společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Články zařazené v kategorii "vyznání":

Čemu věříme podle České biskupské konference

http://www.cirkev.cz/ - v menu zvolte odkaz Čemu věříme


Inspirace svatého Martina

Ne každý je ochoten a schopen pověsit své vyznání pod jménem na internet.

Ale aspoň anonymně se někteří z nás pokusili vyjádřit, jak je inspiruje sv.Martin, kterému je zasvěcený náš farní kostel - zde 


Čemu věřím

Nedokázal bych to lépe vyjádřit, než Jiří Smrž v písni I kdyby (mp3)  

Nevěřím v Nostradama, že s námi ze světa svět zmizí, že nutně jsme ti herci, jež viděl ve své televizi.
Nevěřím, že na konci časů čekají rozpálené pece a že ať žijem', jak žijem', padnem' do nich přece.
Nevěřím v pozitivní energie, že mohou samy něco zmoci, jsou jen posunkovou řečí, bez světla němé ve tmě noci.
Nevěřím v New Age, ani old age, věčnost neměří se časem, nevěřím v pocity harmonie v době kšeftu s lidským masem.


R.: Cítím však oheň ve svém srdci. Cítím vánek na svém čele. Cítím smysl i v tom zmatku od pondělí do neděle. I kdyby nepřišla než smrt a prázdno, svou duši dávám v sázku. Věřím pouze ve Tvé světlo, ve Tvé bezpečí, Tvou lásku.

Nevěřím v realisty, nevěř, nač nesáhneš, zní strážná teze, čím mají rádi své ženy a děti, když na lásku si sáhnout nelze. Nevěřím v ekonomy, krásu a velikost měří ziskem. Van Gogh v životě neprodal jediný obraz, Ježíš nevydal ani slovo tiskem.
Nevěřím v technokraty, nejrychlejší bezesporu. Hledám směr, cíl a cestu, neuctívám benzín do motoru. Nevěřím v politické strany, ty pravé, nebo ty vlevo. Stromy, co kdykoli shodí ovoce, aby si zachránily dřevo.
Nevěřím v samolibé církve. Zaslíbenou zemi dělí na políčka zášti. Nad nimi tleská: 'rozděl a panuj' ten bez tváře v černém plášti.

Nevěřím v duchovní vůdce, guru a učitele. Jsme zrozeni číst originál, a stále hledáme překladatele.
Nevěřím v chladné hvězdy, nevěřím v železný osud. Věřím, že z lásky může se státi, co nikdy nestalo se dosud.
Nevěřím v Sibyliny byliny trhané v měsíčních lukách, že jsme ti z kostí a kamene, nad nimiž čas zavře se v mukách.
Nevěřím, že jsme bezmocní a slabí. To jen příboj pochyb zaťal drápek. Jsme jenom kapky v moři, ale moře není z ničeho jiného než z kapek.

R2: Cítím však oheň ve svém srdci, cítím vánek na svém čele, cítím smysl i v tom zmatku od pondělí do neděle. I kdyby nepřišla než smrt a prázdno, svou duši dávám v sázku. Můj milý Pane Bože, věřím v Tvé bezpečí, Tvou lásku.

z: http://www.diskografie.cz/jiri-smrz/dedicna-krev/i-kdyby/, píseň lze stáhnout v mp3 z http://www.jirismrz.com/clanky/hudba.html 

R.Koblíž ek