společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Římskokatolická farnost Slatiňany

Správa farnosti

Farnost sestává z nás - farníků a statutárního zástupce, v našem případě faráře.

Administrativně se jedná o právnickou osobu:

Římskokatolická farnost Slatiňany
IČO 15054730
se sídlem Farská 41, 538 21 Slatiňany

Statutární zástupce farnosti Slatiňany - P. ThLic. Boguslaw Partyka, farář
Telefon: 603 861 275
Email: [email protected]
Webové stránky správy farnosti http://www.farnostsl.cz/ . (Zde je vysvětleno, proč je zdejší obsah zvlášť, když v některých farnostech je na jednom webu). 

Reálně se na životě farnosti podílíme různou měrou všichni.

Naši kněží

Ne každý správce farnosti je farář, někdy se jim říká administrátor. Ale praktický rozdíl v tom velký není... Naštěstí máme ještě univerzálnější pojmenování - kněz, čili páter. Zde se tím myslí stále totéž.

Příspěvky v kategorii 'faráři':

Pastorační rada

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Na rozdíl od ekonomické rady je její zřízení nepovinné, avšak velmi doporučované. Její postavení upravuje kánon 536 CIC. (zdroj)

Fundované zamyšlení o tom, jak by dnešní pastorační rady měly fungovat, je zde: http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Farni-pastoracni-rady-problemy-a-trendy-Donal-Harrington.html 

Složení

Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti, často nazývaná pouze jako ekonomická rada (latinsky consilium a rebus oeconomicis), je v římskokatolické církvi pomocný a poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek dotyčné farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře. Na rozdíl od pastorační rady je její zřízení povinné. Její postavení upravuje kánon 537 CIC. (zdroj

2 členy jmenuje statutární zástupce, 2 členové jsou volení farností. Statutár (farář) má 1 hlas, takže celkem 5 hlasů. Při hlasování rozhoduje prostá většina.

Složení

Římskokatolická farnost Slatiňany

Vznik: 01.10.2023 17:12, Titul: 14 'Správa'