společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Čemu věříme

Na této stránce se pokusíme vyložit, jak může vůbec člověk 21. století věřit v Boha a nechat jím ovlivňovat svůj život.

Než přečtete první odpověď, vězte, že:

Jak to vidíme my

Příspěvky v kategorii 'vyznání':

Jak to vidí jiní

 

(úvodní video Festivalu United z roku 2012)

Proč to všechno tady píšeme?

Věříme, že křesťanské hodnoty předané nám našimi předky mohou každého člověka směrovat ke štěstí sebe i okolí. A to víc než cokoliv jiného na tomto světě. Nemáme je jen pro sebe, naopak je naše povinnost, aby každý měl možnost je poznat, a dále aby nezemřely s námi, abychom je předali dál, jako nám byly předány.

„Velký intelektuální dialog s agnostiky (tedy s těmi, co se nehlásí k církvím, ale připouští, že 'něco asi bude')“ označil předchozí papež B16 při návštěvě České republiky za první a nejdůležitější úkol české církve dnes. Papež si uvědomuje, že celosvětová, ale i západní náboženská scéna se radikálně mění. Na Západě ubývá „věřících“ (ve smyslu lidí plně identifikovaných s církevním učením, institucemi a praxí), ale ubývá i „přesvědčených ateistů“ – valem přibývá „hledajících“ (seekers). (T.Halík v článku Nádvoří národů - prostor pro dialog)

Vize křesťanského života

(inspirováno www.letohrad.farnost.cz)

Křesťanské společenství by mělo být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem, vytvářejíc tak zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty.

Pravidla našeho jednání vůči Bohu a lidem

  • být svobodný a zodpovědný
  • mít úctu k druhému
  • jednat pravdivě a otevřeně

 

Vznik: 30.04.2018 13:48, Titul: 1 'Čemu věříme'