být postaven stranou nebo se sám postavit stranou. Je to způsob, jak se vyvarovat klerikalismu, který mnohé vylučuje z rozhodovacích procesů, jako i klerikalizace laiků, ve které se uzavírají, namísto toho, aby byli vedeni k misijnímu úsilí ve světě. Synoda požaduje, aby mladí lidé byli aktivně řádně a efektivně zapojeni do spoluzodpovědnosti v místních církvích jako i v orgánech biskupských konferencí a univerzální církve
Sexualita: jasné, svobodné a autentické slovo
149. V současném kulturním prostředí církev obtížně předává krásu křesťanské vize těla a sexuality tak, jak vychází z Písma svatého, z Tradice a z učení posledních papežů. (...) Mladým lidem je třeba nabídnou sexuální antropologii, která je schopna ukázat správný význam čistoty (...) Je třeba zaměřit se na empatické naslouchání, doprovázení a rozlišování v duchu nejnovějšího magisteria
Čas na doprovázení k rozlišování povolání
161. V synodní aule opakovaně zazněla zoufalá (accorato) výzva, abychom velkodušně investovali do mladých lidí: formací, větším množstvím času i ekonomickými prostředky. (...)
Zajímavosti a postřehy
•Přiznání bezradnosti a prázdných rukou
•Církev na cestě – základní identita
•Mimofarnostní realita pastorace
•Ježíš a ne Církev
•Zásadní citlivost mladých k autentičnosti a férovosti (korupce, ekologie, sex)
•Získat zpět naději pro společenství – nikoliv jen pro  jednotlivce
•Multikulturalismus v Asii
Papež František komentoval
•Změna stylu
•Spontánnost a přirozenost
•Těžké chvíle Církve
•„Synoda není parlament“
•„Váš dokument bude málo lidí číst a mnoho kritizovat“
•„Výsledek záleží na tom, co si Vy (synodní otcové) odneste ve svém srdci“
B.Holub:  „V srdci si ze synodu odnáším naději a radost z měnící se Církve“

Vznik: 23.12.2018 14:03, Autor: rkoblizek, Titul: 493 'Biskup Holub o synodě', Kategorie: co_nas_zaujalo, Shlédnutí­ celkem (za měsíc , týden , dnes , e)|

Komentáře

K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentářeBold text Italics Underline Strikethrough Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Upozornění: Tato diskuse je moderovaná, každý komentář musí být schválen administrátorem!
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici šest: