<<< zpět na slatinany.farnost.cz/knihovna

Farní virtuální knihovna

Řazeno podle autora

Verze: 11.7.2018 10:51 - vyhledávejte pomocí Ctrl + F

TitulDruhAutorPopisKategorieVlastníkměstonabídka
(vzor) (neznámé)0?
Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otcinahrávka(neznámý)autobiografie neznámého pravoslavného ruského mystika 19.století; často citovaná kniha Špidlíkem, kam až může jít pokora a skromnost
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otcikniha(neznámý)autobiografie neznámého pravoslavného ruského mystika 19.století; často citovaná kniha Špidlíkem, kam až může jít pokora a skromnostkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Antisemitismus a antijidajismus 1nahrávka(různí)Starověk, středověk, postoj katolické církve do reformace, v dalších dílech: novověk, II.sv.válka, poválečný stav a odpovedni na podnety posluchacu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
hostorie; židovstvíČeský Rozhlasinternetpůjčit
Antisemitismus a antijidajismus 2nahrávka(různí)situace židů od reformace do 18.stol.Výpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
hostorie; židovstvíČeský Rozhlasinternetpůjčit
Antisemitismus a antijidajismus 3nahrávka(různí)situace židů po uvolnění díky tolerančnímu patentu koncem 18.stol. do nástupu fašismuVýpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
hostorie; židovstvíČeský Rozhlasinternetpůjčit
Antisemitismus a antijidajismus 4nahrávka(různí)situace Židů za II.světové války Výpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
hostorie; židovstvíČeský Rozhlasinternetpůjčit
Antisemitismus a antijidajismus 5nahrávka(různí)situace Židů po válce dodnes s důrazem na vztah křesťanů Výpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
hostorie; židovstvíČeský Rozhlasinternetpůjčit
Antisemitismus a antijidajismus 6nahrávka(různí)dodatečná diskuse na základě některých připomínek posluchačů; návrat ke II.sv. válce a dnešní době Výpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
hostorie; židovstvíČeský Rozhlasinternetpůjčit
Budoucnost rodinněprávního soudnictví aneb justice vstřícná k dětemnahrávka(různí)Seminář o aktuální situaci v rodiněprávním soudnictví. Řečníci z různých institucí se snaží z různých stran pojmenovat, co je dobré a co by šlo zlepšit. Výpisky.
kopie v mp3 o RK
společnostHorská Libuše, senátorkainternetzdarma
Budovatelské písněhudba(různí)ukázka pokrytectví režimu a čemu byli někteří lidé schopni uvěřit; dnes je zřejmý rozpor mezi propagandou a skutečností
27 budovatelských písní z totality v mp3
hostorieKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Dětské pořady na Proglasunahrávka(různí)Interaktivní pořad než zazvoní zvonec; alternativní pohádky Co svět neviděl atd.křesťanství; dětské(neznámé)internetzdarma
Katechismus katolické církvenahrávka(různí)probrána a okomentována důležitá témata obsažená v katechismu (přikázání, otčenáš apod.)
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Křivé obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v průběhu rozvodunahrávka(různí)Záznam konference ke stále více aktuálnímu tématu křivého obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v průběhu rozvodu rodičů, která si klade za cíl poukázat na dlouhodobá rizika těchto obvinění a dopady na děti. Příspěvky přednesli: opatrovnická soudkyně; kriminalista; policejní psycholog; sexuolog; pracovník OSPOD; pracovník neziskovky věnující se obětem trestných činů; otec postižený křivým obviněním; novinář věnující se dlouhodobě tématu; pracovník ministerstva spravedlnosti. Výpisky.
kopie v mp3 o RK
společnostZdechovský poslanec EPinternetzdarma
Laudato Sínahrávka(různí)stěžejní myšlenkamy stejnojmenné encykliky papeže Františka. K mikrofonu jsme pozvali ekology, pedagogy, duchovní, lidi ze samosprávy, ale i jednotlivce, kteří jsou na poli ochrany životního prostředí aktivní.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
My jsme to nevzdalinahrávka(různí)vybrané rozhovory pamětníků a další informace tématicky tříděné: válka, komunismus, rok 1968, 1989 ad. Předně pro učitele ale i pro veřejnost.historiePostBelluminternetzdarma
Propagandavideonahrávky(různí)Vzdělávací pořady pro základní a střední školy a učitele připravené profesionály v oboru. Někeré jsou krátké, některé delší. Jsou názorné, vyváření, objektivní (mluvčí jsou zobrazeni včetně jmen, ústavů), tvrzení jsou zdrojována apod.společnostČlověk v tísniinternetzdarma
Příběhy 20. stol. CD1nahrávka(různí)nahrávky pořadů rozhovorů pamětníků totalit z ČR s komentáři: Stavinoha, Dejman, Vaňková a Kosková, Gajdoš,Šedivý, Srholec
CD s MP3 soubory
historieKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Příběhy 20. stol. CD1nahrávka(různí)nahrávky pořadů rozhovorů pamětníků totalit z ČR s komentáři: Stavinoha, Dejman, Vaňková a Kosková, Gajdoš,Šedivý, Srholec
CD s MP3 soubory
historieKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Příběhy 20. stol. CD2nahrávka(různí)nahrávky pořadů rozhovorů pamětníků totalit z ČR s komentáři: Bočánková, Křivka, Bugel, Steiner, Havel
CD s MP3 soubory
historieKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Příběhy 20. stol. CD3nahrávka(různí)nahrávky pořadů rozhovorů pamětníků totalit z ČR s komentáři: Stránský, Hauptmann, Dimun, Horetzká, Stárek
CD s MP3 soubory
historieKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Reklama a zábavavideonahrávky(různí)Vzdělávací pořady pro základní a střední školy a učitele připravené profesionály v oboru. Někeré jsou krátké, některé delší. Jsou názorné, vyváření, objektivní (mluvčí jsou zobrazeni včetně jmen, ústavů), tvrzení jsou zdrojována apod.společnostČlověk v tísniinternetzdarma
Sociální sítěvideonahrávky(různí)Vzdělávací pořady pro základní a střední školy a učitele připravené profesionály v oboru. Někeré jsou krátké, některé delší. Jsou názorné, vyváření, objektivní (mluvčí jsou zobrazeni včetně jmen, ústavů), tvrzení jsou zdrojována apod.společnostČlověk v tísniinternetzdarma
Současná ruská propagandavideonahrávky(různí)Vzdělávací pořady pro základní a střední školy a učitele připravené profesionály v oboru. Někeré jsou krátké, některé delší. Jsou názorné, vyváření, objektivní (mluvčí jsou zobrazeni včetně jmen, ústavů), tvrzení jsou zdrojována apod.společnostČlověk v tísniinternetzdarma
Vodní elektrárna Práčov na Chrudimcekniha(různí)prospekt o stavbě, funkci a rekonstrukci kolem r.2000 vodní elektrárny PráčovtechnikaKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Zvěstování vírykniha(různí) Publikace obsahuje ucelený pohled na křesťanské poselství z hlediska světoznámého pokoncilního katechismu. (VV: Oproti našemu velkému všeobecnému a odbornému vzdělání (o jakém se našim předkům ani nezdálo) jsme v náboženském poznání velice pod míru. Do osobní knihovny doporučuji např. „Zvěstování víry“ (Holandský katechismus), Josef Zvěřina: „Teologie Agapé“… Je dobré si tyto knihy občas znovu pročítat)křesťanstvíVáclav VLetohraddoporučení
Světec Don BoskoknihaAlberti P.ŽivotopisDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Doba z druhé ruky – Konec rudého člověkaknihaAlexijevičová Světlanapro ty z vás, pro koho by delší studijní a formační pobyt v Ruské federaci nebyl uskutečnitelný, doporučuji – velmi doporučuji vlastně všem: knihu běloruské spisovatelky, laureátky Nobelovy ceny za literaturu. Autenticita knihy sestavené výhradně z rozhovorů s lidmi, kteří žili v inkriminované oblasti, je úchvatná. Obsah těchto svědectví je osobní, syrový a drtivý. Doporučuji pro rozšíření obzoru. Mirekspolečnost, Rusko(neznámé)0doporučení
Modlitba za ČernobylknihaAlexijevičová Světlanapro ty z vás, pro koho by delší studijní a formační pobyt v Ruské federaci nebyl uskutečnitelný, doporučuji – velmi doporučuji vlastně všem: knihu běloruské spisovatelky, laureátky Nobelovy ceny za literaturu. Autenticita knihy sestavené výhradně z I já moc doporučuji. Je to zásadní kniha pro pochopení současného stavu ruské společnosti. A pro ty, kdo ji četli, ještě další díla této autorky. Zinkoví chlapci (trauma ruské společnosti po válce v Avgánistánu) a Modlitba za Černobyl - Kronika budoucnosti. Je šílené, čím Rusové ve 20. století museli projít. Při čtení těchto knih (a dalších, o době Stalinova Velkého teroru) se ve mně mísí soucit, lítost a taky obavy. Zdenekspolečnost, Rusko(neznámé)0doporučení
Zinkovi chlapciknihaAlexijevičová Světlanapro ty z vás, pro koho by delší studijní a formační pobyt v Ruské federaci nebyl uskutečnitelný, doporučuji – velmi doporučuji vlastně všem: knihu běloruské spisovatelky, laureátky Nobelovy ceny za literaturu. Autenticita knihy sestavené výhradně z I já moc doporučuji. Je to zásadní kniha pro pochopení současného stavu ruské společnosti. A pro ty, kdo ji četli, ještě další díla této autorky. Zinkoví chlapci (trauma ruské společnosti po válce v Avgánistánu) a Modlitba za Černobyl - Kronika budoucnosti. Je šílené, čím Rusové ve 20. století museli projít. Při čtení těchto knih (a dalších, o době Stalinova Velkého teroru) se ve mně mísí soucit, lítost a taky obavy. Zdenekspolečnost, Rusko(neznámé)0doporučení
Člověk a víraknihaAltrchiter MichalDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Průmysl lžiknihaAlvarová SašaEuroposlanec Svoboda: Na téma Tři aspekty informační války aneb jak funguje “průmysl lži” jsme debatovali v Galerii Lucerna s Patrickem Zandlem, specialistou na komunikaci a internet a Sašou Alvarovou, která je nejen mojí bývalou spolupracovnicí, ale i autorkou skvělé knihy Průmysl lži. Pokud jste nečetli, tak doporučuji. společnosthttp://www.tridistri.cz/prumysllziinternetdoporučení
U2 - Ilustrovaná biografieknihaAndersen MartinUměníNaučnáNovotný JardaHolicepůjčit
Tvé tělo je stvořeno pro životknihaAnge DanielUmění žítPartnerské vztahyNovotný JardaHolicepůjčit
Agresivita dětíknihaAntier EdwigeRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Životopis Terezie z Avily nahrávkaAuclairová MarcelleŽivotopis zakladatelky karmelitánů. Organizačně schopné a nezdolné ženy. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
O otcovství s Józefem AugustinemknihaAugustin JózefkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Svátost smířeníknihaAugustin JózefkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Čtvrthodinka upřímnostiknihaAugustyn JózefDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Dej mi napítknihaAugustyn JózefModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Hledání BohaknihaAugustyn JózefModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Kde jsi, Adame?knihaAugustyn JózefModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Křivda, odpuštění, smířeníknihaAugustyn JózefUmění žítDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Svátost smířeníknihaAugustyn JózefDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
V jeho ranáchknihaAugustyn JózefModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Viděli jsme PánaknihaAugustyn JózefModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Zástupy žasly nad jeho učenímknihaAugustyn JózefModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Objevit tajemství růženceknihaBalík J. křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Kořeny a zdroje českého antiklerikalismunahrávkaBalík Stanislavpředstaví jeden z nejzajímavějších fenoménů charakterizujících naši společnost od 19. století do současnosti – antiklerikalismus. Pokusí se objasnit jeho kořeny, představí vývoj a nárůst jeho vlivu v české a moravské společnosti. Pohled zpět nám pomůže pochopit současnost. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostSaleziániinternetzdarma
Letnice dvacátého stoletínahrávkaBalík Stanislavjak režim ovlivňoval účast a následné uplatňování závěrů II. vat. koncilu Výpisky
kopie v mp3 u RK
společnostMoravsko-slezská křesťanská akademieinternetzdarma
Populismus v ČR a Evropě: nevyhnutelná budoucnost?nahrávkaBalík Stanislavpřednáška pro laiky politotloga o tom, co je populismus a co s ním; V jedněch volbách v Evropě za druhými získávají velkou podporu strany, které jsou označovány za populistické. Co to znamená? Jak se projevuje populismus pravicový a levicový? A nejsme v České republice svědky populismu středu? Má populismus vztah k proměně mediální scény a k tzv. celebritizaci politiky? Čím je vlastně populismus škodlivý – čemu vadí jednoduchá řešení? Je to vlastně reálný problém? doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostSaleziániinternetzdarma
Antiklerikalismus v české kultuřenahrávkaBalík Stanislav, Hanuš Jiří (prof.), Beneš Petr Augustin (P. Mgr. CSsR. )„Není pěkné, když se z pastýřů v církvi stanou knížata, která se vzdalují lidem a odtahují se od nejchudších,“ konstatoval v minulých dnech papež František. V diskusi u Kulatého stolu se budeme ptát na důvody nezájmu, odporu nebo až nenávisti vůči církvi v české společnosti. A také na to, kdy k tomuto odporu my sami - či představitelé naší církve - zavdáváme příčinu. Nakolik naše společnost dodnes v této oblasti sklízí plody bouřlivého vývoje 19. století a pak První republiky? Jak naše uvažování poznamenala komunistická diktatura? A co s tím? Nad tím se budou zamýšlet historici doc. Stanislav Balík a prof. Jiří Hanuš a katolický kněz, znalec literatury P. Mgr. Petr Augustin Beneš, CSsR. Podělte se i vy o své názory. Můžete je posílat nebo telefonovat během vysílání. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanství; společnostTV Noeinternetzdarma
přednášky o některých problémech společnostinahrávkaBalík; Bárta; Tabery aj.několik přednášek vztahujících se k celospolečenským tématům, jako je: populismus, oligarchizace, svoboda, psychopati v politice apod.
kopie v mp3 u RK
společnost(různí)?
O lásce a radosti ze životaknihaBalling Adalbert LudwigKrátké příběhyBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
O Bohu a Beethovenovi, o lásce a procitáníknihaBárová IvanaPoezieNovotný JardaHolicepůjčit
Povaha ZměnyknihaBárta M., Kováře M.a O. FoltýnspolečnostSychra ZdeněkPardubicepůjčit
Krize společnosti v Egyptě a její odkaz pro násnahrávkaBárta Miroslavzabývá se širším pohledem na kolapsy starých civilizací a jejich odkazem pro současnost
24.- 27.5.12, Celostátní setkání chlapů 2012 v Křižanově; http://www.setkani.org/index.php?id=323&case=910&mesic=5&rok=2012; kopie v mp3 u RK
společnostYMCA Familiainternetzdarma
Migrace jako evropský problémnahrávkaBárta Miroslavsoučaná migrace s pohledu kolapsologa, možná východiska Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíČeská křesťanská akademieinternetzdarma
VěřímknihaBeck EleonorekřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
500 let od reformacenahrávkaBeňa DavidStručné shrnutí života, doby a odkazu Martina Luthera z pohledu ekumenického evangelíka. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťansvíČeská křesťanská akademieinternetzdarma
Encyklika - Deus caritas est nahrávkaBenedikt XVI.teologicko-filosofické pojednání o chápání lásky v Písmu a tradici církve Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Encyklika Caritas in veritate nahrávkaBenedikt XVI.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Myšlenky o svatém PavloviknihaBenedikt XVI.křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Sacramentum caritatisnahrávkaBenedikt XVI.Co je eucharistie, jaký je význam pro člověka. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Měl jsem štěstí na lidiknihaBeránek Josefpovídání o životě a životních hodnotách se zajímavým knězem, farářem letohradskýmkřesťanstvíRyzoviSlatiňanypůjčit
O nebi a zemiknihaBergoglio Jorge; Skorka AbrahamRozhovoryDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Migrace jako evropský problémnahrávkaBernard Josefsoučaná migrace s pohledu sociologie, možná východiska Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíČeská křesťanská akademieinternetzdarma
Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennostiknihaBerneová Patricia H.; Savary Louis M.RodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
křesťanství a laicita - BezáknahrávkaBezák Róbert, mons.přednáška Bezák a Halík o minulosti, současnosti a budoucnosti slovenské církve VýpiskykřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Cena za získanou svobodu v rozhodování nad dobrem a zlemnahrávkaBezák Róbert, Mons. ThLic. CSsR.Filosoficko - teologická úvaha o tom, jakou platíme cenu za získanou svobodu v rozhodování nad dobrem a zlem. V diskusi rozebírá svou neradostnou situaci a reflektuje svou minulost. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Povídání bratra Róberta BezákanahrávkaBezák Róbert, Mons. ThLic. CSsR.R.Bezák byl jako relativně mladý řeholník redepmtorista překvapivě ustanoven katolickým biskupem.Byl blízký hlavně mladým, začal dělat pořádek v ekonomice diecéze. Roku 2012 byl odvolán a byl poslán do exilu, bylo mu zakázáno sloužit veřejné mše, což je katolických biskupů velmi nezvyklé a pro mnohé překvapivé. Vedení církve se zdráhá dodnes svůj postup vysvětlit. Beseda je po 4 letech po odvolání
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
MužstvíknihaBiddulph SteveUmění žítPsychologieNovotný JardaHolicepůjčit
Lidský duch a sexualitaknihaBishop CliffordzábavnáKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Do hlubin džungleknihaBitsch JorgencestopisyKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Železný JanknihaBly RobertBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Kanonické právo v životě církvenahrávkaBolek Libor , Th.D. P. Mgr. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Don Bosco nahrávkaBosco Teresioživota a dílo kněze, který v 19.století dokázal podchytit mnoho mladých lidí, které bída, průmyslová revoluce a úpadek víry vyhnaly do periferií měst i na zcestí; založil Salesiány
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Nezapomeň na radostknihaBosmans Phil
hodně verše
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Ještě že děti neučí mluvit škola!nahrávkaBotlík Oldřichstručná a názorná přednáška o výuce, ve které se žáci učí věci objevovat spíš než si je jen zapamtovávat
kopie v mp3 u RK
školahttp://tedxbrno.cz/internetzdarma
O katechezi od AdamanahrávkaBouma David,P. ThLic. Th.D.Stručné uvedení některých důležitých pojmů v katechezi, tj. náboženské výuky laiků Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
3333 km k JakuboviknihaBraunová PetraBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Dokumenty II. vatikánského koncilue-knihaBreindl FilipkřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Koncilní dokumenty po 40 letechnahrávkaBreindl Filipo dokumentech Druhého vatikánského koncilu
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Kristovi služebníci z říše MašukulumbůnahrávkaBreindl FilipZambie: zpráva o životě seminaristů Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Křesťanem v zemi cejlonského čaje nahrávkaBreindl FilipSrí Lanka: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církviVýpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Kříž nad BengálskemnahrávkaBreindl FilipBangladéš: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církviVýpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Papuánská velká noc nahrávkaBreindl FilipPapua Nové Guynea: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církviVýpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Vzkříšení v opravdové Africe nahrávkaBreindl FilipZambie: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církviVýpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Za misionáři Amazonie nahrávkaBreindl FilipGuyana a Surinam: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církvi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Zraněná země šampiónůnahrávkaBreindl FilipKeňa: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církvi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Na větrné hůrceknihaBrontëová Emily křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
ZE MĚknihaBrzáková Pavlína; Dušek JaroslavRozhovoryŽivotopisyNovotný JardaHolicepůjčit
Krize finančnictví v dějinách a její odkaz pro násnahrávkaBubeníček Milanjak nás uživí virtuální ekonomika? - virtuálně: rizika a vize současného trendu velké ekonomiky: přednáška, diskuse, prezentace ke stažení Výpisky.
24.- 27.5.12, Celostátní setkání chlapů 2012 v Křižanově; http://www.setkani.org/index.php?id=323&case=910&mesic=5&rok=2012
ekonomikaYMCA Familiainternetzdarma
přednášky o některých problémech ekonomikynahrávkaBubeníček; Mlčoch; Sedláček aj.několik přednášek vztahujících se k problémám ekonomiky: krize, finanční ekonomika, vztah rodiny a ekonomiky
kopie v mp3 u RK
společnost(různí)?
Inuk znamená člověknahrávkaBuliard Rogervyprávění o životu eskymáků na počátku 20.stolejí (z pohledu racionálního misionáře)
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Moderní dějinynahrávkaBurešová Jana,CSc.prof. PhDr.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Život bez všedních dnůknihaBusch WilhelmkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Maria, zrcadlo církveknihaCantalamessa R. křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Iba láska (slovensky)knihaCarretto Carlo křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Dar Boha otce církvinahrávkaCincialová Marta, Mgr. Th.D. O zasvěceném životě (o životě řeholníků a řeholnic) z teologického hlediska Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Tři modlitbyknihaClément OlivierModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Hranice a dětiknihaCloud Hery; Townsend JohnRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Co je člověk?knihaCoreth EmerichŽivotní stylměstká knihovnaSlatiňanyzdarma
Již nikdy více "milý křesťanský chlapec"knihaCoughlin PaulMužská spiritualitaPsychologieNovotný JardaHolicepůjčit
Rozbité snyknihaCrabb LarryTěžkosti životaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
A hvězdy mlčíknihaCronin J. A.křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Klíče království nebeskéhoknihaCronin J. A. křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Typologie osobnosti pro manažeryknihaČakrt MichalpsychologieKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Pozitivní výchova sourozenců v rodiněknihaČapek Jan; Čapková MarkétaRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Apokryfy nahrávkaČapek Karelrozvedené příběhy z evangelií - do čtivé formy, rozvádí tehdejší život i poselství příběhů
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Boží muka - ŠlépějnahrávkaČapek Karelpovídka Šlépěj z knihy Boží muka více ke knize
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
KrakatitknihaČapek KarelbeletrieKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Obyčejný život nahrávkaČapek Karelpovídka - život není obyčejný; ale oč se vlastně v životě snažíme?
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Povídky z jedné a druhé kapsy nahrávkaČapek Karelpovídky vážné i nevážné, ale vždy motivující k zamyšlení
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Povídky z jedné a druhé kapsy knihaČapek Karelpovídky vážné i nevážné, ale vždy motivující k zamyšleníbeletrieKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Věřím v Boha. Církev nepotřebuji.nahrávkaČernín František; Šikula PetrSocilog a teolog se zamýšlejí na současnou pozicí křesťanské církve u nás a ve světě a nad tím, co dál.Výpisky sociolog a Výpisky teologkřesťanství, společnostMoravsko-slezská křesťanská akademieinternetzdarma
Odpusť, Natašo nahrávkaDakov Sergejživotopisný příběh pronásledovatele ruských křesťanů za Chruščova a jeho následná konverze
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Rozdělení, nebo reforma západního křesťanstva?knihaDawson Ch. křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
CitadelaknihaDe Saint-Exupéry AntoineUmění žítBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Euro ano ci nenahrávkaDědek; Havlíček; Vainertpozvání k diskuzi o českých volbách přijali -prof. Ing. Oldřich Dědek, Csc.,ekonom, bývalý vicegurnér ČNB a národní koordinátor pro zavedení eura; -Karel Havlíček, předseda představentsva Malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR; -Luděk Vainert, komentátor Hospodářských novin (TBC). výpisky.ekonomikahttp://www.ikdp.cz/internetzdarma
Nadějné vyhlídkyknihaDickens CharlesbeletrieKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Stín OtceknihaDobraczyński JankřesťanstvíKubešová MarkétaSlatiňanypůjčit
Stín Otce nahrávkaDobraczyński Jan
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Jak vyzrát na dětiknihaDodds BillŽivotní stylKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Microsoft Excel 2010knihaDodge Mark; Douglas Craig StinsonVzděláváníNaučnáNovotný JardaHolicepůjčit
Cesty Božím (ne)časemknihaDoležal Miloš křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Jaderné technologie, přínosy a rizikanahrávkaDrábová Danajaderná bezpečnost; využití a historie Výpisky.
kopie v mp3 u RK
vědaSaleziániinternetzdarma
Fraktály a chaosnahrávkaDrahoš JiříŘád v chaosu, chaos v řádu. Dynamika a proměnlivost reálného světa, jeho předvídatelnost a náhodnost. Zamyšlení nad dopady teorie chaosu do světa vědy, techniky, umění, náboženství. Fyzikální chemik, předseda AV. Vědeckopopulární fyzikální přednáška. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
fyzikaKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Cesta k „Vítěznému únoru“nahrávkaDrda AdamPrávě výročí Gottwaldova puče jsou věnovány nedělní Příběhy 20. století, v nichž vedle Bohumila Doležala uslyšíte i pamětníky: Ottu Bednářovou, Gertrudu Gruberovou-Goepfertovou, Jaroslava Meda a mnohé další. Základní téma pořadu? Otázky: Jaká vlastně byla cesta k Únoru? Nakolik se dal převrat čekat? Jaké předpoklady jej umožnily? Výpisky.
kopie v mp3 u RK
historiehttp://www.rozhlas.cz/plus/pribehy/_zprava/cesta-k-viteznemu-unoru--1460685internetzdarma
Po únoru 1948 mi bylo najednou smutno. V mém okolí se nikdo nesmál. Nikdo nejásal.nahrávkaDrda AdamPrimi ucastnici o unorovych dnech 1948, kdy prevzala moc v Ceskoslovensku komunisticka strana. Nebyli to komuniste, vetsina z nich prisla po unoru 1948 o praci, skoncili v kriminalech, museli emigrovat. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
historiehttp://www.rozhlas.cz/plus/pribehy/_zprava/po-unoru-1948-mi-bylo-najednou-smutno-v-mem-okoli-se-nikdo-nesmal-nikdo-nejasal--1788171internetzdarma
Katecheze v dějinách a současnostinahrávkaDřímal Ludvík, Thlic P. doc. Dr. 25ti-dílný naučný seriál o výuce náboženství Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
BibleknihaDuch svatý a kol.kompletní bible s mapkami, stručnou historií, odkazy na různá místa
velký formát
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypresenčně
Nový zákonknihaDuch svatý a kol.spousta teologických poznámek k textu (tak 40% obsahu)křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypresenčně
Úvod do písma Starého zákonaknihaDuka Dominik OPkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Škandál milosrdenstvanahrávkaDvorový RastislavNekonvenční rozbor evangelia podle Lukáše s důrazem na milosrdenství Hospodina. Pojmenovává nebezpečí zákonického přístupu k víře. K výkladu používá někdy i ne zcela přijímané nebo známé výklady biblických reálií. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíOZ Cezmínainternetzdarma
Hájili jsme hradknihaEastlake WilliamhistorickéKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Na plovárně s Markem EbenemknihaEben MarekspolečnostLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Etapy duchovního růstunahrávkaEjem JanKazatel adventistů z Havlíčkova Brodu se zamýšlí nad fázemi duchovního růstu člověka a srovnává se je s psychosociálním vývojem dítěte a člověka, podobá se 4 fázím G.Pecka, jako u fraktálů (k fraktálům více Drahos-Fraktaly_a_chaos.mp3) dále se dotýká témat jako je spasení, proč Bůh působí zlo apod. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťansvíČeská křesťanská akademieinternetzdarma
Pozor Srdce mužeknihaEldredge JohnMužská spiritualitaPsychologieNovotný JardaHolicepůjčit
ÚchvatnáknihaEldredge John; Eldredge StasiUmění žítDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Hořké umučení našeho Pána Ježíše Krista nahrávkaEmerichová Anna KateřinaPřepsané vidění katolické řeholnice. Místy dost romatnické; vhodné spíš pro velikonoční rozjímání, než jako teologický zdroj. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Kurz ZacheusknihaEmmanuel komunita (Francie)kniha k dlohodobému duchovního cvičení, které může naučit žít křesťanství ve společnosti
přeložil Ladislav Herián, ke knize je i 8 přednášek (k dipozici v mp3 na CD, flash nebo www.familila.cz i jako video)
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Antonín VelikýnahrávkaEnderle TomášOtec pouště; 251-356 (105 let!); nebyl první, ale nejvlivnější z poustevníků; syn bohatých vlastníků půdy v dolním Egyptě; během pronásledování vyjde do Alexandrie, aby byl při těch, kterým hrozí smrt; nezanechal žádné spisy
kopie v mp3 u RK
křesťanství; historiehttps://www.gimel.cz/ucednici-vzpominky-na-frantiska-rd1838internetzdarma
Karel de FoucaldnahrávkaEnderle Tomáš1858-1916; - šlechtic ze Štrasburku – v šesti sirotek – prostopášný student – ještě prostopášnější voják – důstojník – cestovatel – geograf a spisovatel – konvertita – trapista ve Francii – trapista v Sýrii – sluha v Nazaretě – poustevník a bratr všech v Béni-Abbes v Alžírsku – poutník do srdce Sahary – přítel a apoštol Tuaregů v Tamanrassetu – válečná oběť
kopie v mp3 u RK
křesťanství; historiehttps://www.gimel.cz/ucednici-vzpominky-na-frantiska-rd1838internetzdarma
Večery s BiblínahrávkaEnderle TomášCyklus výkladových přednášek ve farnosti sv.Ducha v Hradci Králové, které mají napomoci četbě a pochopení Starého zákona. Výpisky.
některé díly: kopie v mp3 u RK
křesťanstvíŘK farnost sv.Ducha v HKinternetzdarma
Následováníhodní (cyklus přednášek)nahrávkaEnderle Tomáš; Smolen Štěpán; Cyklus postních přednášek o tom, jak nám život a učení svatých může pomoci v našem duchovním životě probíhal ve farnosti Nové město nad Metují roku 2015 a o rok později se dočkal upravené reprízy v Hradci Králové. Nahrávky z Nového Města.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíŘímskokatolická církev v Hradci Královéinternetzdarma
Uprchlíci: fakta - zkušenost - otázkynahrávkaEngelová Terezahumanitární pracovnice mluví o situaci syrských uprchlíků v Sýrii a Turecku
kopie v mp3 u RK
společnostKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Hlas kamenů nahrávkaErmacora Guerinnoživotní cesta obyčejného člověka až k otci pouště
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaliknihaFaber Adele; Mazlish ElaineRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Cena, kterou zaplatíšknihaFadelle Joseph (Mohamed al-Saíd al-Musáví)svědectví iráckého muslima, který konvertoval na křesťanství - křesťané v mnohých islámských zemích jsou vystaveni podobnému pronásledování jako v totalitních režimech 20.století křesťanství, islámKubešová MarkétaSlatiňanypůjčit
Kněz misionář (Barvínek)nahrávkaFasora Josefza komunistů působil v Bolívii, dnes je na penzi opět v ČR; rozhlasový rozhovor Výpisky.křesťanstvíProglasinternetzdarma
Sny začínají žítknihaFeldmann Ch. křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Sny začínají žítknihaFeldmann Christianživoty různých světců 20.stoletíkřestaňstvíNovák RenéVlčnovpůjčit
Tiší buřiči Boží knihaFeldmann Christianživoty různých světců středověkukřestaňstvíNovák RenéVlčnovpůjčit
Příběhy pro potěchu dušeknihaFerrero BrunoKrátké příběhyDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Vánoční příběhy pro potěchu dušeknihaFerrero BrunokřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Živá voda pro dušiknihaFerrero BrunoKrátké příběhyDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Svět po událostech v Paříži a...nahrávkaFischer PavelMnohé z toho, co na nás v těchto dnech doléhá, nás připravilo o pocit bezstarostnosti. Události v Paříži a jinde se staly vykřičníkem, který s naléhavostí připomíná, že není příliš rozdílu mezi těmi venku a námi doma. Jsme na tom nějak všichni podobně. V různé intenzitě se nás dotýkají strach a obavy, potřeba bezpečí a svobody, solidarity, napětí mezi dnes a zítra. Kde uprostřed temných vizí vůbec hledat hvězdu naděje? Pavel Fischer pracoval jako ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta Va´clava Havla (1999-2003), velvyslanec CˇR ve Francii a Monaku (2003-2010) nebo Politický ředitel Ministerstva zahraničí (2010-2013). Dnes působí mj. jako ředitel ústavu STEM. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Ruská informační válka. Vítězí u nás?nahrávkaFištejn, Šarin, DvořákJak funguje a komu je určená ruská propaganda? Jak ji vnímají Rusové, Ukrajinci a jak my na západě? A jak ovlivňuje naše média? Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostČlověk a médiainternetzdarma
Devadesátka pokračujeknihaFoglar JaroslavbeletrieKoblížkoviSlatiňanyzdarma
TheologyknihaFord David G.
anglicky
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Malý úvod do křesťanského životaknihaForte BrunokřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Uspořádej svůj duchoví světknihaFoster J. RichardUmění žítDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Islám - znamení dobynahrávkaFranc Jaroslav ThLic. poměrně obsáhlý a snad srozumitelný a objektivní výklad historie, základních charakteristik a současnosti islámu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
islámProglasinternetzdarma
Du mich auch?knihaFrank Ekkes
německy
cizojazyčnéKoblížkoviSlatiňanyzdarma
A přesto říci životu anoknihaFrankl V. E. křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Slánské hřbitovyknihaFranková, Hušáková
obrazová publikace
cestopisyměstká knihovnaSlatiňanyzdarma
Malé církevní dějinyknihaFranzen Augustkřesťanské dějiny od počátkukřestaňství; historieNovák RenéVlčnovpůjčit
Malá škola láskyknihaFrydrychová MarievýchovaRyzoviSlatiňanypůjčit
Moudrost Juliany z NorwicheknihaFurlongová MonikaDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Pane Bůh, tady Anna nahrávkaFynnvyprávění malé a chudé, ale bystré dívky s velikým srdcem a přirozenou láskou k Bohu; vyprávění plné prosté moudrosti a příležitosti k zamyšlení, jak se vyrovnávat se zlem a bídou
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Život Jana Nepomuka Neumanna nahrávkaGalvin J. Jamespůsobení v USA a těžký život českého rodáka, který se stal v USA stejně nakonec biskupem
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Evropa a idea národaknihaGasset Y Ortegaučebnice VŠKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Věčná ženaknihaGertruda von le Fortvýznam ženství z pohledu symbolickéhokřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Muž, který sázel stromyknihaGiono Jeanpříběh starého muže, který cílevědomou a usilovnou, i když na první pohled nenápadnou prací, dokázal ohromnou věc - pustému pohoří vrátil les a život
(máme i jako on-line video)
Životní stylKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Muž, který sázel stromyfilmGiono Jeanpříběh starého muže, který cílevědomou a usilovnou, i když na první pohled nenápadnou prací, dokázal ohromnou věc - pustému pohoří vrátil les a život
(máme i jako knihu)
Životní stylČeská televizeinternetpůjčit
Vychoval mě gangster nahrávkaGiran René-Luc P.pohnuté dětství, mládí a obrácení současného francouzského katolického kněze, fotbalisty, rockera, evangelizátora mladých
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Krize spirituality západního typunahrávkaGlogar Petr, OCDje opravdu západní spiritualita v krizi?
24.- 27.5.12, Celostátní setkání chlapů 2012 v Křižanově; http://www.setkani.org/index.php?id=323&case=910&mesic=5&rok=2012
křesťanstvíYMCA Familiainternetzdarma
Nabádní k milosrdenstvíknihaGlowatzki Herbert
česky; krátký myšlenka na každý den v roce
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Velká hra Mary Wardové nahrávkaGörresová Friederike IdaO zakladalce Institutu blahoslavené Panny Marie, s neuvěřitelnou houževnatostí usilovala o uznání svého Institutu - ženskou paralelou Jezuitů. Popisuje také pronásledování katolíků na počátku 17.stol. v Anglii, víru a prožívání povolání k řeholnictví. Načtení nic moc, podobně stylistika. Děj dost nepřehledný. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Bratr FrantišekknihaGreen J. křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Nie mehr LiebeknihaGreenburg, O´Malley
německy
cizojazyčnéKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Jídelníček kojenců a malých dětíknihaGregora Martin; Zákostelecká DanaRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Moc nad bezmocíknihaGrün AnselmUmění žítPsychologieNovotný JardaHolicepůjčit
Pracovat i žítknihaGrün AnselmUmění žítPsychologieNovotný JardaHolicepůjčit
Bydlet v domě láskyknihaGrün Anselm křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Cesty ke svoboděknihaGrün AnsemlkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Moc nad bezmocíknihaGrün AnsemlkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
A přece se točí. Případ Galileo Galilei.nahrávkaGrygar JiříStav astronomického vědění v Galileově době, jeho přínos, nedostatky jeho hypotézy, východiska soudců, odkaz a rehabilitace.V diskusi dále nekonečnost vesmíru, výzkum v Argentině a další. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
věda; historieMoravsko-slezská křesťanská akademieinternetzdarma
Proč astrologie nefunguje a astromonie ano?nahrávkaGrygar Jiřírozebrány argumenty proti raciálnosti astrologie, srovnání s astronimií a popis střediska pro výzkum kosmického záření v Argentině Výpisky.
kopie v mp3 u RK
vědaSysifosinternetzdarma
Úspěchy a problémy velkého třeskuvideonahrávkaGrygar Jiřípopis dnešního nejrozšířenějšího modelu vzniku a fungování vesmíru. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
vědaHvezdáreň a planetárium v Prešoveinternetzdarma
CtnostiknihaGuardini RomanoDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Modlitba PáněknihaGuardini RomanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
O modlitběknihaGuardini RomanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
O posvátných znameníchknihaGuardini RomanoDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
O živém BohuknihaGuardini RomanoDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Růženec naší paníknihaGuardini Romano křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Don Camillo a jeho svět nahrávkaGuareschi Giovanninohumorně podané životy a názory upřímného kněze, upřímného starosty a upřímného komunisty - dobrá příležitost k sebereflexi vlastních názorů a postojů
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Scala ParadisiknihaGuigo FraModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
300 rostlin vaší zahradě na míruknihaHaberer MartinZahradaNaučnáNovotný JardaHolicepůjčit
Kája Mařík o prázdninách nahrávkaHáj Felixmravoučná klasika pro děti
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Školák Kája Mařík nahrávkaHáj Felixmravoučná klasika pro děti
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Školák Kája Mařík ve škole i doma nahrávkaHáj Felixmravoučná klasika pro děti
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Na kole křížem krážemknihaHalada Andrej; Jakeš Aleš, Krejčí JaromírSportNaučnáNovotný JardaHolicepůjčit
Co je náboženstvínahrávkaHalík Tomášúryvek z besedy s p.Halíkem, kde vysvětluje pojem náboženství Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury 0?
Demokracie a svobodanahrávkaHalík TomášVztah svobody a demokracie z hlediska rozvoje duševních hodnot naší společnostiVýpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
křesťanství a laicita - HalíknahrávkaHalík Tomášpřednáška Bezák a Halík o minulosti, současnosti a budoucnosti slovenské církve Výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Oslovit ZacheaknihaHalík TomáškřesťanstvíLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Osobní cesta víry vs. společenství, tradicenahrávkaHalík TomášNekonformní profesor a kněz spravující vysokoškolskou farnost v Praze uvažuje o tom, jestli a jak lze dnes žít smysluplně víru a na co si dát pozor. Přednáška, diskuse (Výpisky). a panelová diskuse (Výpisky.)
kopie v mp3 u RK
křesťansví, psychologieVysokoškolské katolické hnutí ČRzdarma
Spiritualita pro naši dobunahrávkaHalík TomášSrozumitelná a jistě zajímavá úvaha o tom, co dnešní církev může nabídnout společnosti a naopak čím by se měla inspirovat, má-li plnit svou funkci. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Věříte v technologie?nahrávkaHalík TomášHlavním tématem diskuze bude vztah náboženství a technologie ve 21. století. Mezi otázky bude patřit vzájemné propojení zdánlivě vzdálených a odlišných světů, to jakým způsobem na sebe mohou působit a ovlivňovat se. Na setkání byli pozváni studenti vyšších ročníků píseckých středních škol. Počet účastníků se bude pohybovat kolem 400. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Vliv globalizace na světová náboženstvínahrávkaHalík TomášProč je sekularismus na ústupu; z čeho žije nárůst fundamentalistů a radikálů; co může nabídnout náboženství společnosti; v čem je nezastupitelné; jaká je role institucionálních církví? Výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Vzdáleným nablízkuknihaHalík TomáškřesťanstvíKubešová MarkétaSlatiňanypůjčit
Demokracie a svobodanahrávkaHalík, Trojan, HermanVztah svobody a demokracie z hlediska rozvoje duševních hodnot naší společnostiVýpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Tomáš Halík RozhovoryknihaHalík; Jandourek JankřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Proměny Evropy - proměny křesťanství?nahrávkaHalík; Sokol; Vaňáč; Pastirčák; SlavkovskýPřednáška, diskuse (Výpisky) a panelová diskuse (Výpisky) o tom, jaké místo by mohly a měly mít církve v dnešní společnosti
záloha
křesťanství; společnostČeská křesťanská akademieinternetzdarma
Pravda je symfonickáknihaHans Urs von BalthasarfilosofieKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Útěk z tábora 14knihaHarden BlaineŽivotní příběhyLiteratura faktuNovotný JardaHolicepůjčit
Víra navzdory KGBknihaHartfeld HermannŽivotní příběhyNaučnáNovotný JardaHolicepůjčit
Dědictví nahrávkaHavlíčková Helenaněkolik příběhů skutečných lidí trpících zvůlí komunistického režimu u nás
kopie v mp3 u RK
historieProglasinternetzdarma
Přístupy k bibliknihaHechtová AnneliesekřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Kolokvium 2015 - 2 Manželství přes hranicinahrávkaHeller, Kvapilzáznam diskusního panelu o problémech mezidominačních maželství Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostkolokviuminternetzdarma
Dar tří králů nahrávkaHenry O.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
O Božím vedení s Karlem HerbstemknihaHerbst KarelkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Prodlévání před BohemknihaHerbstrith WaltraudkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Demokracie a svobodanahrávkaHerman DanielVztah svobody a demokracie z hlediska rozvoje duševních hodnot naší společnostiVýpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Blahoslavenství - Křižanov 2018nahrávkaHeryán LadislavZnámý biblista a salezián a amatérský hudebník rozebírá blahoslavenství, která Ježíš pronáší v kázání na hoře. Nalézá v nich podstatné rysy křesťanství - milosrdenství, lásku a naději. V rámci Celostátního chlapského setkání KŘIŽANOV 24.- 27.5.2018 Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíYMCAinternetpůjčit
Bůh milosrdnýnahrávkaHeryán LadislavStručný výklad Boha milosrdného, jak je v Novém i Starém zákonu. Nahrávka z Manželských setkání asi 2009 v Třešti; výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíhttp://slatinany.farnost.cz/files/heryan-cizolozna_zena.mp3zdarma
Exotem na této zemiknihaHeryán LadislavKniha známého salesiánského kněze a pedagoga, „pastýře undergroundu“, je putováním po stopách Božího milosrdenství na této zemi. V krátkých příbězích se setkávají dva světy: svět Heryánovy kněžské každodennosti vyplněný setkáními s lidmi z různých vrstev společnosti, vesměs ale z jejích okrajů, a svět biblických poselství a podobenství. Ty vnášejí do naší současnosti paprsky pochopení a smyslu, ale také nastavují zrcadlo naší pýše a sobectví. Heryán ukazuje, jak je svět naplněn Božím milosrdenstvím, které nás v každé chvíli vybízí k tomu, abychom změnily naše uvažování a nechali se jím prostoupit. Jednotlivé kapitoly-příběhy knihy zaujmou bezprostředností a upřímností, s jakou nahlížejí v Boží perspektivě aktuální dění kolem nás, a prohlubují touhu po obrácení srdcí.Ladislav Heryán je známý salesiánský kněz, biblista a pedagog.V anketě Kniha roku Lidových novin 2016 skončila na čtvrtém místě. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_roku_Lidov%C3%BDch_novin_2016křesťanstvíLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Exotem na této zemiknihaHeryán LadislavKrátké příběhyDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Moje představa BohanahrávkaHeryán LadislavJsme takoví, jaká je naše představa o Bohu, tedy buď zotročeni, nebo svobodní. Jakou představu o Bohu tedy ve skutečnosti podává Bible? výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíhttps://www.salesko.cz/moje-predstava-boha/internetzdarma
Můra křesťanské dokonalostinahrávkaHeryán LadislavLadislav Heryán; biblista, kněz, salezián; podrobný a důkladný a srozumitelný výklad příběhu z Janova evangelia, nezvyklé pohledy; nahrávka z Manželských setkání; Témata: 1. Čiňte pokání; 2. Můra všech křesťanů - o křesťanské dokonalosti 3. snižující pohled na sexualitu výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíhttp://slatinany.farnost.cz/files/heryan-cinte_pokani_krestanska_dokonalost_nehodnost_tela.mp3internetzdarma
O cizoložné ženě (Jan 8,15) - výkladnahrávkaHeryán LadislavLadislav Heryán; biblista, kněz, salezián; podrobný a důkladný a srozumitelný výklad příběhu z Janova evangelia, nezvyklé pohledy; nahrávka z Manželských setkání asi 2009 v Třešti; výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíhttp://slatinany.farnost.cz/files/heryan-cizolozna_zena.mp3internetzdarma
Smíření jako křesťanský paradoxnahrávkaHeryán LadislavZamyšelní nad smířením ve Starém zákoně, v evnageliích a u sv.Pavla. Bůh nepotřebuje usmiřovat, to my se s ním potřebujeme smířit. Měšťanská morálka příkazů je možná dobrá, ale není to křesťanská morálka, která je více o odpuštění. Výpisky.YMCA_familia?
Stopařem na této zemiknihaHeryán LadislavKrátké příběhyDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Výklad milosrdenství v BiblinahrávkaHeryán LadislavLadislav Heryán; biblista, kněz, salezián hledá skutečný smysl slova "milosrdenství" v Bibli; výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíhttp://slatinany.farnost.cz/files/heryan-milosrdenstvi.txtinternetzdarma
Výklad pasáže o umývání nohou v Janově evangeliunahrávkaHeryán LadislavLadislav Heryán; biblista, kněz, salezián; podrobný a důkladný a srozumitelný výklad příběhu z Janova evangelia, nezvyklé pohledy; nahrávka z Manželských setkání; výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíhttp://slatinany.farnost.cz/files/heryan-sluzba_podle_krista.mp3internetzdarma
Země bez obzoruknihaHeryán Ladislavrozbory o odpovědi na zvídavé otázky k biblickým úryvkům; četli jsme na chlapech v Pardubicích na přelomu 2017 a 2018křesťanství; mužská spiritualitaLukáš NovotnýPardubice, Býšťpůjčit
Celostní medicínanahrávkaHnízdil Janjak autor (původně doktor ortoped) došel k celostní medicíně a v čem může celkový pohled na pacienta pomoci léčbě pomoci a na co nestačí. Výpisky.
kopie v mp3 u RK; původně staženo se https://www.salesko.cz/category/clanky/savio/, ale už tam není
zdravíKnihovna křesťanské literatury 0?
Cesta k nebi knihaHobizal FrantišekkřesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Cesta k nebi nahrávkaHobizal Františekúvahy na různá témata současného křesťanského života kněze
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Šumavská trilogie nahrávkaHobizal František
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Žijeme jen jednouknihaHofmanová AntoniekřesťanstvíKubešová MarkétaSlatiňanypůjčit
Dnešní doba z pohledu filosofienahrávkaHogenová Anna, prof.pro co žije dnešní člověk, co ho motivuje, k čemu dnešní doba motivuje lidi, na co si dát pozor - pohled filosofieVýpisky.
kopie v mp3 u RK
filosofieEurogandianceinternetzdarma
Rodina a domovnahrávkaHogenová Anna, prof.Má smysl učit děti klást si otázky; k plnému životu je třeba prožít otřes jistot. Domov jako místo, kde jsme narodili, prožili vzácné okamžiky života, kam se vracíme z práce, kde se setkáváme s druhým člověkem,blízkým nebo vzdáleným. Domov, z kterého utíkáme ven. Vytváříme domov my, anebo domov utváří nás? Jak k tomu přispívá žena a jak muž? Můžeme si něco přenést do nového domova? A co člověk, který musel domov opustit a ocitne se v cizině daleko od svého domova? Výpisky.
kopie v mp3 u RK
filosofieKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Dvanáct měsíců v zahraděknihaHöhne JohannesZahradaHobbyNovotný JardaHolicepůjčit
Uprchlíci: fakta - zkušenost - otázkynahrávkaHolíková Kláraproblematika uprchlíků v ČR z pohledu neziskovky, která se o ně stará
http://www.familia.cz/familia/ke-stazeni/http://www.familia.cz/familia/ke-stazeni/
společnostKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Kdyby lásky neměl nahrávkaHolková MarieŽivot Antonína Cyrila Stojana, českého vlastence a obnovitele Velehradu z 19.století. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Terezka Martinová nahrávkaHolková Marie
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Tvář plná světla nahrávkaHolková Marie
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Čtyři kousky chlebaknihaHollander-Lafonová MagdaŽivotopisyNovotný JardaHolicepůjčit
Politická filosofienahrávkaHolub Stěpán, doc. Mgr. Ph.D.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Didaktika občanské naukyknihaHořejšová Danušeučebnice VŠKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Korán vs. BiblenahrávkaHošek Pavel, Doc.stručné a srozumitelné představení Koránu a islámu pro lidi znalé křesťanství
kopie v mp3 u RK; uloženo s dovolením autora; původně přednáška z Nové Paky
náboženstvíhttp://slatinany.farnost.cz/hosek-koran-versus-bible.htmlinternetzdarma
Čínská masážknihaHovorka JaroslavesoterikaKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvináchknihaHrdlička JosefModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Probuď se, citero a harfoknihaHrdlička JosefModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
alba V lisu a Ze tmyhudbaHrozenStarší nahrávky křesťanské akustiské skupiny s důrazem na vokály. Dnes už hrají trochu jinak...
kopie v mp3 u RK
folk;křesťanstvíHrozeninternetkoupit
Josef egyptskýhudbaHrubý Josef (Učedníci)Vokálně propracované folkové pásmo o životě starozákonního Josefa, syna Jákobova. Reedice nahrávky, která vyšla původně na magnetofonové kazetě v roce 1988.
kopie v mp3 u RK
folk;křesťanstvíhttps://www.gimel.cz/ucednici-josef-egyptsky-rd1943internetkoupit
Vzpomínky na FrantiškahudbaHrubý Josef (Učedníci)František z Assisi se nebál být sám sebou. Věřil, že za biblickými větami se nemá hledat složitý teologický výklad a upřímně mu bylo líto křesťano-vědců, kteří se handrkovali nad pravostí či nepravostí svých věrouk. Miloval zemi, prosté lidi, zvěř i květenu a nevycházel z úžasu nad božím stvořením. Album Vzpomínky na Františka vyšlo původně na MC kazetě v roce 1990.
kopie v mp3 u RK
folk;křesťanstvíhttps://www.gimel.cz/ucednici-vzpominky-na-frantiska-rd1838internetkoupit
Vstanu a půjdu k svému otciknihaHruška PetrkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
ReinkarnaceknihaHummel Reinhart
jak odpovídá na potřebu znovuzrození po smrti hinduismus, buddhismus, moderní spiritismus a antroposofie versus křesťanství
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Farář arský nahrávkaHünermann WilhelmPodrobné a přitom stravitelné uvedení do doby a působení a smrti Jana Husa. MJH. ThDr. Martin Chadima, ThD., kněz Církve čs. husitské. Výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Pekařský učedník ze Znojma - Román o životě svatého Klementa Marie Hofbauera nahrávkaHünermann Wilhelm
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Tajné společnostiknihaHutin SergehistorickéKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Jan HusnahrávkaChadima MartinPodrobné a přitom stravitelné uvedení do doby a působení a smrti Jana Husa. MJH. ThDr. Martin Chadima, ThD., kněz Církve čs. husitské. Výpisky
3 díly po ca. 45min; kopie v mp3 u RK
křesťanstvíhttp://www.hopetv.czinternetzdarma
Jeroným Pražský – buřič a provokatérnahrávkaChadima MartinVýznamný teolog a spolupracovník Jana Husa. MJH. ThDr. Martin Chadima, ThD., kněz Církve čs. husitské, člen vatikánské husovské komise, se snaží osvětlit dobové pozadí pod jiným zorným úhlem, než jak nám bylo dosud vštěpováno marxisticko-leninskými historiky. Výpisky
3 díly po ca. 60min; kopie v mp3 u RK; odkaz na 1.díl, ostatní ve Výpiscích
křesťanstvíhttp://www.hopetv.czinternetzdarma
LáskaknihaChapman GaryUmění žítDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Manželství, po jakém jste vždy toužiliknihaChapman GaryPartnerské vztahyNovotný JardaHolicepůjčit
Pět jazyků láskyknihaChapman GaryPartnerské vztahyNovotný JardaHolicepůjčit
Pochybnosti otce BrownaknihaChesterton G. K. křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Bůh je láskaknihaChlumský JanPartnerské vztahyNovotný JardaHolicepůjčit
Čas uvnitř - čas vněnahrávkaChvála, TrapkováZnámí rodinní terapeutové mluví o tom, proč je dobré se v rodině taky někdy "zastavit" Výpisky.
kopie v mp3 u RK; prezentace online na http://www.slideshare.net/tedxliberec/ludmila-trapkov-a-vladislav-chvla-te-dxliberecsalon-2252014 , offline u RK
psychologieKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Odpustila jsem. Povstání z popela rwandské genocidy nahrávkaIlibagiza Immaculéeo kruté občanské válce ve Rwandě
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Náš vnitřní časnahrávkaIllnerová Helena DrSc.Všechny živé organismy vykazují denní rytmy. U člověka jsou to např. rytmy ve spánku a bdění, v tělesné teplotě či ve stovkách dalších proměnných. Savčí a tudíž i lidské rytmy jsou řízeny z centrálních biologických hodin uložených v mozku. Výpisky.
kopie v mp3 u RK; podobná přednáška také na Saivu zde: https://www.salesko.cz/savio-nas-vnitrni-cas/
psychologieKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Temná nocknihaJan od KřížeSpiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Výstup na horu karmelknihaJan od Kříže0Novotný JardaHolicepůjčit
Dar a tajemství nahrávkaJan Pavel IINa sklonku života papež vzpomíná na své povolání a dále teologicky rozjímá o kněžství Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Encyklika o eucharistii nahrávkaJan Pavel II
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Evangelium vitae nahrávkaJan Pavel IIÚvahy o ochraně života, tedy o dopadu potratů, eutanázii, infaticidy (nechání zemřít hladem), regulaci porodnosti na lidstvo a morálku a o možnotech řešení Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Překročit práh nadějeknihaJan Pavel IIkřesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Ut unum sintknihaJan Pavel IIencyklika o ekumenismu a vztahu k dalším křesťanským církvím
výtisk elektronické verze, zkomprimováni
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Ut unum sinte-knihaJan Pavel IIencyklika o ekumenismu a vztahu k dalším křesťanským církvím
formát html
křesťanstvíKebrlezdarma
Pokřivené hlásání evangelia? Jak moralizování přehlušilo Ježíšovu radostnou zvěst.nahrávkaJančařík ZdeněkJancarik_5.11. Cesta k Bohu vede skrze setkání se sebou samým, sestoupením do vlastní skutečnosti. Moje vášně, slabosti a hříchy mají nějaký smysl, účinněji než má disciplína mi ukazují na Boha, na jedinou záruku zdařilého života. PhDr. Zdeněk Jančařík – salesiánský kněz, vystudoval teologii na KTF UK v Praze, postgraduální studium v Římě (UPS, Roma, obory žurnalistika a nakladatelství). Deset let (2003–2013) pracoval jako šéfredaktor nakladatelství Portál. Pravidelně přispívá do přílohy Katolického týdeníku Perspektivy, překládá z němčiny, italštiny a angličtiny, je autorem knižního rozhovoru se Zuzanou Roithovou „Vidět srdcem“. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíSaleziániinternetzdarma
Proč se Bůh odstěhoval z moderního světa a kam?nahrávkaJandourek JanKřesťanství pohledem sociologa dříve, dnes a zítra. Přednáška sociologa, publicisty, kněze Starokatolické církve PhDr. Jana Jandourka, PhD. ve středu 17. 5. od 19 hodin v kostele Pražského Jezulátka. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Čas pre Boha (slovensky)knihaJaques PhilippekřesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Hory shoraknihaJaroš Radek; Tabášek ArnoštCestopisy a místopisyNaučnáNovotný JardaHolicepůjčit
Všichni jsme demokratiknihaJiránek VladimírsatiraKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Staré pověsti české nahrávkaJirásek Alois
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Hledání BohaknihaJohnson P-křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Vývoj a aktuální otázky ve společnosti za posledních 20 letnahrávkaJoch RomanVysokoškolský učitel na VŠE, politik, ekonom, překladatel, se zamýšlí nad aktuálními tématy: Svoboda není samozřejmá, charakter středoevropské společnosti, demografická krize, migrace, islám v Evropě. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostVysokoškolské katolické hnutí ČRzdarma
Důstojnost v rozdílnostikniha; e-knihaJonathan SacksO nastupujícím globálním prostředí bylo napsáno mnoho knih, avšak jen velmi málo z nich pojednává o souvisejících mravních a duchovních otázkách. Doporučuje Václav Vacek. v e-shopu.společnostVáclav VLetohraddoporučení
Základy křesťanské vírye-knihaKabeláč Jankázání pro nemocné. Celkem třináct zamyšlení o různých aspektech nemoci (proroctví nemoci, užitečnost nemoci, příprava na budoucí zdraví...) a o prožívání jednotlivých dní týdne (pondělí-Duch svatý, úterý-andělé strážní, středa-sv. Josef... ...neděle-vzkříšení)
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
V Dlouhonosech zlobí čertiknihaKahoun JiříPro děti a mládežNovotný JardaHolicepůjčit
Jde dělat správnou věc - manželství - správně?nahrávkaKalina Jindřich a Janapřestavení; sitace rodin ve společnosti; manželská setkání (podílejí se na jejich organizaci) - přednáška zaznívá i na Manželských setkání Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Boží troubaknihaKarásek S.křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Víno tvé výbornéknihaKarásek S.křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
MilosrdenstvíknihaKasper WalterDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Buduj šestistěn a nevyhoříšnahrávkaKašparů Maxúvaha, co člověk potřebuje, aby si udržel duševní zdraví - 8 minutVýpisky.
kopie v mp3 u RK
psychologie(neznámé)internetzdarma
Muž v současném světěnahrávkaKašparů MaxAkci svou účastí obohatil významný český psycholog dr. Max Kašparů, který posloužil účastníkům výkladem evangelijní perikopy o pokušení Krista na poušti. Také otevřel témata: „Muž v pavučině současného světa“; „Muž jako strážce záměny prostředku a cíle“; „Muž jako učitel svého druhu“ a „Muž a strach“. Výpisky.psychologie; křesťanstvíhttp://www.hopetv.czinternetzdarma
VěroměrknihaKašparů Maxvtipné vyprávění o některých praktických aspektech křesťanstvíkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Rusko a jeho dušenahrávkaKelin; BočekDiskuzní pořad na téma Rusko a jeho duše. Kulatý stůl na téma Rusko a jeho duše. O kultuře, víře i o pojetí moci v této obrovské zemi, o mentalitě jejích lidí v dějinách i dnes. O tom bude moderátorka Irena Pulicarová diskutovat s hosty, členem Rady vlády pro národnostní menšiny Alexej Kelinem, a historikem Doc. PhDr. Pavlem Bočkem CSc.. Výpisky.
originál zde http://www.tvnoe.cz/porad/kulaty-stul-rusko-jeho-duse-176-dil nebo zde http://www.tvnoe.cz/video/609; kopie u RK
společnostTV Noeinternetzdarma
Jaká je cena člověkaknihaKersnovskaja JevfrosinijaŽivotopisyNovotný JardaHolicepůjčit
Něžná náruč rodičůknihaKiedroňová EvaRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Rozvíjej se děťátkoknihaKiedroňová EvaRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Bázeň a chvění, Nemoc k smrtiknihaKierkegaard S.křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Svůdcův deníkknihaKierkegaard S.křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Manželství je natrvaloknihaKippley F. JohnPartnerské vztahyNovotný JardaHolicepůjčit
Umění přirozeného plánování rodičovstvíknihaKippley F. John; Kippley SheilaVzděláváníPartnerské vztahyNovotný JardaHolicepůjčit
Jak žít s Bohem v dnešním světěnahrávkaKlimeš JeronýmTeocentrismus vs. egocentrismus. Pohled na křesťanskou víru věřícího psychologa. Rozdíl mezi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťansví, psychologieVysokoškolské katolické hnutí ČRzdarma
Sex ve zpovědnicinahrávkaKlimeš Jeroným PhDr. Mgr. Ph.DÚvaha známého kontroverzního křesťanského psychologa o důležité úloze správně vedené zpovědi v životě dnešního člověka. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
psychologie; křesťanstvíSaleziániinternetzdarma
Umění všedního dneknihaKner AntonkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Marta a Marie trochu jinakknihaKodet VojtěchMnozí z nás si občas kladou následující otázky: Jak a kde najít Boha uprostřed tohoto světa? Jak s ním žít, když mám tak málo času na to, abych se někde jen tak ztišil a byl chvíli sám, když často není ani kde se ztišit? Jak žít vnitřně spojen s Bohem v hlučném městě nebo v malém bytě plném lidí, obklopen tolika lidmi na pracovišti, zatížen tolika povinnostmi? Je v tom všem prostor pro Boha? Není vlastně duchovní život luxusem, který si mohou dovolit pouze mniši a řeholní sestry v klášteře? A nejsou tedy ostatní křesťané odsouzeni k duchovnímu životu „druhé kategorie“, který má neskonale menší hodnotu než život mnišský nebo kněžský?Autor dokládá, že Martu a Marii lze „smířit“ v jedné osobě, a to v každém životním stavu, do něhož nás Bůh povolal.křesťanstvíLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Encyklopedia moderní ženyknihakolektivantikvariátKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Chudobka z Orlických horknihakolektivkřesťanstvíKubešová MarkétaSlatiňanypůjčit
Katechismus katolické církveknihakolektivshrnutá nauka katolické církvakřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Na cestě k dialogu v církvie-knihakolektiv
online verze K_dialogu_v_cirkvi-2014-sbornik_prispevku.pdf; umístění: d:\users\robert\Dokumenty\Ruzne\nabozenstvi\krestanstvi\cirkev\ ; staženo 26.5.2015 z http://kolokvium-olomouc.webnode.cz/
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Naše víraknihakolektivkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Adorace před Nejsvětější SvátostíknihaKolektiv autorůModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Ilustrovaná encyklopedie BibleknihaKolektiv autorůEncyklopedieDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Katechismus katolické církveknihaKolektiv autorůTeologieNovotný JardaHolicepůjčit
Kompendium Katechismus katolické církveknihaKolektiv autorůTeologieNovotný JardaHolicepůjčit
Manželská setkáníknihaKolektiv autorůVzděláváníPartnerské vztahyNovotný JardaHolicepůjčit
Manželská setkáníknihaKolektiv autorůPartnerské vztahyNovotný JardaHolicepůjčit
Přehlev vývojové psychologieknihaKolektiv autorůVzděláváníNaučnáNovotný JardaHolicepůjčit
Salve 1/17 (Revue pro teologii a duchovní život)knihaKolektiv autorůDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Život z víryknihaKolektiv autorůTeologieDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Výchovná metoda sv.Jana BoskaknihaKopecký Jaroslav
studijní materiál
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Respektovat a být respektovánknihaKopřiva Pavel, Nováčková Jana, Nevolová Dobromila, Kopřivová Tatjanasrozumitelně a názorně vysvětleny různé aspekty výchovy: hranice, tresty, pochvaly, budování sebeúcty, vytváření vlastní motivace k učení - kniha primárně pro vychovatele a učitele, ale srozumitlená i pro laikypsychologie; výchovaKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Respektovat a být respektovánknihaKopřiva Pavel; Nováčková, Nevolová, KopřivováRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
V nepřátelském táboře nahrávkaKorbel Josefotřesné vyprávění, jak zvůle komunistů v 50.letech ničila život rodiny s malými dětmi jen proto, že hlásali křesťanství (vězení, šikany), jak je člověk bezbranný proti zvůli moci
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Dobré a zlé až do smrtinahrávkaKorcová HalkaPsychiatrička, rodinná terapeutka, 18 let v manželství a 3 děti mluví o manželské společné modlitbě, o potřebnosti zachovávání tajemství jeden před druhým a nebezpečí trpitelství Poznámky.psychologie; křesťanstvíymca setkáníinternetpůjčit
4 fáze duchovního života podle G.PeckanahrávkaKordíkZamyšleníhodné rozdělení a rizika různých fází duchovního vývoje člověka Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanství(neznámé)0?
Amarú, syn hadí nahrávkaKřelina Františeko misionáři a indiánech v Jižní Americe v 18.stol. - poutavý příběh plný reálií, dějů, osudů, hostoricky realistických; Osud rodiny autora za komunistického pronásledování popisuje Hana Pražáková v knize Nadějí tu žijem (viz knihovna)
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Dcera Královská nahrávkaKřelina FrantišekŽivot a doba Anežky České Přemyslovny. Historický román psaný za druhé světové války poukazuje na neobyčejný život jedné ze slavných postav českých dějin. V dobách mocenských bojů, intrik a násilnictví vyrostla z rodu Přemyslovců neobyčejná žena, která se zřekla údělu vladaře a zvolila jako svůj životní cíl službu chudým a potřebným. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
O odpuštěníknihaKřivohlavý Jaro
s podpisem autora
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Křesťanský magazín - Domácí násilínahrávkaKříž R.V magazínu Radka Kříže nahlédneme do některých českých obýváků, dětských pokojů a ložnic. Do míst, kde se občas odehrává domácí násilí. Vyhýbá se křesťanským rodinám? Ne!
kopie v mp3 u RK
rodinaČeská televizeinternetzdarma
Kolokvium 2015 - 6 Jsem jiný, než jste si myslelinahrávkaKřížková, Strupková, Havlíčková, Votava, Lormanzáznam diskusního panelu o přijímání homosexuálů v církvi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíkolokviuminternetzdarma
Vůle Boží - zbožná fráze?knihaKubíček LadislavkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
České nebenahrávkaKubín Petr, PhDr., Ph.D.o svatých a blahoslavených, kteří mají něco společného s naší zemí - co díl, to svatý, 29 dílůpříběhy mimořádných žen, převážně urozených, ale i prostých, které se svými projevy blíženské lásky a svatostí zapsaly do dějin.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Only You - dej lásce šancinahrávkaKuby GabrieleZamyšlení (možná trochu idealistické) o prospěšnosti svazku muže a ženy na celý život, PPR, sexu až po svatbě, o negativech pornografie, sexu pro zábavu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostXcampinternetzdarma
V jaké době žijeme? Globální sexuální revolucenahrávkaKuby Gabrielepředstavení autorky a představení základních principů knihy "Globální sexuální revoluce" (Die globale sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, 2012) Trochu asi přehání, ale některé postřehy jsou jistě zamyšleníhodné Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostXcampinternetzdarma
Desatero a Otčenáš, jak je neznámeknihaKudláčková Blanka; Lencz LadislavModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Maturita z láskyknihaKuffa MariánKrátké příběhyDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
PřemýšlenkyknihaKunčar JéňaAutor - technik, politik i vychovatel v dětském domově - uvažuje o víře, o vztahu dětí z dětského domova k pěstounům, jak žít dobré manželstvíkřesťanstvíKoblížkovipůjčit
Liturgie svátostínahrávkaKunetka František, Prof Th.D.Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Křesťanská anaforanahrávkaKunetlka František, Prof Th.D.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Ze skály medknihaKushner LawrenceDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Spor o AbrahamaknihaKuschel K. J.křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Život - největší umělecké díloknihaLadislav KubíčekkřesťanstvíKubešová MarkétaSlatiňanypůjčit
15 dní s Karlem de FoucauldemknihaLafon MichaelkřesťanstvíSychra ZdeněkPardubicezdarma
O milosrdenstvíknihaLachmanová Kat.křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Laická spiritualita Madeleine DelbrelovéknihaLachmanová KateřinakřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Křesťanské ctnostinahrávkaLachmanová Kateřina, Scarano Angelo křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Harmonie v manželstvíknihaLehman KevinSexualitaPartnerské vztahyNovotný JardaHolicepůjčit
Rady zkušeného ďáblaknihaLewis C.S.křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Rady zkušeného ďáblaknihaLewis C.S.BeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Velký rozvod nebe a peklaknihaLewis C.S.BeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Jaroslav v pravděnahrávkaLorman, KošařZpráva o případu morálního teologa, Jaroslava Lormana, který se rozhodl žít svůj život v pravdě. Jaroslav Lorman je jáhen, teologický etik a překladatel. Vystudoval latinu a germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také Katolickou teologickou fakultu, kde od roku 2008 přednášel. Věnuje se otázkám křesťanské mravnosti a manželské etiky. Byl osmnáct let ženatý, má čtyři děti a v roce 2015 otevřeně vystoupil se svou homosexuální orientací. Po jeho coming outu nastaly na Katolicko teologické fakultě, kde přednášel morální etiku, tlaky, jež způsobily, že byl z fakulty postupně „odejit“. V současnosti se Jaroslav Lorman věnuje práci v organizaci Život90, která se věnuje aktivizaci seniorů.
kopie v mp3 u RK
křesťanství, církev(neznámé)internetzdarma
Kolokvium 2015 - 1 Synoda jako základ dialogu v církvinahrávkaLorman, Moravčík, Šilerovázáznam diskusního panelu o očekávání spojených s nadcházející synodou o rodině ve Vatikáně Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíkolokviuminternetzdarma
100 nejzajímavějších míst střední MoravyknihaLoutocký Tomáš; Bryndová HanaCestopisy a místopisyNaučnáNovotný JardaHolicepůjčit
Celý život jsem se učil a přece jsem propadlknihaLukeš Frant. křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Utrpení z pohledu knihy JobnahrávkaMackerle AdamJób zůstává navzdory tisíciletím stále aktuální, stejně jako je aktuální utrpení. Stále si nachází své čtenáře, kteří se s ním dokáží ztotožnit a kladou si podobné otázky. Adam Mackerle, který nám tuto knihu představí, se zamyslí nad jejím obsahem, nad otázkami, které si kniha Jób klade, uvede nás do souvislostí textů i dialogů mezi Jóbem a jeho přáteli a zhodnotí odpovědi, které kniha dává. Přijďte se ponořit do studie knihy, jejíž sepsání inspiroval Bůh. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíSaleziániinternetzdarma
Služba uzdravováníknihaMacNutt FrancisDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Smlouvy a jejich náležitostiknihaMacháčkový Marta
bez CD
ekonomikaKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Celý tvůjknihaMalinski M. křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Nejkrásnější židovské legendy knihaMalka VictoržidovstvíLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Křesťané ve stínu hákového kříženahrávkaMalý Radomírhistorie křesťanských církví za fašistů - snaží se vysvětlit mnohé předsudky a pomluvy; od historika z univerzity. Výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Společnost a církev od listopadu podnesnahrávkaMalý VáclavPražským biskup Václav Malý, který se účastnil listopadových událostí po boku Václava Havla hodnotí, jakou cestu ušla splečnost a ŘK církev posledních 30 let.Výpisky.křesťanství, společnost, historieČeská křesťanská akademieinternetzdarma
Vývoj a současná situace v církvi a pastoracinahrávkaMalý Václavmísto a působení církve a křesťanů v dnešní společnosti (Výpisky.)
kopie v mp3 u RK
křesťansví, společnostVysokoškolské katolické hnutí ČRzdarma
TV Noe: Dialog mezi kulturaminahrávkaMalý Václav mons., Kropíček Luboš prof., Bakš Jaroslav Doc.Jak žít v dnešním multikulturním světě? A jak být bližním i těm, s nimiž nás nespojuje ani kultura ani víra? S našimi hosty se dotkneme také vývoje dialogu mezi náboženstvími a nevyhneme se ani palčivým otázkám současnosti, jakými jsou vztahy islámského světa a evropské kultury. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanství, islámTvNoeinternetzdarma
Uchvácen KristemknihaManning BrennanDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Andělské dopisyknihaMartin EduardKrátké příběhyBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
O psychologii bytíknihaMaslow A.H. křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Co děti nejvíc potřebujíknihaMatějček ZdeněkRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Po dobrém, nebo po zlém?knihaMatějček ZdeněkRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Prvních 6 let ve vývoji a výchově dětíknihaMatějček ZdeněkRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
15 dní s Františkem z AssisiknihaMatura ThaddéeMystikaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Uzdravení rodových kořenůknihaMcAll KennethUmění žítDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Sádhana cesta k BohuknihaMello Anthony de, SJkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Spojení s BohemknihaMello Anthony de, SJkřesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Duchovní vedení a rozjímáníknihaMerton ThomasModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Sedmistupňová horaknihaMerton ThomasAutobiografieDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Sedmistupňová hora nahrávkaMerton ThomasO životní cestě soudobého úspěšného a sebevědomého člověka, spisovatele, umělce k trapistům. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Malá kronika Anny Magdaleny Bachové nahrávkaMeynellová Allan EstherVzpomínky druhé, oddaně milující ženy Johanna Sebastiana Bacha - Anny Magdaleny Bachové, na poslušného, věřícího, pokorného a pracovitého skladatele. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Sebevýchova a duševní zdravíknihaMiček LiborŽivotní stylměstká knihovnaSlatiňanyzdarma
Církevní dějiny v zrcadle času 1nahrávkaMihola Jiří, Ph. D. Mgr.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Sejdeme se v nebi nahrávkaMikulášek JiříVyprávění o životě mladého kněze Jana Buly, jedné z obětí tzv. babického procesu z 50. let minulého století. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Vejdi do radosti nahrávkaMikulášek Jiří
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
ZpověďnahrávkaMitterer FelixHřích a jeho pokračování. Úvaha nad důsledky šikany a zneužívání dětí. Drama mezi zpovídaným a zpovídajícím. František Němec a Ivan Řezáč v hlavních rolích hry rakouského dramatika.
kopie v mp3 u RK
společnostČR Vltava?
Rodina v proměnách času, institucí a hodnotnahrávkaMlčoch Lubomír, prof.Přednáška nabízí komplexní pohled na instituci rodiny ve společnosti. Popisuje ekonomii rodiny v jejím dlouhodobém rozkladu, kdy byly postupně všechny funkce rodiny předávány trhu. Ze srovnání a hodnocení dosažených výsledků rodinných politik v Evropě vychází jako relativně nejuspokojivější model francouzský, nicméně i zde – jako všude v euroatlantickém okruhu – vyvstává potřeba řešit selhávání systémů, jež mají poskytovat zabezpečení na stáří. Autor dokládá, že samotné nahrazení dětí kapitálovými investicemi do penzijních fondů bez demografické rovnováhy nepředstavuje žádné řešení. Krizové vyústění hlavního proudu v ekonomii rodiny vede autora k otázkám filozofie poznání a bioetiky předávání života.
kopie v mp3 u RK
společnostSaleziániinternetzdarma
Tahle země patří námnahrávkaMolek Pavelkrátká hra na společenské téma, které je aktuální dnes stejně, jako bylo aktuální dřívespolečnosthttp://www.rozhlas.cz/minutovehry/hry/_zprava/tahle-zeme-patri-nam--1527354internetzdarma
Léčba neklidemknihaMonro Hugh Hector (Saki)soubor povídek z anglického prostředí ironizující pokrytectví společnosti a narážející na smysl života a smysl konáníspolečnostKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Cesta k osobní zralostiknihaMontgomery DanUmění žítPsychologieNovotný JardaHolicepůjčit
Král, válečník, kouzelník, milovníkknihaMoore Robert, Douglas GilletteTato kniha se snaží znovuobjevit, posílit a podpořit mužnost v mužích. Podle autorů je mužství utvořeno čtyřmi archetypickými mužskými energiemi, které jsou všem mužům vrozené a slouží různým účelům. Aby se muž stal opravdovým, musí projít iniciací chlapce v muže a rozvinout všechny tyto síly: krále, válečníka, kouzelníka i milovníka. Zralá mužnost není mocichtivá ani násilnická, ale mocná a tvořivá. Společně s Blyovým Železným Janem měla kniha obrovský vliv na rozvoj mužského hnutí.Robert Moore je jungiánský analytický psycholog a profesor psychologie a náboženství v Teologickém semináři v Chicagu. V Portálu vyšel sborník C. G. Jung a křesťanská spiritualita (1998), který editoval.Douglas Gillette je mytolog a pastorační poradce. křesťanství; mužská spiritualitaLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Král, válečník, kouzelník, milovníkknihaMoore Robert; Gillette DouglasVzděláváníPsychologieNovotný JardaHolicepůjčit
O přátelstvíknihaMühs WilhelmCitáty a příslovíNaučnáNovotný JardaHolicepůjčit
Podepsána CharlottenahrávkaMullenheim Sophie dedívčí román pro katolické dívky o objevování křesťanství v dnešní době a v době Francouzské revoluce Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Proglasinternetzdarma
Kishon für EiligeknihaMüller Langen
německy
cizojazyčnéKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Konflikt v SýriinahrávkaMurad MichaelVěcná přednáška o pozadí a širších příčinách války v Sýrii. Trochu se dotkne také křesťanů. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanství, historiehttps://www.youtube.com/watch?v=gyerkzt1QOIinternetzdarma
To nejlepší z BulharskaknihaNečas Petrcestopisyměstká knihovnaSlatiňanyzdarma
Babička nahrávkaNěmcová Božena
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Apoštol svobody a dotěrná monstraknihaNěmec VáclavKniha obsahuje literárně-filosofické eseje publikované v Literárních novinách v letech 2003-2007. Autor v nich analyzuje projevy prezidenta Václava Klause a uvažuje o některých palčivých otázkách naší přítomnosti a minulosti, jako je fenomén českého komunismu a problém odsunu sudetských Němců.společnostKoblížkoviTrpišovpůjčit
Apoštol svobody a dotěrná monstraknihaNěmec VáclavKniha obsahuje literárně-filosofické eseje publikované v Literárních novinách v letech 2003-2007. Autor v nich analyzuje projevy prezidenta Václava Klause a uvažuje o některých palčivých otázkách naší přítomnosti a minulosti, jako je fenomén českého komunismu a problém odsunu sudetských Němců.společnostKoblížkoviPardubicepůjčit
Apoštol svobody a dotěrná monstraknihaNěmec VáclavKniha obsahuje literárně-filosofické eseje publikované v Literárních novinách v letech 2003-2007. Autor v nich analyzuje projevy prezidenta Václava Klause a uvažuje o některých palčivých otázkách naší přítomnosti a minulosti, jako je fenomén českého komunismu a problém odsunu sudetských Němců.
s věnováním
společnostKoblížek MSlatiňanypůjčit
Kolokvium 2015 - 5 Co když to opravdu nevychází?nahrávkaNěmec, Cedroň, Brázdil, Menke, Bláhová, Vacek, Klimešzáznam diskusního panelu o rozpadlých manželství v církvi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíkolokviuminternetzdarma
Povídky malostranské nahrávkaNeruda Janinspirativní povídky z běžného života odhalující zlou moc předsudků a bigotnosti
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Svatováclavská mše a jiné povídkyknihaNeruda JanbeletrieKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Přestaň prezentovat, začni vyprávětknihaNevolová MonikaNaučte se prostřednictvím příběhů dávat svým sdělením záměr, učte se z vaší osobní životní historie a važte si svých zkušeností. Uvědomte si sami sebe jako vlastní osobní značku. Příběhem nadchnete více lidí, přenesete myšlenku, která je pro vás důležitá, a způsobíte, že o ní budou druzí přemýšlet. Vyslechnou vás a budou konat. Spojte se s ostatními pomocí příběhů.psychologieKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Cesta pokojeknihaNouwen Henri J.M.; Dear JohnDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Jak nezešílet z dětíknihaNovák TomášRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Úvod do eschatologienahrávkaNovotný Vojtěch, Th.D.Doc. PhLic.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Proč svatý?nahrávkaOder, Saverio Gaeta SlawomirŽivot JPII s důrazem na působení v ŘKC, a nejvíce ve funkci papeže.Politické souvislosti, studená válka, atentát, nemoci, působení, studia, povaha, názory. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Síla rodičovské modlitbyknihaOmartianová StormieDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Dvanáct zastavení nahrávkaOpasek Anastázautobiografie dlouholetého představeného benediktinského kláštera na Břevnově, historie kláštera za 1.republiky, za 2.sv. války a za komoušů Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské diecézeknihaOpatrný AleškřesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Můžeme se ještě změnit?knihaOpatrný AleškřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Osobní cesta víry versus společenství a tradicenahrávkaOpatrný AlešA.Opatrný je kněz, spisovatel a teolog, na KTF vyučuje pastorální teologii a je stoupencem hnutí katolické charismatické obnovy. Úvažuje o tom, co byla a je víra, k čemu potřebuje společenství a církev a v čem jí naopak překáží.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíVysokoškolské katolické hnutí ČRinternetzdarma
1984knihaOrwell Georgeromán napsán roku 1948 popisující zvrácenost komunistického režimu (scifi, odhaduje, v co se může vyvinout v dalších letech; moc se nespletl)společnostMajer JirkaSlatiňanypůjčit
Evangelii Gaudium (Radost z evangelia)knihaPapež FrantišekDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Laudato Si' (Buď pochválen)knihaPapež FrantišekDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Žlutý BaronknihaPatočka Jakub, Vlasatá ZuzanaSkutečný plán Andreje Babiše: Zřídit stát jako firmu. Kniha Žlutý baron vypráví příběh pátrání dvou novinářů Deníku Referendum, Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky, po odpovědi na otázku, jaké jsou skutečné úmysly Andreje Babiše v politice. Vzali vážně jeho politická hesla a začali je poměřovat s realitou.společnostRyzoviSlatiňanypůjčit
Dále nevyšlapanou cestouknihaPeck M. Scott křestaňství; psychologieNovák RenéVlčnovpůjčit
Skryté paprsky nahrávkaPecka Dominikněkolik zamyšlení nad několika tématy, které řeší mnozí křesťané; vtipné, moudré, stručné
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Z deníku marnosti nahrávkaPecka DominikDominikán vzpomíná na léta v komunistickém kriminále. Kniha je plná inspirativních zamyšlení na různá témata života, víry i společnosti. Výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Seminář ke korespondenční volběnahrávkaPekařová; Ženíšek; Grulich; Gabal; Antoš; Martínek; PikalDebata o možnostech, rizicích, okolnostech a problémech zavedení korespondenční a elektronické volby: politici TOP09, Piráti; právník, sociolog. Historie návrhů, jaké byly argumenty pro a proti, jaké byly výhrady; zkušenosti ze zahraničí. výpisky
kopie v mp3 u RK
politikaTOP09internetzdarma
Násilí v islámu, jeho součást nebo desinterpretacenahrávkaPelikán Petrčeský muslim, orientalista, arabista, překladatel, analytik, působící jako honorární konzul Súdánu v České republice. Přednáška by měla pojednat o tom, jak islám pohlíží na sebe sama ve vztahu ke světu a dějinám lidstva. Měla by vysvětlit, co skutečně znamenají alespoň některé z islámských pojmů užívaných často v médiích jako Korán, šaría, sunna, šía, fatva, imám apod., protože mnoho nedorozumění pochází z jejich nesprávného chápání. O jaká islámská ustanovení se mohli opírat atentátníci ve Francii? Z jakých islámských pozic vychází Islámský stát?
kopie v mp3 u RK
náboženstvíSaleziániinternetzdarma
Biblická rozlímavý růženecknihaPeňáz JankřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Biblický rozjímavý růženece-knihaPeňáz Jan 2. vydání včetně textů k růženci světla.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
Pouť do Říma od A do Ze-knihaPeňáz Jan, poutníci poutavě podané líčení (místy i se špetkou humoru) pěší pouti šesti moravanů z Vranova nad Dyjí do Říma v jubilejním roce 2000.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
Váš rodokmen krok za krokemknihaPeremská LenkaRodinaNaučnáNovotný JardaHolicepůjčit
Cesty k LutherovyknihaPesch O. H.křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Existuje?knihaPesch O.H. křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Gayové a lesby jsou v církvi v izolaci, pastorace neexistuje, je pro ně lepší mlčetnahrávkaPešek JiříRozhovor s bývalým knězem a vojenským kaplanem, který po 16ti letech služby už neunesl tíhu celibátu a uzavřel registrované partnerství. Na církev nezanevřel, naopak se snaží zlepšit pozici dalších homosexuálů. Výpisky.křesřťanství, společnostDVTVinternetzdarma
Stříbrné dobrodružstvíknihaPetiška EduardPro děti a mládežNovotný JardaHolicepůjčit
Bohuslav Balbín z VorličnénahrávkaPetráček TomášHistorik, kněz, jezuita. V 17.století v době pobělohoroské chodil po Čechách a svědčil o katolictví, aby obyčejní lidé pochopili smysl. Usiloval o lepší postavené českého národa v rámci Rakouska-Uherska
kopie v mp3 u RK
křesťanství, historieČeský rozhlaszdarma
Cesta k II. vatikánskému koncilunahrávkaPetráček TomášHistorický vývoj církve, který vyústil ve II. vat. koncil Výpisky.
kopie u RK
křesťanství, historie(neznámý)internetzdarma
Česká společnost a náboženstvínahrávkaPetráček TomášČeské společnosti a roli náboženství v ní se věnoval pan doc. Tomáš Petráček, katolický teolog, kněz a církevní historik. Výpisky.
kopie u RK
křesťanství, společnost; historiehttps://www.top09.cz/regiony/plzensky-kraj/top-09-v-mediich/evropa-bez-viry-cesko-bez-viry-20278.htmlinternetzdarma
Kde hledat bod zlomu v dějinách křesťanstvínahrávkaPetráček TomášOd svého vzniku až do pozdního středověku dokázalo křesťanství vést západní společnost, přinášet inovace a budovat obdivuhodnou civilizaci. Posledních několik století se ale evropská společnost od svého dědictví odklonila. Kde hledat kořeny toho, co se stalo v evropských dějinách? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět. Doc. Tomáš Petráček, je český katolický teolog, kněz a církevní historik. Výpisky.
kopie u RK
křesťanství, historiewww.salas.hkinternetzdarma
Úvod do současné filosofieknihaPetříček Miroslavučebnice SŠKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Hledej pokoj a jdi za nímknihaPhilippe JacqueskřesťanstvíRyzoviSlatiňanypůjčit
Vnitřní svobodaknihaPhilippe JacqueskřesťanstvíRyzoviSlatiňanypůjčit
Hádati se povoleno!nahrávkaPinďáková Zuzana, Mudrrodinný terapeut mluví o tom, jak věcně diskutovat v rodině a čeho se vyvarovat: budete-li se hádat konstruktivně, bude to trvat krátce, často a bude vás to bavit Výpisky.
kopie v mp3 u RK; slovensky; autorka je křesťanka
psychologie; křesťanstvíKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Občan uvažuje cestou k lékařiknihaPiťha Petrmeditace o zdraví a zdravotnictví
lze objednat na http://www.poustevnik-pitha.cz
křesťanství, společnostKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Občan uvažuje cestou k volbáme-knihaPiťha Petr"Volby jsou vážným rozhodnutím, a proto jsem se rozhodl napsat, jakým způsobem k němu přistupovat. Tak vznikla knížka o volbách vůbec, ne (jen) o volbách letošních. Zdůrazňuji, že u letošních voleb, stejně jako u kterýchkoli budoucích, chci pouze přispět k tomu, aby naši občané volili zodpovědně a s rozmyslem."
lze objednat na http://www.poustevnik-pitha.cz
křesťanství, společnostsignályinternetzdarma
Občan uvažuje cestou k volbámknihaPiťha Petr"Volby jsou vážným rozhodnutím, a proto jsem se rozhodl napsat, jakým způsobem k němu přistupovat. Tak vznikla knížka o volbách vůbec, ne (jen) o volbách letošních. Zdůrazňuji, že u letošních voleb, stejně jako u kterýchkoli budoucích, chci pouze přispět k tomu, aby naši občané volili zodpovědně a s rozmyslem."
lze objednat na http://www.poustevnik-pitha.cz
křesťanství, společnostKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Prostřený stůlknihaPokorný LadislavkřesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Živý RůženecknihaPokorný LadislavkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Můj svět - Tvůj světnahrávkaPoněšický JanPřednášel psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut, o tom, do jaké míry se může člověk otevřít druhému, o dávání se a uzavírání.Výpisky.
kopie v mp3 u RK
psychologieKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
O dobru a zlu, lásce a nenávistinahrávkaPoněšický JanPsycholog o lásce: Záznam přednášky MUDr. et PhDr. Jana Poněšického ze dne 19.1.2016 "O DOBRU A ZLU, LÁSCE A NENÁVISTI. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanství, psychologieKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Úvod do teologie Trojjediného BohanahrávkaPospíšilpoměrně i laikům srozumitelný výklad o trojjediném Bohu (což je jinak dost komplikovaná věda v dnešním racionalizovaném světe, kde vše musím být logicky odvozeno) Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Česká katolická teologie a DarwinismusnahrávkaPospíšil Ctirad V., Prof Th.D.Věda versus teologie u nás od 19. století. Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy v širším světovém kontextu. Zápolení o naději a lidskou důstojnost Česká katolická teologie 1850 - 1950. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Husovská dilematanahrávkaPospíšil Václav Ctirad,profkřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Úvod do christologienahrávkaPospíšil Václav Ctirad,profo Kristu jako člověku k následování a zároveň Bohu k uctívání - kontroverze, herezeVýpisky.křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Úvod do mariologienahrávkaPospíšil Václav Ctirad,profVýpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Naplno člověkemknihaPowell JohnUmění žítPsychologieNovotný JardaHolicepůjčit
Štěstí začíná uvnitřknihaPowell JohnUmění žítPsychologieNovotný JardaHolicepůjčit
Nadějí tu žijem nahrávkaPražáková HanaO težkém životě ženy a dvou dcer spisovatele Františka Křeliny při jeho uvěznění za komunistů. Máme od něj "Amarú, syn hadí"
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
I rodiče by měli dělat chybyknihaPrekopová JiřinaZnámá psycholožka a rodinná terapeutka se už po několik desetiletí zabývá výchovnými problémy a rodinnou psychoterapií. V této knize shrnuje svou celoživotní praxi a poznání. Jeden z nedostatků moderní výchovy vidí v neschopnosti rodičů stanovit dětem pravidla a vést je k sebereflexi. Rodiče vychovaní generacemi svých přísných rodičů dnes často odmítají jakékoli tresty a pravidla a zároveň se při výchově dopouštějí mnoha chyb, které mohou negativně ovlivnit vývoj dětí. Rodiče však mají právo na to, aby chybovali. Zároveň by si ovšem měli chyby přiznat a vyvodit z nich správné důsledky. Kniha je psána pro rodiče a rodinné terapeuty.psychologie; výchovaRyzoviŠkrovád?
Jak být dobrým rodičemknihaPrekopová JiřinaŽivotní stylKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Malý tyranknihaPrekopová Jiřina
podpis autora
Životní stylKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Aby láska v rodinách proudilaknihaPrekopová JiřínaRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Když dítě nechce spátknihaPrekopová JiřínaRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Malý tyranknihaPrekopová JiřínaRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Neklidné dítěknihaPrekopová Jiřína; Schweizerová ChristelRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Duchovní fleška SDnahrávkaProglasvzdělávací pořady a čtení na pokračování ze svědectví a beletrie o víře a církvi a lidech; vše je také v audioarchivu proglasu. Obsah zde č.3.
Komplet vzdělávacích pořadů a dalších asi 20 pořadů stažených z audioarchivu Proglasu
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Duchovní fleška USBnahrávkaProglasvzdělávací pořady a čtení na pokračování ze svědectví a beletrie o víře a církvi a lidech; vše je také v audioarchivu proglasu. Obsah zde č.3.
Komplet vzdělávacích pořadů na USB (k mání za 400Kč v eshopu proglasu), na který je přihráno dalších asi 20 pořadů stažených z audioarchivu Proglasu
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Sexuální výchova v rodiněknihaPšenička OldřichVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Set My People FreeknihaPytches Mary
anglicky
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Yesterday's ChildknihaPytches Mary
anglicky
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Povídej mi o lásceknihaQuist MichelUmění žítDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Mezi člověkem a BohemknihaQuoist MichelkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Otec Arsenij nahrávkaRaclavský LiborVyprávění o ruském mystikovi 20.století a jeho dlouhém pobytu v Gulagu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Proč být křesťan?knihaRadcliffe TimothyUmění žítDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Piškotky - řemeslanahrávkarádio TWRpříběhy z evangelií upravené pro malé děti, které dobře vystihují nejen děj, ale hlavně myšlenkuPoznámky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíhttp://www.twr.cz/piskotkyinternetzdarma
Piškotky - zvířátkanahrávkarádio TWRpro malé děti - láska boží přiblížena setkáními se zvířátky
v Duchovním poslouchání
křesťanstvíhttp://www.twr.cz/piskotkyinternetzdarma
Na rozcestí nahrávkaRakous Vojtěchtři příběhy ze života židů na Čáslavsku za císaře pána
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Úvod do křesťanstvíknihaRatzinger J. křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Ježíš Nazaretský - PrologknihaRatzinger Joseph / Benedikt XVI.TeologieDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Ježíš Nazaretský I.knihaRatzinger Joseph / Benedikt XVI.TeologieDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Ježíš Nazaretský II.knihaRatzinger Joseph / Benedikt XVI.TeologieDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Bůh ŽijeknihaRavik SlavomirkřesťanstvíNovák RenéVlčnovpůjčit
Dvorak nahrávkaRejnuš Miloš
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Chudáček nahrávkaRejnušová Boženaesej o prázdnotě čistě materialisticky zaměřeného člověka
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Úsměv Veroničin nahrávkaRejnušová Božena
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Malborgův důmknihaRenč VáclavkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Páter Pio - Tak se modlil a tak vyučoval modlitběknihaRipabottoni Alessandro daSpiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
rozhovor s bývalým arcibiskupemnahrávkaRóbertZáznam besedy 16/1/16 na Velehradě dodatečně v rámci olomouckého kolokovia 2014 o komunikaci v církvi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíkolokviuminternetzdarma
Adamův návratknihaRohr RichardI u nás dobře známý americký autor duchovně terapeutické literatury předkládá svou vizi duchovní cesty. Východiskem jeho prakticky orientovaného konceptu duchovního zrání jsou iniciační rity, existující ve všech kulturách, které reinterpretuje tak, aby odrážely vnitřní potřeby, touhy i slabiny dnešního muže a pomáhaly je zvládnout na vyšší rovině. Rohr, který zde zúročil své zkušenosti kontemplativního mnišského života i léta terapeutické praxe, předkládá skutečnou iniciaci pro toho, kdo chce hlouběji proniknout do plného, křesťansky orientovaného duchovního života, a zároveň se odmítá zříci své zralé jedinečnosti - své mužské dynamiky a osobnosti.křesťanství; mužská spiritualitaLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Adamův návratknihaRohr RichardMužská spiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Everything BelongsknihaRohr RichardDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Falling UpwardknihaRohr RichardDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Falling Upward - A Companion JournalknihaRohr RichardDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Hledání svatého gráluknihaRohr RichardMužská spiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Immortal DiamondknihaRohr RichardDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Nadšení pro láskuknihaRohr RichardTřetí cesta Františka z Assisi. Všimli jste si, že František z Assisi, na rozdíl od svatých učitelů církve, na obrazech většinou nedrží knihu? Že nedrží kostel ani řeholi jako třeba Basil nebo Benedikt? Obvykle je vyobrazen nadšený, tančící, ve vytržení, se zvířaty, s rukama zvednutýma k nebesům. Jeho osvobozené tělo – blízké všemu a všem – je samo o sobě jeho hlavním atributem. Všiml jsem si, že na spoustě obrazů Františkovi chybí svatozář, což u svatých není obvyklé. Zdá se, že je tak zřetelně proměněn, že ani nepotřebujeme ujištění o tom, že je svatý. Velcí světci jsou odvážní i kreativní, říkají ano, ale i, nejsou dualisty, kteří žijí v zajetí malého světa buď, anebo. Výjimkou je u nich pouze láska a odvaha, ve kterých skutečně žijí podle přístupu všechno, nebo nic.křesťanství; mužská spiritualitaLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Nadšení pro láskuknihaRohr RichardDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Nahá přítomnostknihaRohr RichardV této knize nás chce americký františkán a autor mnoha knih, Richard Rohr, skrze příběhy, meditace a svoji zkušenost, opřenou i o vlastní neúspěchy a chyby na duchovní cestě, vést k tomu, abychom v sobě probudili větší touhu po Bohu, abychom se osvobodili od všech strachů a obav, které nás mnohdy paralyzují, abychom se otevřeli proměně a tím inspirovali i druhé, abychom se naučili vidět jako vidí mystikové.K tomu všemu můžeme dojít, když se naučíme žít v nahotě přítomného okamžiku. "Dokážete-li žít v přítomnosti, poznáte Toho, který je skutečně přítomný." 22 krátkých kapitol není třeba číst popořadě, autor radí, abychom použili k meditaci nejprve ty, jejichž téma je nám bližší.křesťanství; mužská spiritualitaLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Nahá přítomnostknihaRohr RichardModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Pád vzhůruknihaRohr Richardkřesťanství; mužská spiritualitaLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Radikální milostknihaRohr Richardsoubor meditací (kázání či zamyšlení) na různá témata - na každý den v roce jedno - inspirativní autorkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Radikální milostknihaRohr RichardSpiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
SimplicityknihaRohr RichardDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Skryté věciknihaRohr RichardSpiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Stát se moudrým mužemknihaRohr Richardúvahy o křesťanském zrání mužůkřesťanství; mužská spiritualitaKoblížkoviSlatiňany?
Naděje proti temnotámknihaRohr Richard, Bookser John hope * spiritual life * Franciscanism * postmodern society * global problems * Christianity and civilization * Christian saints -- Italy -- 12th-13th centurieskřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
EnneagramknihaRohr Richard, Ebert AndreasVíce než dva tisíce let starý dynamický systém popisující devět typů osobností a charakterů. Po celá staletí byl používán duchovními mistry. Může posloužit i vám jako cenná praktická pomůcka v jakékoli terapii, psychologické a duchovní práci, ale i v oblasti partnerských a rodinných vztahů.křesťanství; mužská spiritualitaLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Duchovní bratřiknihaRohr Richard, Glanzman Louisoriginálně popsané vlastnosti a spiritualita mužů Bible jako rozjímání nad nádhernými portréty L.GlanzmanakřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Duchovní bratřiknihaRohr Richard; Glanzman LouisMužská spiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Cesta divokého mužeknihaRohr Richard; Martos JosephMužská spiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Proč být katolíkemknihaRohr Richard; Martos JosephSpiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Stát se moudrým mužemknihaRohr Richard; Martos JosephMužská spiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
The Great Themes of ScriptureknihaRohr Richard; Martos JosephDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
The Great Themes of ScriptureknihaRohr Richard; Martos JosephDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
The Divine DanceknihaRohr Richard; Morrell MikeDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Rusko v mezinárodních vztazíchnahrávkaRomancov MichaelJak Rusko vnímá současný stav mezinárodních vztahů a proč je zjevně nespokojené? Kde se stala chyba v komunikaci mezi USA/EU a Ruskem? Jak si Rusko představuje budoucnost a nakolik jsou jeho představy (ne)kompatibilní s vizemi ostatních hráčů? Může se Rusko obrátit k Evropě zády a stát se aktivním a plnohodnotným hráčem v Asii? Výpisky.Sisyfosinternetzdarma
Jidiš pro ještě větší radostknihaRosten LeoDuchovní životVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Universumčasopisrůzní (Halík, Beránek, Kolář atd.)inspirativní články od ispirativních lidí o vyšším smyslu v běžném životě; většina jsou nadčasové
časopis
křesťanství, psychologie, fyzika, sociologie, politologieKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Rodinný životčasopisrůzní (Chlupová, Večeřová apod.)zkušenosti a postřehy a starosti křesťanských současných rodin; většina jsou nadčasové
časopis; každé číslo věnované nějakému tématu (dospívající děti, otec v rodině, konzumní rodina atd.)
křesťanství, psychologieKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Musíš výšknihaRybář JanKrátké příběhyDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Beseda o církvinahrávkaRybář Jan SJBeseda s bratrem Janem Rybářem 12.5.2016 v církvi Bratrské v Novém Městě (asi n.M.) o radostech a bolestech dnešní církve. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Musíš VýšknihaRybář Jan SJkázání a úvahy na různá témata od r.1996křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Deník venkovského farářeknihaRybář Jan; Beránek JosefRozhovoryDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Reptání a duchovní korozeknihaŘežábek KarelDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
3pé chválynahrávkaŘežábek Karel a dalšíPísně které vznikly v prostředí fantasistů, chvály (písně o Bohu a zpívané modlitby). Zpívané hlavně v KS Plzeň a na setkání 3Pé. Mnohé se zpívají i na akcích dalších křesťanských církví a jsou ve zpěvnících. Dále některé písně K.Řežábka.
záloha některých v mp3 u RK
křesťanství; hudba(neznámé)internetzdarma
Úvod do zbožného životaknihaSaleský sv. FrantišekSpiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Celým srdcemknihaSamuel DomDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Povoláním člověkknihaSatoria KarelUmění žítDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Život je sacra zajímavejknihaSatoria Karelzajet na hlubinu; jak žít křesťanství do hloubky; co mohou nabídnout konteplativní řády společnosti VýtahkřesťanstvíKubešová MarkétaSlatiňanypůjčit
Život je sacra zajímavejknihaSatoria Karel; Vácha Karel OrkoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Čím méně víte, tím lépe spíteknihaSatter DavidDavid Satter (1947) je americký novinář a přední odborník na Rusko a bývalý Sovětský svaz. Vystudoval Chicagskou univerzitu a Oxford, kde získal titul z politické filozofie. V roce 1976 se stal moskevským korespondentem pro London Financial Times, později pro Wall Street Journal. V roce 1990 byl jmenován členem Foreign Policy Research Institute, později se stal spolupracovníkem dalších významných organizací, jako je například Hooverův institut. Učí moderní ruskou historii na Univerzitě Johnse Hopkinse. Doporučil Michael Romancov v přednášce Romancov-Rusko_v_mezinarodnich_vztazich společnost; Ruskohttps://www.kosmas.cz/knihy/231267/cim-mene-vite-tim-lepe-spite/internetdoporučení
Maria z Nazaretaknihasborník přednášekkřesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Dávám všechno nahrávkaSebíňová ElenaOsudy německé šlechtičny, majitelky moravského panství v Kunštátu, která se rozhodla vstoupit do nově vznikající řehole sester Utěšitelek, které pomáhají nemocným v domovech a ktará po II.sv. válce založila dům v chudinské čtvrti v Argentině.Výtah
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Ekonomická analýza ráje a digitální nebenahrávkaSedláček Tomᚎijeme v tekuté moderně a v době, kdy se národy stěhují do digitálního habitatu. Přijďte debatovat nad duší ekonomie a ekonomií spásy, o teologii digitalizace a jak to souvisí s dnešním děním na americké a evropské politicko-ekonomické půdě. PhDr. Tomáš Sedláček – ekonom, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, vyučující na FSV UK a University of New York in Prague, v minulosti poradce prezidenta Václava Havla a člen NERV Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnost; ekonomika; křesťanstvíKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Ekonomie dobra a zlanahrávkaSedláček TomášEkonomie je spjatá s křesťanstvím a obráceně. Výpisky.
záloha v mp3 včetně diskuse u RK, na youtube je jen 30min přednáška
ekonomikaSaleziániinternetzdarma
Histoické panoráma Nového zákonaknihaSegalla Giuseppe
studijní materiál pro teologické fakulty
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Výchova pro III. tisíciletíknihaSemrádová, Štyrskýučebnice VŠKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Rok se svatýmiknihaSchauber, SchindlerkřesťanstvíRyzoviSlatiňanypůjčit
15 dní s Donem BoskemknihaSchiélé RobertkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Manželské vražděníknihaSchmitt Eric-EmmanuelBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Všechno zmůže, kdo věříknihaSchnackenburg RudolfModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Milovat církevknihaSchönborn Christoph kardinálkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Židovské náboženství v proměnách věkůknihaSchubert K. křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Kámen a bolestknihaSchulz Karelživot Michalangela Výtah.historickéNovák RenéVlčnovpůjčit
Lidé v praleseknihaSchweitzer AlbertcestopisyKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Cestou do Emauze-knihaSimajchl Ladislavasi 500! velmi poutavých promluv k nedělím církevní roku a svátkům svatých. Velmi obsáhlé dílo, ke každé neděli několik promluv. Možno stáhnout v html formátu (zip1,2 MB, rozbalené 2,7 MB). V tištěné podobě jde o čtyři svazky (nedělní cyklus A, B, C a svátky svatých) v klasické knižní vazbě s mnoha sty stran. V tištěné podobě nemáme k dispozici, je ale možné kontaktovat přímo autora na adrese: Řk. far. úřad Fryšava pod Žákovou horou 145, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, tel.: 0616/619229 nebo se poohlédnout po knihkupectvích.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
Desatero božích přikázáníe-knihaSimajchl Ladislavpravidla dobrého člověčenství. O deseti velkých svobodách člověka. Knížku používáme jako dárek pro ty, kteří si, i když k Bohu zatím příliš vztah nemají, cení morálních hodnot.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
Dospíváníe-knihaSimajchl Ladislavpříprava na příjetí svátosti biřmování. Další příručka P. Simajchla z cyklu výchovy a sebevýchovy od dětství až po manželství. Vhodná jak pro ty, kteří se na biřmování připravují, tak pro ty, kteří přípravu vedou.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
Jak se zpovídate-knihaSimajchl Ladislavsvátost smíření, křesťanské uzdravení minulosti. O smyslu této svátosti a jejích částech. Na závěr je připojeno schéma kajíci pobožnosti, které může sloužit i pro individuální přípravu na přijetí svátosti smíření
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
Manželství v záběhue-knihaSimajchl Ladislavo radostech a trampotách prvních let manželství. Poslední kniha tohoto volného cyklu se zajímavými postřehy i pro ty, kteří již v manželství žijí delší dobu.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
Rodiče a školácie-knihaSimajchl Ladislavčítanka o výchově dětí od školáčků po studenty. Pro rodiče dětí školního věku (od 1. třídy až po pubertu včetně). Poslední kniha, kterou autor zatím napsal.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
Sebevýchova k manželstvíe-knihaSimajchl Ladislav jak se v mládí vychovávat k životu ve dvou. Tenký sešitek se zajímavě psaným zamyšlením na téma, které mládež dost zajímá. Používáme ho jako dárek při různých besedách s mladými (7. třída až střední škola).
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
Společně k Bohue-knihaSimajchl Ladislavo mravní výchově dítěte v předškolním věku. Vynikající pomůcka pro rodiče a prarodiče k vedení dětí k Bohu a k dobru. Stejně jako většina ostatních knih P. Ladislava Simajchla je psaná velmi živě, stylem, přístupným i lidem, kteří o Pánu Bohu ještě moc neslyšeli. Používáme ji jako dárek pro lidi, kteří u nás křtí dítě.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
Spirituální teologienahrávkaSládek Karel, doc. ThLic. Mgr. Th.D.křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
S otcem Piem za zádyknihaSlezák JosefSvědectvíDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Bůh a člověk hledající smyslnahrávkaSmékal VladimírCo je smysl života? Odpovědi některých moudrých dneška i minulosti - psychologů, teologů, lékařů... Výpisky.
kopie v mp3 u RK
psychologie; křesťanstvíhttps://www.youtube.com/channel/UCaA7X8cXs5KfoKttbouhOiQinternetzdarma
Víra jako berlička?nahrávkaSmékal VladimírProf. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., psycholog: víra z mnoha pohledů, základní jevy (doktrína, tradice, spiritualita...), pohledy dříve a nyní. Poznámky
kopie v mp3 u RK
křesťanství, psychologieMoravsko-slezská křesťanská akademieinternetzdarma
pár písní Jiřího SmržehudbaSmrž JiříJiří Smrž! Surovec, který při koncertě drží kytaru pod krkem a rve za struny, jako by si s nimi chtěl vyřídit všechny učty z mládí. A pak ji konejší a hladí a prosí za odpuštění. Je to ten, který křičí bolest a touhu příběhů, co spatřil za zdmi kolem sebe... i v sobě... Křičí kultivovaným jazykem intelektuála a pak zase pláče a sténá, jako miminko, co předčasně vyrostlo v dospělého muže. Pozoruhodné je vyznání 'I kdyby'.
kopie v mp3 u RK
folkJiří Smržinternetzdarma
Krize rodinynahrávkaSokol Jan, prof.Etnolog a sociolog se zamýšlí nad funkcí rodiny od starověku po dnešek. Co dnes rodina může dát společnosti a co od ní lze očekávat, má ještě dnes vůbec smysl? Poznámky
24.- 27.5.12, Celostátní setkání chlapů 2012 v Křižanově; http://www.setkani.org/index.php?id=323&case=910&mesic=5&rok=2012; kopie v mp3 u RK
společnostYMCA Familiainternetzdarma
Rodina v proměnách časunahrávkaSokol Jan, prof.
kopie v mp3 u RK
společnostKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Svoboda – a co s ní?nahrávkaSokol Jan, prof.Ze svobody máme ovšem radost, ale jako kdyby si s ní naše společnost nevěděla rady. Někteří si ji zřejmě představují, jako možnost dělat cokoli je napadne. Je to opravdu tak? Jak zažíváme svoji svobodu a svobodu těch druhých? Jak vypadá svobodné jednání a čím se řídí? Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. je český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostSaleziániinternetzdarma
Uprchlíci: fakta - zkušenost - otázkynahrávkaSokol Jan, prof.uprchlická krize v kontextu naší doby a společnosti
vysokoškolský profesor, filosof, překladatel a publicista; http://www.familia.cz/familia/ke-stazeni/ (v jednom kuse, nekvalitní nahrávka); kopie v mp3 u RK
společnostKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Miláčku, netrap mě…knihaSonet DenisPartnerské vztahyNovotný JardaHolicepůjčit
Krvavé jahody – příběh ženy, která přežila gulagnahrávkaSosnarová VěraKrvavé jahody vypráví děsivé svědectví Věry Sosnarové, která byla deportována ve čtrnácti letech spolu s devítiletou sestrou Naďou a jejich ruskou matkou, petrohradskou emigrantkou, z Brna do Sovětského svazu a po mnoha letech ponižující návrat do Česka. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
historieSaleziániinternetzdarma
Krvavé jahodyknihaSosnarová Věra; Kupka Jiří S.Krvavé jahody napsal autor podle vyprávění české občanky Věry Sosnarové. Její matka byla Ruska. Ve zmatcích říjnové revoluce odjela s československými legionáři do nové republiky. To sovětské orgány považovaly za „zradu socialistické vlasti“. Uchovávaly seznamy těchto osob a po roce 1945 je pozatýkaly. Čtrnáctiletá Věra byla se svou matkou a mladší sestrou odvlečena do Sovětského svazu na nucené práce. Matka tam zahynula a obě sestry protrpěly dvacet let teroru a osobního ponižování v jednom z pověstných gulagů na Sibiři, v kolchoze a v průmyslových závodech. Kniha je svědectvím o degeneraci idejí, které hlásaly, že „stvoří nový život na ZemihistorieLukáš NovotnýPardubice, Býšť?
Císař umíráknihaSpitzenberg H. K. o posledním císaři KarlovikřesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Digitální demenceknihaSpitzer Manfredkniha popisující možná rizika nadměrného užívání elektroniky; vědeckopopulární styl, avšak hodně odkazů; určitě užitečné k zamyšlení; autor je psycholog a psychiatr
kopie v mp3 u RK
psychologie; výchovaKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Děti úplňkunahrávkaStehlíková Veronika; Třešňák PetrNení jich mnoho, ale přibývají. Rozbíjejí si hlavu o zeď nebo se tlučou pěstmi do tváře. Házejí věcmi kolem sebe, proskakují okny, vrhají se pod kola aut, koušou a křičí. Děti s těžkým autismem a nezvladatelným chováním rozvracejí rodiny i veřejné instituce. Neumíme jim pomoci a společnost na ně není ani trochu připravená.
kopie v mp3 u RK
společnost; zdravíČeská televizeinternetzdarma
U2 dál a dál, duchovní cestaknihaStockman SteveSvědectvíŽivotopisyNovotný JardaHolicepůjčit
Století moudrostiknihaStoessingerová CarolineživotopisRyzoviSlatiňanypůjčit
Bůh očima přírodovědcůnahrávkaSuk Miloslav prof. RNDr. S nadhledem a humorem řešené otázky: Výhrady vůči Darwinismu; co neumíme vysvětlit. Závěr: "největší úkol dnešního beznaboha je pochopit, že život žádný smysl nemá a jeho hlavní úkol mu nějaký smysl dát a tím se stát božím hovádkem". Výpisky.křesťanstvíMoravsko-slezská křesťanská akademieinternetzdarma
To nejlepší ze Smoljaka, Svěráka a Járy CimrmanaknihaSvěrák, SmoljakbeletrieKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Ve znamení trabanta nahrávkaSvoboda Bohumil
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Proč církev zakazoval úrokynahrávkaSvoboda Františekúvaha o morálnosti a historie úroků Výpisky
kopie v mp3 u RK
společnostMoravsko-slezská křesťanská akademieinternetzdarma
3 písně skupiny TrabandhudbaSvoboda Jaroslav (Traband)Texty písní na desce 'Tichý mužˇ' (Indies, 2007) se oproti předchozím albům Trabandu obracejí spíše do nitra člověka, nový styl kapelník pojmenovává home music, kde je zahrnut jak folklór tak hip-hop. Píseň Tichý muž je o fotografovi Miroslavu Tichém.
kopie v mp3 u RK
folkIndiesinternetzdarma
Kto môže za Sýriu a čo pomôže?nahrávkaŠebej František; Hríb ŠtefanJak se dostali alavité k moci v 60.letech, jak si ji udržovali, jak se začala válka v Sýrii - okolnosti, prostředky Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnosttyzden.skinternetzdarma
Migrace jako evropský problémnahrávkaŠebek Jaroslavsoučaná migrace s pohledu historika Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíČeská křesťanská akademieinternetzdarma
Cyrilometodějská tradice 19. a 20. stoletínahrávkaŠebek Jaroslav, Altrichter Michal
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Byly jsme tam takyknihaŠimková DagmarVzpomínky ženy, která byla v 50. letech vězněná z politických důvodů společně s Růženou Vackovou, Dagmar Skálovou, či Ninou Svobodovou. Strhující próza, při jejíž četbě běhá mráz po zádech. Žena, která i za cenu útrap bojoval i ve vězení o spravedlnost a která nalézala sílu ve víře.
doporučil Václav Vacek místo křížové cesty (kázání z 18/2/2018)
historie; křesťanstvíhttps://www.databazeknih.cz/knihy/byly-jsme-tam-taky-45978?c=allinternetdoporučení
Prameny světlaknihaŠpidlík TomášSpiritualitaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Etika manželství a rodinynahrávkaŠrajer Jindřich, Dr. Theol. Doc.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Rozdával se druhým. Život arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana nahrávkaŠuránek Antonín a Kotek Alois
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Člověk musí hořeti nahrávkaTajovský, Aleš Palán a Jan Paulasvyprávění převora kláštera o pronásledování za komunistů Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Ježíš mě učinil svým svědkemknihaTardif, FloreskřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Na pomoc studentům a učitelům v sexuální výchověknihaTäubner, Janišučebnice VŠKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Plachetnice jako laboratořnahrávkaTavel PeterMořeplavec, výzkumník a kněz přeplul Indický oceán na stoleté plachetnici. Jak se natrvalo zbavil strachu z nepodstatných věcí, který je v naší společnosti tolik rozšířen. Můžeme společně diskutovat o vlastních hranicích, o překračování vlastního stínu, o spojování různých světů a o žití ve všech dimenzích: biologické, psychologické, sociální i spirituální. Prof. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. – psycholog, římskokatolický kněz, dominikán, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
psychologie; cestováníKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Adresát neznámýnahrávkaTaylor Kressmannnázorně vyjádřené na dvou němcích před 2.sv. válkou, jak může propaganda změnit myšlení člověka a kam to může dojít
kopie v mp3 u RK
historiehttp://www.rozhlas.cz/vltava/stream/_zprava/kathrine-kressmann-taylor-adresat-neznamy--1613434internetzdarma
Autobiografické spisyknihaTerezie z LisieuxMystikaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Autobiografické spisy nahrávkaTerezie z Lisieux Svatáživotopis malé Terezky - dívka, která od dětsví pociťovala neobvykle silné povolání k řeholnímu životu a s vrozenou empatií k Ježíši Kristu
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Posvátné stezkyknihaThomas GaryDuchovní životPsychologieNovotný JardaHolicepůjčit
Papežovi ŽidéknihaThomas GordonVzděláváníLiteratura faktuNovotný JardaHolicepůjčit
Tyranie: 20 lekcí z 20. stoletíknihaTimothy SnyderJeden z předních intelektuálů současnosti, historik Timothy Snyder, přichází s příspěvkem k aktuální debatě o dalším osudu liberální demokracie. Dvacet lekcí z evropských dějin 20. století ukazuje, že kolaps společnosti, demokracie a morálky i naše osobní selhání v podmínkách politických krizí nejsou nic nepředstavitelného. Doporučuje Václav Vacek. e-shop nakladatele.historie; společnostVáclav VLetohraddoporučení
Romské povídky nahrávkaTokár Andrej
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Anna Kareninova I. a II. DílknihaTolstoj L. N. křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
15 dní s Janem od KřížeknihaTonnelier ConstantMystikaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
MystikknihaTorkington DavidModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Mystik nahrávkaTorkington Davidpokračování knihy o modlitbě v soudobém životě "Poustevník" Poznámky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
PoustevníknahrávkaTorkington DavidDobrodružné spoluobjevení modlitby. Racionálně uvažující člověk dneška se setkává se soudobým poustevníkem, který mu vrací víru, učí ho modlitbě a meditaci, o boží lásce "dnešním jazykem". Poznámky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
PoustevníkknihaTorkington DavidModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
ProrokknihaTorkington DavidModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Prorok nahrávkaTorkington DavidPokračování knihy o modlitbě "poustevník" - úvahy o úloze a formě modlitby laiků v dnešním životě, inspirované zejména sv. Františkem; také úvaha o překonávání fyzického (lidského) zamilování. Poznámky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
První pomoc a zdraví dítěteknihaTrapani Gianfranco; Bertino EnricoRodinaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
S písní kolem světa nahrávkaTrappová Augusta MarieZpočátku pohádka, jak se chudá provdala za bohatého barona, se mění v dobrodružný příběh, kde početná věčící rodina rakouského důstojníka utíká fašisty a hledá těžce své místo, až ho po mnoha letech najde v USA. Poznámky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Budeme mít děťátkoknihaTrča StanislavŽivotní stylKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Když doma není domanahrávkaTrmačová; Lachmanová; Lorman; Opatrný; KordaPoznámky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Demokracie a svobodanahrávkaTrojan JakubVztah svobody a demokracie z hlediska rozvoje duševních hodnot naší společnostiVýpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Bohu nejprve buď slouženoknihaTučková Michaelasvědectví života pražského knězekřesťanstvíRyzoviSlatiňanypůjčit
Odpustit otci i matceknihaTumino SalvatoreUmění žítPsychologieNovotný JardaHolicepůjčit
Kniha odpuštěníknihaTutu Desmond, Tutu Mphoač nováček, dovoluji si poslat námět na jednu knihu, kterou jsem před několika dny dočetl. Je od anglikánského arcibiskupa Desmonda Tutu a jeho dcery. Je úžasná a život proměňující, jedna z nejzásadnějších knížek, které jsem kdy četl - ano může to být můj pocit, protože jsem ji zrovna teď potřeboval... Kdo jste byli na listopadovém setkání, tak si možná vzpomenete, že jsem hovořil o aktuálnosti odpuštění v mém životě - ta kniha mi moc pomáhá v tom, udělat další krok, vyznat se v tom, pochopit, nezbláznit se,...odpustit. Každý z nás někdy potřebujeme něco odpustit / požádat o odpuštění... je to skvělé čtení, chlapi. Výpisky. do našeho kostela v Holicíchkřesťanství; psychologieNovotný JardaHolicepůjčit
Kniha odpuštěníknihaTutu Desmond; Tutu MphoUmění žítDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Panna ve zbroji nahrávkaTwain MarkŽivot Jany z Arku, která přispěla významně k ukončení stoleté války, během které se Francie nemohla zbavit anglické okupace. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Moc a pokoranahrávkaUlmer-Stichelová Dörthe Životopis Karla Boromejského: Biskup čelící reformaci v době Tridentského koncilu; popsány problémy církve a okolnosti koncilu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
kázání a přednáškynahrávkaVacek VáclavZnámý a nekonformní letohradský farář a dobrý řečník mluví na témata: výchova dětí; Šalamoun; o modlitbě; kázání z Matoušova evangelia a o trestu smrti
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíhttp://slatinany.farnost.cz/duchovni-poslouchaniinternetzdarma
Smrtí život nekončínahrávkaVacek VáclavTaké vás trápí nesmyslnost smrti? Nejen při umírání nejbližších? Pokorně se ptáme, zda je kladení otázek marností anebo naší výsadou? Otázek je víc než odpovědí. K některým odpovědím se snad blížíme. Setkání s Václavem Vackem, farářem z Letohradu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíhttps://www.youtube.com/channel/UClNZ3jUmnpDftQUXIix1I1Qinternetzdarma
Minimalizace šikanyknihaVágnerová KateřinaVzděláváníNaučnáNovotný JardaHolicepůjčit
Život je sacra zajímavejknihaVách Marek, Satoria Karelrozhovor kněze s knězemkřesťanstvíRyzoviSlatiňanypůjčit
Nevyžádané rady mládežiknihaVácha MarekSnaha vyburcovat křesťany k velkým touhám, k zamilování se do života, k žití ho naplno. křesťanstvíHušek JanHradec Královépůjčit
Nevyžádané rady mládežiknihaVácha MarekSnaha vyburcovat křesťany k velkým touhám, k zamilování se do života, k žití ho naplno. křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Křesťanství a ochrana přírodynahrávkaVácha Marek OrkoVácha Orko - je křesťanství ekologické? Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíSaleziániinternetzdarma
Tvůrce tvoří tvůrcenahrávkaVácha Marek Orko1. kdo je vlastně člověk? 2. dějiny chápání "kdo je člověk" 3. 1.kap. Genesis - na příbězích záleží Výpisky, reprodukce rytiny Dobrý muž umírá(popisovaná v přednášce) .
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Nevyžádané rady mládeži - rozhovornahrávkaVácha Marek; Endlicherová Luciekniha etika, přírodovědce, kněze Marka Orko Váchy "Nevyžádané rady mládeži" má jen něco málo přes sto stran. Je tedy nevelká formátem, ale velká svým poselstvím. Burcuje k životu, odvaze, někdy může být až kontroverzní. V čem mladí lidé potřebují povzbudit a do kterých vod raději nezaplout, i to jsou otázky, na které se dostane v programu Na sobotní frekvenci Proglasu. Výpisky.
záloha mp3 u RK; z nahrávky vystříhána hudba kvůli právům
křesťanstvíwww.twr.czinternetzdarma
Život je sacra zajímavejknihaVácha, Satoriazajet na hlubinu; jak žít křesťanství do hloubky; co mohou nabídnout konteplativní řády společnostikřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Cyrilometodějská mise a co jí předcházelonahrávkaValštýn FrantišekProč a kam přišli Cyril a Metoděj. Popis hostorického vývoje a předchozích misií před jejich příchodem. Výpisky.
kopie u RK
historie; křesťanstvíhttp://www.mska.biz/internetzdarma
Ne vším jsem byl rád nahrávkaVaško Václavo životě historika Václava Vaška a popis prostředí a pronásledování za komunistů
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Rudí prezidenti - Klement GottwaldnahrávkaVávra Roman (režie)Počátek, průběh a konec politické éry Klementa Gottwalda. Audiostopa z dokumentu ČT. Výpisky.historiewww.ceskatelevize.czinternetzdarma
Ježíš - lékař těla i dušeknihaVella EliasUmění žítDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Na orlích křídlechknihaVella EliasDuchovní životDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Křesťanští teologové prvních tří stoletínahrávkaVentura Václav, doc. ThDr. Th.D.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Stupně naděje nahrávkaVilfred Jiří
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Vnitřní pouťnahrávkaVolráb VladimírTradice křesťanské meditace odpovídá na současnou polarizovanou a mnohdy rozvrácenou společnost cestou kontemplativní zkušenosti v hloubce každého člověka. Ta překonává a léčí rány rozdělení, přináší vnitřní mír v dnešním moderním a neklidném světě. Přednáška s úvodem do křesťanské meditace. Mgr. Vladimír Volráb – farář a vikář Církve čs. husitské, student doktorského programu na HTF UK, učitel a národní koordinátor Světového společenství pro křesťanskou meditaci (WCCM) v České republice. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíKarmelitáni u Jezulátkainternetzdarma
Hocus pocusknihaVonnegut KurtNovela zdánlivě nesourodě ironizuje některé věci v USA-společnosti, autorovi nic není svaté.
anglicky
společnostKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Ryba smrdí od hlavyvideonahrávkaVotruba, DejčmarO manipulujících psychopatech, vládcích světa a moci. Připravili Misha Votruba a Václav Dejčmar. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
společnostČeská Televizeinternetzdarma
Co, čím, jak a s kým komunikujeme?knihaVybíral Zbyněkučebnice VŠKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Sarkander nahrávkaVyhlídal ZdeněkPoslední týdny katolického kněze obviněného a mučeného tehdy vládnoucími protestanty za údajné pozvání nepřátelského drancujícího vojska z Polska. Dnes je svatořečen. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Microsoft Excel 2000 & 2002knihaWalkerbach John
bez CD
počítačeKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Svaté KrálovnynahrávkaWeis Martin
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Církev a válkanahrávkaWeis Martin, Prof PaedDr. ThLic.,Th.D.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Církev a vědanahrávkaWeis Martin, Prof PaedDr. ThLic.,Th.D.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Církevní dějiny v zrcadle času 2nahrávkaWeis Martin, Prof PaedDr. ThLic.,Th.D.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Církevní dějiny v zrcadle času 3nahrávkaWeis Martin, Prof PaedDr. ThLic.,Th.D.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
JeremiášknihaWerfel Franz příběh proroka Jeremiáše - převyprávěný biblický příběhkřesťanstvíNovák RenéVlčnovpůjčit
Píseň o BernadettěknihaWerfel Franz křesťanstvíŘehořová ZdenkaSlatiňanypůjčit
Tajemství milováníknihaWheat Ed; Wheat GayeSexualitaPartnerské vztahyNovotný JardaHolicepůjčit
Cesta k vnitřnímu pokojiknihaWhiteová Ellen GouldkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Německo-český a česko-německý slovníkknihaWidimský Františekjazykyměstká knihovnaSlatiňanyzdarma
Německo-český a česko-německý slovníkknihaWidimský Františekjazykyměstká knihovnaSlatiňanyzdarma
NocknihaWiesel ElieSvědectvíŽivotopisyNovotný JardaHolicepůjčit
Jábez a jeho modlitbaknihaWilkinson BruceModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
ChatrčknihaWM. Paul Youngna pozadí rodinné tragédie vysvětluje lidským jazykem smysl trojjedinnosti, odpuštění, boží lásky, smyslu neštěstíkřesťanstvíKubešová MarkétaSlatiňanypůjčit
Dobývat nebe nahrávkaWohl Louis deŽivot sv.Kateřiny Sienské výpisky. Žila ve 14.století v Itálii. Usilovala o znovupřesídlení papežů do Říma a odstranění papežského schismatu. Je autorkou 381 dopisů a náboženských spisů. Jako svatou ji ctí katolíci, anglikáni a někteří luteráni.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Longinovo kopínahrávkaWohl Louis deRomán sahající od života v palácích Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavní postavou je tentokrát jeden z jejích nejméně známých účastníků – voják Longin. výpisky
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Nepokojný plamennahrávkaWohl Louis deŽivot sv.Augustina - bouřliváka a následně mnicha a velkého teologa 4.století. výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Citový život zvířatknihaWohlleben PetrPřírodaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Tajný život stromůknihaWohlleben PetrPřírodaVzdělávání a výchovaNovotný JardaHolicepůjčit
Kolokvium 2015 - Reflexenahrávkaxzáznam reflexe různých skupin diváků k tématům Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíkolokviuminternetzdarma
Tajný posel Jan KarskiknihaYannick HaenelByl to pro mě silný zážitek, chodil jsem spát o hodně dýl než obvykle, tak jsem se od ní nemohl odtrhnout. Takto jsem do knihy nebyl zažrán už nekolik roků. Pojednává o Polákovi, který byl mobilizován na začátku 2. sv. války, ale bez jediného výstřelu padl do zajetí Rusům, ti je vyměnili Němcům, Němcům zdrhl a vstoupil do Polského odboje .... A dál už si to přečtěte sami. Lukáš'historieLukáš Novotný0půjčit chlapům
ChatrčknihaYoung Paulkniha o hledání Boha, ale téžpříběh o tom, jak člověk tváří v tvář zlu na bolesti nalézá sebe sama.duchovní beletrieRyzoviSlatiňanypůjčit
Eva knihaYoung Paul WilliamDuchovní životBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
ChatrčknihaYoung Paul WilliamDuchovní životBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
KřižovatkyknihaYoung Paul WilliamDuchovní životBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Závislost a nezávislost v manželstvínahrávkaZeman JosefZáznam podnětné a srozumitelní přednášky. Řeší: Proměna milenecké lásky na manželskou skrze neshody. Proč nesmí žít manželská láska z přítomnosti. Oficiální definice závislosti, psychická závislost. Tzv. spoluzávislost udržující např. manžela v alkoholismu. Praktické příklady závislých manželů a důsledky. Příběh s dobrým koncem. Utkvělé představy o dobré rodině. Prospěšný druh závislosti. PhDr. Josef Zeman, CSc. (1943): psycholog a psychoterapeut, manželský a rodinný poradce, byl ředitel Národního centra pro rodinu při ČBK. Výpisky.psychologietvnoeinternetzdarma
Vyřiďte sijónské dceřie-knihaZerhau Leokázání pro nemocné. Celkem třináct zamyšlení o různých aspektech nemoci (proroctví nemoci, užitečnost nemoci, příprava na budoucí zdraví...) a o prožívání jednotlivých dní týdne (pondělí-Duch svatý, úterý-andělé strážní, středa-sv. Josef... ...neděle-vzkříšení)
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
křesťanstvíFatyminternetzdarma
Lectio divina 01knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 02knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 03knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 04knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 05knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 06knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 07knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 08knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 09knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 10knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 11knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 12knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 13knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 14knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Lectio divina 15knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoModlitbaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Legenda toledskánahrávkaZeyer Juliustři epické příběhy o tom, že nenávist mezi Židy a křesťany není z Boha ale z člověka a plodí jen zlo
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Velká odvahaknihaZieschelová Maria CalasanzkřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Prázdné ruceknihaZiescheová M. C.křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
Velká odvahaknihaZiescheová M. C.křesťanstvíPůlpánoviSlatiňanypůjčit
A vody plynouknihaZiescheová Maria CalasanzDuchovní životBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Dokonalá svobodaknihaZiescheová Maria CalasanzDuchovní životBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
NávratknihaZiescheová Maria CalasanzDuchovní životBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Návrat nahrávkaZiescheová Maria Calasanz
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Nový začátekknihaZiescheová Maria CalasanzDuchovní životBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Nový začátek nahrávkaZiescheová Maria Calasanztěžký začátek člověka vráceného se z koncentráku v nové době do neznámého prostřední poválečného německa
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
OdkazknihaZiescheová Maria CalasanzDuchovní životBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Přišel z horknihaZiescheová Maria CalasanzDuchovní životBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Ve službě Bohu a lidemknihaZiescheová Maria CalasanzDuchovní životBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Velká odvahaknihaZiescheová Maria CalasanzDuchovní životBeletrieNovotný JardaHolicepůjčit
Velká odvaha - Vyprávění o životě svaté Julie Billiartové, zakladatelky školského řeholního institutu Sester naší Paní nahrávkaZiescheová Maria Calasanz
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Skateboard BožíknihaZukic TerezaDuchovní životNovotný JardaHolicepůjčit
Papež František a jeho reforma církveknihaZulehner Paul M.Upozorňuji na závažnou knihu.Jedním dechem jsem knihu přečetl. Její obsah doporučuji jako životní program. Pokládám ji za jednu ze tří nejdůležitějších knih roku. Ukázky z Zulehnerovy knihy:„Náboženská pravda se nemění, avšak vyvíjí se a postupně roste. Je stále táž, jako lidský organismus stále týž, od novorozence po starce, ale mezi tím leží dlouhá cesta. Tím se vysvětluje, proč se kdysi něco považovalo za přirozené, a dnes už ne.“;„Může se stát, že lidé, kteří nežijí ve svátostném manželství nebo ani (zatím) nemohou uzavřít církevní sňatek, postoupili v lásce dále než tí, kteří se v neproblematické situaci dali bez přemýšlení oddat v kostele."; "Instituce zná jenom ano, nebo ne. Jenže v oblasti vztahů jsme stále na cestě, postupujeme vpřed, děláme kroky zpět, vztah stagnuje, vyvíjí se, prohlubuje se nebo se rozpadá.“ .Václav Vacek e-shop nakladatele.křesťanství, církevVáclav VLetohraddoporučení
Teologie AgapéknihaZvěřina JosefNakladatelství Vyšehrad po úspěšném vydání prvního dílu Teologie Agapé, které je zcela rozebráno, připravuje 2. vydání těchto studijních textů předního českého teologa ThDr. Josefa Zvěřiny (1913–1990). Byl jedním z prvních signatářů Charty 77, členem redakční rady samizdatových Lidových novin. V posledních dvaceti letech svého života, v době komunistické totality, považoval za svůj hlavní úkol přednášet neveřejně teologii. Snažil se vychovat celou generaci moderně a solidně vzdělaných laiků, řeholníků a kněží. Po celou dobu přepracovával a doplňoval tyto původně stručné studijní texty, až dostaly nynější podobu ucelené učebnice. Celé téma autor zpracoval v deseti dílech. První svazek obsahuje: Princip východiska a jevy lásky, O víře, Božím sebesdílení a paměti církve, O Duchu svatém a Boží láska člověkem (Kristologie). Druhý svazek pojednává O církvi, O Marii, O milosti, O svátostech, O Bohu zjevení a naší víry a Tajemství naplnění.(VV: Oproti našemu velkému všeobecnému a odbornému vzdělání (o jakém se našim předkům ani nezdálo) jsme v náboženském poznání velice pod míru. Do osobní knihovny doporučuji např. „Zvěstování víry“ (Holandský katechismus), Josef Zvěřina: „Teologie Agapé“… Je dobré si tyto knihy občas znovu pročítat)Václav VLetohrad?
...a nezapomeň na modlitbu!e-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
A já jsem s vámi i za železnou oponoue-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Amen Měsíčník pro vzdělávání ve víře 7-8/2000knihakřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Bibleknihakompletní bible s mapkami, stručnou historií, odkazy na různá místa
malý formát, milimetrová písmenka
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Bůh je láskae-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Cestou do Emauze-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Cesty k vířee-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Co dělat ve farní radě?e-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
CREDOe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Čao Niku!e-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Černobylprezentacefotoreportáž z Černobylu, jak vypadá po 20ti letechvědahttp://inbox.hromadnadoprava.cz/cernobyl.ppsinternetzdarma
Desatero Božích přikázáníe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Dokumenty II. vatikánského konciluknihakřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Dopisy slavným osobnosteme-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Dráčekčasopis
několik čísel
dětskéKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Duchovní vedeníe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Duchovní živote-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Familiaris consortioe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Farma zvířatknihanovela popisující, jak může chytrý demagog ve jménu lidu zmanipulovat a zotročit ostatní, aniž by si zprvu něco uvědomovalispolečnostMajer JirkaSlatiňanypůjčit
Hovory na nemocničním lůžkue-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Christologie a spiritualitanahrávka
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Jak se zpovídate-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Katechismus katolické církve ve světle církevních dokumentůe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Každý den zkoumali v Písmu...e-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Kdyby lásky neměle-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Kniha života pro každéhoknihavýtah z biblekřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Kodex kanonického práva (CIC)e-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Krása a statečnoste-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Kterak se stát svatým snadno a rychlee-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Láska pod lupoue-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Liturgiee-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Májové úvahye-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Malá příručka pastorační péče o nemocnée-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Malá společenstvíe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Manželská setkáníknihasouhrn přednášek pro laiky z manželských setkání na 11 hlavních témat manželsví; na každé témat několik pohledů; vesměs inspirované moderní světovou literaturou konfrontovanou vlastními zkušenostmi přednášejícíchpsychologie; křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Manželství v záběhue-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Mapa světaknihamapyKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Maria a dnešní životní style-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Matka Vojtěchae-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Modlitba při katechezie-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Modlitby z benedikcionálue-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Modlitební knihaknihaModlitby používané v katolické církvi (kdo se chce inspirovat a nestačí mu kancionál:)křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Naše role při nedělní bohoslužběe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Nebe nad močálynahrávkaŽivotopis sv.Marie Goretti, italské malé mučednice za pohlavní čistotu z počátku 20.století. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanstvíProglasinternetzdarma
Nebojte se životae-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Nezbedův humorknihakřesťanské vtipykřesťanství; dětské; satiraKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Novéna k svaté Anežce Českée-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
O důvod více-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Pastorační péče v méně obvyklých situacíche-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Postman PatknihadětskéKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Pouť do Říma od A do Ze-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Pověsti a příběhy z Podyjíe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Promluvy ke křtue-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Přehled starého zákonakniha
skripta
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Příprava dospělých na křeste-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Příprava ke svátosti smířeníe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Příprava na biřmováníe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Příprava na křest dítětee-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Příprava na manželstvíe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Příprava na první svaté přijímáníe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Rodiče a školácie-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Rodina dnes - Úvahy k májovým pobožnosteme-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Rozmlouvej s Boheme-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Sebevýchova k manželstvíe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Sekty jako pastorační problém i úkole-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Snář pro váskniha
knihovnička Rovnosti
esoterikaměstká knihovnaSlatiňanyzdarma
Společně k Bohue-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Stalo see-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Stáříe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Svátost pokání a smířeníe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Tajemství manželstvíe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Terezkaknihacitáty i ní i od jiných, denní řád apod.křesťanstvíSychra ZdeněkPardubicezdarma
Terezka Martinováe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
The Message of FatimaknihakřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Tvář plná světlae-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Úvahy nad encyklikou humanae vitaee-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Úvahy o utrpení a vzkříšení Páněe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Velká kniha o svatýchknihaStručné životopisy váznamnějších svatých, jejichž jména se u nás používají; s obrázky pro dětikřesťanství; dětskéKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Větrný kůňe-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Všeobecné direktorium pro katechizaciknihakřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Vyjmenovaná slova o sexu a manželstvíknihakřesťanstvíKoblížkoviSlatiňanyzdarma
Vyřiďte sijónské dceřie-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Vyznání víry církveknihavelmi pěkné zpracovaný katechismus - neobsauje jen prohlášení, ale také důvody proč a protiargumenty jiných církví
interní pomůcka pro studium dogmatické teologie; má církevní schválení
křesťanstvíKoblížkoviSlatiňanypůjčit
Základy křesťanské vírye-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Živá farae-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Život Kristůve-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Život rozvedných v církvie-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
Život z vírye-knihakřesťanstvíKnihovna křesťanské literatury internetzdarma
vzorce>>>>>>>0>>>
>>>>>