společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^


Obsah tohoto příspěvku vyjadřuje názor autora uvedeného pod příspěvkem anebo citovaných zdrojů a nepředstavuje oficiální postoj církve.

Jsou Iráčané přes Gen21 opravdu nevděční?

TV Prima odvysílala reportáž, ze které mohl mít někdo dojem, že křesťanští uprchlíci z Iráku, kterým po ročním snažení zajistila útočiště v ČR Generace 21 si neváží pomoci.

Samozřejmě se toho chytl bulvár, který rozhodně nikomu pomáhat nechce a patřičně téma rozmázl, čímž zkomplikoval pozici těch, kteří pomoci chtějí a potřebují další místa pro další Iráčany, kteří sem ještě mají z těch 153 přijít.

Věřím, že Gen 21 dotyčné za ten rok poznal lépe, než novinář Primy za 2 hodiny, které točil tu reportáž.

Vyjádření Gen21 je zde: http://www.gen21.cz/aktualni-informace/ 

Dle HateFree: "Ukázalo se však, že televize odvysílala zmanipulovaný překlad výpovědi..." (http://www.hatefree.cz/blo/hoaxy/1412-prima-uprchlici-irakAle pozor, ač je projekt HateFree Culture "realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize", tak obsahuje někde i domagogické argumenty, takže i zde je třeba dávat přednost "zdravému rozumu" a v případě pochybností požadovat zdroje, ze kterým údajné "pravdy" pocházejí.

Vznik: 16.02.2016 21:03, Autor: janh, Titul: 236 'Jsou Iráčané přes Gen21 opravdu nevděční?', Kategorie: uprchlíci-faq*, Shlédnutí­ celkem 209 (za měsíc 4, týden 1, dnes 1, e)|

Komentáře

[9] Anonym 10.04.2016 21:56
Často zmiňovaná nespokojenost jistě souvisí s deprivací lidí, kteří ztratili domov a dlouhou dobu žili v nejistotě z budoucnosti (nejistota bývá horší, než náročná přítomnost). Stejně tak i snaha získat pro sebe (neadekvátní) maximum. To je víc o psychologii deprivovaných a traumatizovaných lidí, než o morálce a tohle musí VĚDĚT každý, kdo pomáhá.

Některé věci se v práci se "sociálními klienty" nesmí nikdy dělat – očekávat vděčnost, upozorňovat na nevděčnosti a vděk si vynucovat. I když to nedělali lidé kteří jim přímo pomáhali, z celé naší společnosti to přímo čiší a ukázala jim to v pořadu TV Prima. Lidé odkázaní na pomoc jsou trochu jako děti, snadno u nich propukne sebeobviňování.

Především u nás neexistuje první vlna uprchlíků. Byť by zde pobývali krátkou dobu, alespoň rok. Jako další problém jsou příliš malé, nepočetné komunity a "od svých" příliš izolované rodiny. Za tím je špatná pyšná úvaha, že naším posláním je pomoci těm lidem tak, že je zintegrujeme v Čechy. Naopak se měla naše společnost zachovat co největší komunity s jejich značně ochráněnou tradicí. To by byl pochopitelně jiný mnohem větší projekt, kerý by myslím podpořili naši otcové a dědové, nikoli současná komunisty zkažená a na konzumu závislá společnost.

Dále se zmiňuje idealizace, že jim někdo vykreslil život zde příliš růžově. Ale k tomu postačuje i ono příliš dlouhé a protahované čekání. Těžkou situaci, aby ji snáze přečkali, si lidé vylepšují idealizací budoucnosti. Kdykoli došlo k odložení odletu, stal se cíl krásnějším. Dovedu si představit, že k tomu mohlo docházet i ve vzájemném přesvědčování uvnitř rodin "vydržte, však...".

V hlubším pohledu se tito lidé v podstatě stali zachránci národního svědomí v nenávistí rozjitřené atmosféře k uprchlíkům. Jak by vůbec to mohli unést?

Neexistují dobří a špatní klienti, neexistují dobří a špatní utečenci. Tak uvažovat je poněkud zvrácené. Potom, co ministr projekt po-Zastavil, to bude mít velmi špatný vliv na lidi. PK
[8] rkoblizek 15.03.2016 08:17
I Šichtařová (ekonomka a pragmatická bloggerka na IDNES) odvouzuje z té reportáže, že jim nejde o pomoc, ale jen o lepší práci a Gen21 vyčítá, že nestahuje obvinění: http://sichtarova.blog.idnes.cz/c/495280/premalovany-kravin-nebo-premalovana-pravda.htm
Myslím si, že se v něčem mýlí, dokonce dělá totéž, co vyčítá Gen21 - posuďte mé odůvodnění:

Jasně, Vy i já máme jiné zdroje, které považujeme za pravdivé, to asi nevyřešíme. Přesto bych Vás rád upozornil na dva fauly, které vidím v tomto článku, bez ohledu na zdroje:

1. označila jste všech 150 lidí, které se sem snaží (docela obtížně, protože proti vůli mainstreamu) dostat gen21 za ekonomické uprchlíky na základě jedné věty jednoho z nich. A hodiny jiného materiálu a jiných zdrojů (např. i BBC), že v Iráku vyhánějí lidi z domů a v Sýrii padají bomby jaksi necháváte stranou.

2. v článku se snažíte být neutrální ohledně názoru na pomoc a tak vytýkáte Gen21 spíš formální věc, tedy že učinila obvinění, které údajně TV Prima vyvrátila, ale Gen21 tato obvinění nestáhla ani neodvolala (k tomu se nemohu vyjádřit, protože jste neuvedla zdoje, já to vidím jinak, ale to nechme teď stranou). Ale Vy jste udělal přesně to samé: napsala jste, že stát se podílí na nákladech na transport uprchlíků. Ukázalo se že nikoliv, ale Vy jste to tam stejně nechala.

Proč Vám to ale píši, proč tomu věnuji 30minut. Z tohoto článku citím jinou častou "zradu elit". A to oslabování jedné z evropských hodnot, pracně upevňovanou od antiky přes křesťanstvní až po humanismus. Hodnotu, která je už stejně delší dobu na úbytě. A to ochotu "k pomoci slabším". Tím, že přispíváte k přesvědčení, že "potřební" vlastně neexistují, "starej se o sebe". Ale slabí existují. V každou dobu jich je dokonce drtivá většina. I u nás to jsou v různých rovinách důchodci, menšiny, děti, ženy. Podvědomě je vesměs zatím respektujeme. Ale i z toho podvědomí to lze postupně vymazat. A pak se něco stane - rakovina, revoluce, okupace, ať se zhroutí armáda, policie, elektrická síť, internet... a národ jednotlivých egoistů nezachrání vůbec nic. Nerad bych se toho dožil.

[7] rkoblizek 02.03.2016 20:46
Státem a ČT zaštítěný projekt HateFree k tomu uvádí: http://www.hatefree.cz/blo/hoaxy/1412-prima-uprchlici-irak. Další hoaxy jsou zde: http://slatinany.farnost.cz/hoaxy-o-migrantech.html
[5] renen 19.02.2016 15:04
Dan Drápal: Dobročinnost v Prima časech

O tom jak lze snadno překroutit či upravit realitu k obrazu svému. "Koho chleba jíš - toho píseň zpívej." zde: http://dan-drapal.cz/index.php/cz/politicke-clanky/366-dobrocinnost-v-prima-casech
[4] rkoblizek 16.02.2016 21:38
"Máte-li motiv, máte vraha." (Hercule Poarot)
Takže úmysl reportáže a těch bulvárníků by mohl být tento: vzbudit dojem, že váleční uprchlíci vyhnaní z domovů neexistují, že všichni jsou jen vykutálení ekonomičtí migranté, kteří jen zneužívají pohostinosti a naivity některých českých občanů. A že oni to vlastně říkali a ještě, že je máme, ty strážce pravdy a střízlivosti....
[3] rkoblizek 16.02.2016 21:07
Te nestastne reportazi konkretne asi moc pomoci nemuzeme. Ale muzeme se poohlednout po sirsich souvislostech, zde by se neco delat dalo.
Media a politici jsou takovi, jake je chce mit spolecnost, ci jejich priznivci. V tom u nas demokracie funguje.
Chceme-li lepsi media a politiky, je tedy treba zamerit se na pricinu, tedy na lidi kolem nas. Je to tezke, vysledky nejsou videt hned, ale verim, ze to je nadejne. Vyzyva nas k tomu nejen Jezis a Matka Tereza, ale i v tom filmu "Ryba smrdi od hlavy" (záznam ve farní knihovně), ale i Robejsek ci Universum.

Analyza:
1) homo sovětikus
(...)
V bývalé sovětské sféře se však navíc musíme popasovat s fenoménem, kterému se říká homo sověticus. Čím dále na východ od hranic Německa, tím je v lidech tento komplex vyvěrající z dlouhých let nesvobody hlubší a více devastující...
Přerod člověka uzavřeného do ideologického a mentálního ghetta v člověka aktivně politického, ve svobodného občana je mnohem složitější, než jsme kdy tušili.

Dotaz: To se ovšem ukazuje jak na východě v postsovětském prostoru, tak i v západních zemích, kde mají silné menšiny vzešlé z rodin bývalých gastarbeiterů.

Ano, a řekněme si upřímně, že toto příslušníci intelektuální elity podcenili. Pozitivisticky předpokládali, že půjde o jakýsi přímočarý proces integrace do „vůdčí kultury“ a výsledkem bude automaticky multikulturní společnost. Čas, který na základě jasných pravidel měl být věnován citlivému srůstání nově příchozích s jejich exkluzivní etnicitou, kulturní i náboženskou odlišností a místní společností s demokratickou politickou kulturou, byl do značné míry promarněn. Teď jsme vystaveni traumatizující zkoušce, pro kterou bude Evropa muset mobilizovat všechny síly nejen ekonomické a technologické, ale především duchovní a mravní, aby ji zvládla.

2) nachylnost ke strachu
Slovo je mocné a snadno zaseje strach
22:35 13.11.2015

"Slovo vás může zotročit.(...)
Docela nedávno jeden muž v Německu pomocí slova zmanipuloval celou zemi plnou inteligentních lidí. Jen pouhou silou svého slova je vtáhl do světové války a další lidi přiměl k páchání příšerných násilných činů. Svým slovem v lidech probudil jejich strach a po celém světě se pak jako výbuch šířila vlna zabíjení a války. Lidé na celém světě ze začali vzájemně zabíjet, protože se jedni druhých báli.
(...) Lidská mysl je jako úrodná půda, do níž se neustále vysévají semínka. Těmi semínky jsou názory, myšlenky a představy. Když takové semínko - myšlenku vysejete, začne růst. Slovo je jako semínko a lidská mysl je neuvěřitelně plodná. Problém je, že je až příliš často plodná pro semena strachu. Každá lidská mysl je plodná pro taková semínka, pro jaké je připravena. (...) Hlitler vysel spoustu semínek strachu a ta vyrostla v ohromné rostliny hromadného ničení."
(Ruiz-Ctyri_dohody-12.mp3 5:45 - 7:55)

Náchylnost k propagandě - na to jsme zvyklí, proto to médiím žereme
Jak je to s ruskou propagandou? Češi
měli nedávno možnost poprvé se setkat tváří v tvář s takovým způsobem zpravo­dajství, které nám připadá trochu barbar­
ské. Bylo to při příležitosti průjezdu konvoje americké jednotky Prahou a Česká televize potom odvysílala sestřih toho, co připravil moskevský dopisovatel pro ruskou televi­zi. Z Pardubic odjíždí kolona vojenských vozidel a nějaký člověk tam ukazuje holý zadek. Text popisu obrázku vyzněl tak, že obyvatelé města Pardubic vyhnali kolonu amerických okupantů a ti už peláší směrem na západ, aby byli co nejdříve pryč z Čes­ké republiky, kde nejsou vítáni atd. Češi to vnímali jako jasnou lež. Ale kdysi se lhalo i u nás, když se ukazovala bída v New Yorku nebo bída Ameriky. Tady je ale vtip v něčem
jiném. Ptal jsem se ruských kolegů, proč to
ten dopisovatel, který to natáčel, takto se­
stříhal, když viděl realitu, tedy davy, které kolonu vítaly, a nepočetné hloučky, které ji naopak nevítaly. Odpověděli, že nejde přeci o to, co je objektivní pravda či skutečnost, ale jde o to, co je správné. Považoval za správné takto to sestříhat, protože stojí na správné straně barikády, takže objektivní skutečnost pro něj nehraje roli. Věřím, že to nedělal jen kvůli penězům. Samozřejmě, že chce zůstat na západě jako dopisovatel, ale také tomu asi i věří. A to je ta zrůdnost, že lidé jsou ochotni uvěřit tomu, co sami ozna­ čili za novou skutečnost.(Fištejn, Člověk a média)


Návrh řešení:
1) Podporovat školství, které učí lidi myslet, věcně diskutovat, obhájit svůj názor a používat kritické myšlení a nejen tupě poslouchat autority (ktero je jednou Masaryk, podruhé Gottwald, pak třeba Zeman). Cituju jednoho pokrokového učitele u nás: "Spousta lidí si neuvědomuje, že spolu souvisí způsob fungování školství např. v 80. letech za normalizace a stav dnešní společnosti (mravní, ekologický...). (...). A domnívat se, že toto lze řešit memorováním a pevnou rukou může dle mého názoru vést k ještě větší katastrofě."
V podobném smyslu psali i v knize "respektovat a být respektován".

2) ukazovat lidem, že existuje i jiný pohled na věc, než je strach a sobectví - mít odvahu a vstoupit i do diskuse - třeba jen tím, že deklaruju svůj názor. I to mnohé přiměje k zamyšlení: "proč to vidí jinak?!" . Má-li na to člověk čas, přispět i do nějaké diskuse pod článkem. Stačí jednou větou... ono nejde často o to odargumentovat, spíš se diskutující předhánějí, kdo vynese originálnější a blbější názor... ale i tam může nějaký rozumně uvedený jednotlivý protinázor či argument smysl celé diskuse zvrátit

3) Iráčané se holt musí (podobně jako každý Čech, když dospívá) naučit, jak přistupovat k médiím, že všechno dokáží překroutit a pravda pro mnohá memá valnou cenu (viz výše názor Fištejna). V mnoha firmách a úřadech je poskytnutí informace o podniku médiím důvod k okamžité výpovědi - proč asi? Novináři, zvlášť bulvární, kteří neposkytují ověřitelná fakta, "vhodným výběrem" materiálu vykreslí cokoliv téměř libovolně.
Přidání komentářeBold text Italics Underline Strikethrough Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Upozornění: Tato diskuse je moderovaná, každý komentář musí být schválen administrátorem!
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici šest: