společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Římskokatolická farnost Slatiňany

Správa farnosti

Farnost sestává z nás - farníků a statutárního zástupce, v našem případě faráře.

Administrativně se jedná o právnickou osobu (IČ 15054730), za kterou jedná statutární zástupce ve spolupráci s pastorační a ekonomickou radou složenou z farníků nebo jiných laiků. Předsedou každé rady je statutární zástupce, tedy farář.

Webové stránky správy farnosti včetně kontaktů jsou http://www.farnostsl.cz/ . (Zde je vysvětleno, proč je zdejší obsah zvlášť, když v některých farnostech je na jednom webu). 

Reálně se na životě farnosti podílíme různou měrou všichni.

Farář

Aktuálně je v této funkci ustanoven Boguslaw Partyka. Před tím působil mnoho let jako děkan v Náchodě. Více o sobě prozradil v Ozvěnách 2017/1 na str.5 

Před tím u nás působil Štefan Brinda (3 roky, rozhovor v Ozvěnách 2013/1 na str.4), před ním Arnošt Vidourek (rozhovor v Ozvěnách 2010/1 od str. 4) a před nimi Bohuslav Směšný.

Pastorační rada

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Na rozdíl od ekonomické rady je její zřízení nepovinné, avšak velmi doporučované. Její postavení upravuje kánon 536 CIC. (zdroj)

Fundované zamyšlení o tom, jak by dnešní pastorační rady měly fungovat, je zde: http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Farni-pastoracni-rady-problemy-a-trendy-Donal-Harrington.html 

Složení

Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti, často nazývaná pouze jako ekonomická rada (latinsky consilium a rebus oeconomicis), je v římskokatolické církvi pomocný a poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek dotyčné farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře. Na rozdíl od pastorační rady je její zřízení povinné. Její postavení upravuje kánon 537 CIC. (zdroj

2 členy jmenuje statutární zástupce, 2 členové jsou volení farností. Statutár (farář) má 1 hlas, takže celkem 5 hlasů. Při hlasování rozhoduje prostá většina.

Složení

Vznik: 28.08.2017 11:49, Titul: 14 'Správa', Shlédnutí celkem 678 (za měsíc 12, týden 6, dnes 1, e)