společenství při farnosti sv. Martina ve Slatiňanech

"Ite, missa est." ^

Farní virtuální knihovna

Vyhledávejte pomocí Ctrl + F

Řazeno podle autora

TitulDruhAutorKategorienabídka
Popis
(vzor) ?
A já jsem s vámi i za železnou oponoue-kniha(neznámý)křesťanstvízdarma
Tajemství manželstvíe-kniha(neznámý)křesťanstvízdarma
Terezkakniha(neznámý)křesťanstvípůjčit
citáty i ní i od jiných, denní řád apod.
The Message of Fatimakniha(neznámý)křesťanstvípůjčit
Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otcikniha(neznámý)křesťanstvípůjčit
autobiografie neznámého pravoslavného ruského mystika 19.století; často citovaná kniha Špidlíkem, kam až může jít pokora a skromnost
Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otcinahrávka(neznámý)křesťanstvízdarma
autobiografie neznámého pravoslavného ruského mystika 19.století; často citovaná kniha Špidlíkem, kam až může jít pokora a skromnost
kopie v mp3 u RK
Antisemitismus a antijidajismus 1nahrávka(různí)hostorie; židovstvízdarma
Starověk, středověk, postoj katolické církve do reformace, v dalších dílech: novověk, II.sv.válka, poválečný stav a odpovedni na podnety posluchacu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
Antisemitismus a antijidajismus 2nahrávka(různí)hostorie; židovstvízdarma
situace židů od reformace do 18.stol.Výpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
Antisemitismus a antijidajismus 3nahrávka(různí)hostorie; židovstvízdarma
situace židů po uvolnění díky tolerančnímu patentu koncem 18.stol. do nástupu fašismuVýpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
Antisemitismus a antijidajismus 4nahrávka(různí)hostorie; židovstvízdarma
situace Židů za II.světové války Výpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
Antisemitismus a antijidajismus 5nahrávka(různí)hostorie; židovstvízdarma
situace Židů po válce dodnes s důrazem na vztah křesťanů Výpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
Antisemitismus a antijidajismus 6nahrávka(různí)hostorie; židovstvízdarma
dodatečná diskuse na základě některých připomínek posluchačů; návrat ke II.sv. válce a dnešní době Výpisky.
kopie v mp3 u RK; online již není k dispozici
Budoucnost rodinněprávního soudnictví aneb justice vstřícná k dětemnahrávka(různí)společnostzdarma
Seminář o aktuální situaci v rodiněprávním soudnictví. Řečníci z různých institucí se snaží z různých stran pojmenovat, co je dobré a co by šlo zlepšit. Výpisky.
kopie v mp3 o RK
Budovatelské písněhudba(různí)hostoriepůjčit
ukázka pokrytectví režimu a čemu byli někteří lidé schopni uvěřit; dnes je zřejmý rozpor mezi propagandou a skutečností
27 budovatelských písní z totality v mp3
Dětské pořady na Proglasunahrávka(různí)křesťanství; dětskézdarma
Interaktivní pořad než zazvoní zvonec; alternativní pohádky Co svět neviděl atd.
Dokumenty II. vatikánského koncilukniha(různí)křesťanstvípůjčit
Familiaris consortioe-kniha(různí)křesťanstvízdarma
Katechismus katolické církvenahrávka(různí)křesťanstvízdarma
probrána a okomentována důležitá témata obsažená v katechismu (přikázání, otčenáš apod.) Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Kodex kanonického práva (CIC)e-kniha(různí)křesťanstvízdarma
Křivé obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v průběhu rozvodunahrávka(různí)společnostzdarma
Záznam konference ke stále více aktuálnímu tématu křivého obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v průběhu rozvodu rodičů, která si klade za cíl poukázat na dlouhodobá rizika těchto obvinění a dopady na děti. Příspěvky přednesli: opatrovnická soudkyně; kriminalista; policejní psycholog; sexuolog; pracovník OSPOD; pracovník neziskovky věnující se obětem trestných činů; otec postižený křivým obviněním; novinář věnující se dlouhodobě tématu; pracovník ministerstva spravedlnosti. Výpisky.
kopie v mp3 o RK
Laudato Sínahrávka(různí)křesťanstvízdarma
stěžejní myšlenkamy stejnojmenné encykliky papeže Františka. K mikrofonu jsme pozvali ekology, pedagogy, duchovní, lidi ze samosprávy, ale i jednotlivce, kteří jsou na poli ochrany životního prostředí aktivní.
kopie v mp3 u RK
Manželská setkáníkniha(různí)Partnerské vztahypůjčit
Vzdělávání
Manželská setkáníkniha(různí)Partnerské vztahypůjčit
Manželská setkáníkniha(různí)psychologie; křesťanstvípůjčit
souhrn přednášek pro laiky z manželských setkání na 11 hlavních témat manželsví; na každé témat několik pohledů; vesměs inspirované moderní světovou literaturou konfrontovanou vlastními zkušenostmi přednášejících
Modlitební knihakniha(různí)křesťanstvípůjčit
Modlitby používané v katolické církvi (kdo se chce inspirovat a nestačí mu kancionál:)
My jsme to nevzdalinahrávka(různí)historiezdarma
vybrané rozhovory pamětníků a další informace tématicky tříděné: válka, komunismus, rok 1968, 1989 ad. Předně pro učitele ale i pro veřejnost.
Nezbedův humorkniha(různí)křesťanství; dětské; satirapůjčit
křesťanské vtipy
Propagandavideonahrávky(různí)společnostzdarma
Vzdělávací pořady pro základní a střední školy a učitele připravené profesionály v oboru. Někeré jsou krátké, některé delší. Jsou názorné, vyváření, objektivní (mluvčí jsou zobrazeni včetně jmen, ústavů), tvrzení jsou zdrojována apod.
Příběhy 20. stol. CD1nahrávka(různí)historiepůjčit
nahrávky pořadů rozhovorů pamětníků totalit z ČR s komentáři: Stavinoha, Dejman, Vaňková a Kosková, Gajdoš,Šedivý, Srholec
CD s MP3 soubory
Příběhy 20. stol. CD1nahrávka(různí)historiepůjčit
nahrávky pořadů rozhovorů pamětníků totalit z ČR s komentáři: Stavinoha, Dejman, Vaňková a Kosková, Gajdoš,Šedivý, Srholec
CD s MP3 soubory
Příběhy 20. stol. CD2nahrávka(různí)historiepůjčit
nahrávky pořadů rozhovorů pamětníků totalit z ČR s komentáři: Bočánková, Křivka, Bugel, Steiner, Havel
CD s MP3 soubory
Příběhy 20. stol. CD3nahrávka(různí)historiepůjčit
nahrávky pořadů rozhovorů pamětníků totalit z ČR s komentáři: Stránský, Hauptmann, Dimun, Horetzká, Stárek
CD s MP3 soubory
Reklama a zábavavideonahrávky(různí)společnostzdarma
Vzdělávací pořady pro základní a střední školy a učitele připravené profesionály v oboru. Někeré jsou krátké, některé delší. Jsou názorné, vyváření, objektivní (mluvčí jsou zobrazeni včetně jmen, ústavů), tvrzení jsou zdrojována apod.
Sociální sítěvideonahrávky(různí)společnostzdarma
Vzdělávací pořady pro základní a střední školy a učitele připravené profesionály v oboru. Někeré jsou krátké, některé delší. Jsou názorné, vyváření, objektivní (mluvčí jsou zobrazeni včetně jmen, ústavů), tvrzení jsou zdrojována apod.
Současná ruská propagandavideonahrávky(různí)společnostzdarma
Vzdělávací pořady pro základní a střední školy a učitele připravené profesionály v oboru. Někeré jsou krátké, některé delší. Jsou názorné, vyváření, objektivní (mluvčí jsou zobrazeni včetně jmen, ústavů), tvrzení jsou zdrojována apod.
Vodní elektrárna Práčov na Chrudimcekniha(různí)technikapůjčit
prospekt o stavbě, funkci a rekonstrukci kolem r.2000 vodní elektrárny Práčov
Vyznání víry církvekniha(různí)křesťanstvípůjčit
velmi pěkné zpracovaný katechismus - neobsauje jen prohlášení, ale také důvody proč a protiargumenty jiných církví
interní pomůcka pro studium dogmatické teologie; má církevní schválení
Zvěstování vírykniha(různí)křesťanstvípůjčit
Publikace obsahuje ucelený pohled na křesťanské poselství z hlediska světoznámého pokoncilního katechismu. (VV: Oproti našemu velkému všeobecnému a odbornému vzdělání (o jakém se našim předkům ani nezdálo) jsme v náboženském poznání velice pod míru. Do osobní knihovny doporučuji např. „Zvěstování víry“ (Holandský katechismus), Josef Zvěřina: „Teologie Agapé“… Je dobré si tyto knihy občas znovu pročítat)
Světec Don BoskoknihaAlberti P.Duchovní životpůjčit
Životopis
Doba z druhé ruky – Konec rudého člověkaknihaAlexijevičová Světlanaspolečnost, Ruskopůjčit
pro ty z vás, pro koho by delší studijní a formační pobyt v Ruské federaci nebyl uskutečnitelný, doporučuji – velmi doporučuji vlastně všem: knihu běloruské spisovatelky, laureátky Nobelovy ceny za literaturu. Autenticita knihy sestavené výhradně z rozhovorů s lidmi, kteří žili v inkriminované oblasti, je úchvatná. Obsah těchto svědectví je osobní, syrový a drtivý. Doporučuji pro rozšíření obzoru. Mirek
Modlitba za ČernobylknihaAlexijevičová Světlanaspolečnost, Ruskopůjčit
pro ty z vás, pro koho by delší studijní a formační pobyt v Ruské federaci nebyl uskutečnitelný, doporučuji – velmi doporučuji vlastně všem: knihu běloruské spisovatelky, laureátky Nobelovy ceny za literaturu. Autenticita knihy sestavené výhradně z I já moc doporučuji. Je to zásadní kniha pro pochopení současného stavu ruské společnosti. A pro ty, kdo ji četli, ještě další díla této autorky. Zinkoví chlapci (trauma ruské společnosti po válce v Avgánistánu) a Modlitba za Černobyl - Kronika budoucnosti. Je šílené, čím Rusové ve 20. století museli projít. Při čtení těchto knih (a dalších, o době Stalinova Velkého teroru) se ve mně mísí soucit, lítost a taky obavy. Zdenek
Zinkovi chlapciknihaAlexijevičová Světlanaspolečnost, Ruskopůjčit
pro ty z vás, pro koho by delší studijní a formační pobyt v Ruské federaci nebyl uskutečnitelný, doporučuji – velmi doporučuji vlastně všem: knihu běloruské spisovatelky, laureátky Nobelovy ceny za literaturu. Autenticita knihy sestavené výhradně z I já moc doporučuji. Je to zásadní kniha pro pochopení současného stavu ruské společnosti. A pro ty, kdo ji četli, ještě další díla této autorky. Zinkoví chlapci (trauma ruské společnosti po válce v Avgánistánu) a Modlitba za Černobyl - Kronika budoucnosti. Je šílené, čím Rusové ve 20. století museli projít. Při čtení těchto knih (a dalších, o době Stalinova Velkého teroru) se ve mně mísí soucit, lítost a taky obavy. Zdenek
Člověk a víraknihaAltrchiter MichalDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Hybridní válka a dezinformacenahrávkaAlvarová Alexandraspolečnostzdarma
Alexandra Alvarová je autorkou knihy "Průmysl lži". Politickou propagandou a marketingem se zabývá již 20 let. Pokud také patříte k lidem, kteří přísahají na své kritické myšlení, vzdělání a zdravý selský rozum, je tahle přednáška přesně pro vás. Ukáže vám, jak vrtošivý, nespolehlivý, emocionálně labilní a dětsky naivní je náš mozek při vytváření názorů. A dovíte se také, že metodiku a technologii ovlivňování lidí pomocí dezinformací zkoušeli ze zahraničí na nás. Výpisky.
Průmysl lžiknihaAlvarová Alexandraspolečnostpůjčit
Europoslanec Svoboda: Na téma Tři aspekty informační války aneb jak funguje “průmysl lži” jsme debatovali v Galerii Lucerna s Patrickem Zandlem, specialistou na komunikaci a internet a Sašou Alvarovou, která je nejen mojí bývalou spolupracovnicí, ale i autorkou skvělé knihy Průmysl lži. Pokud jste nečetli, tak doporučuji.
U2 - Ilustrovaná biografieknihaAndersen MartinNaučnápůjčit
Umění
Tvé tělo je stvořeno pro životknihaAnge DanielPartnerské vztahypůjčit
Umění žít
Agresivita dětíknihaAntier EdwigeVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Životopis Terezie z Avily nahrávkaAuclairová Marcellekřesťanstvízdarma
Životopis zakladatelky karmelitánů. Organizačně schopné a nezdolné ženy. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
O otcovství s Józefem AugustinemknihaAugustin Józefkřesťanstvípůjčit
Svátost smířeníknihaAugustin Józefkřesťanstvípůjčit
Čtvrthodinka upřímnostiknihaAugustyn JózefDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Dej mi napítknihaAugustyn JózefDuchovní životpůjčit
Modlitba
Hledání BohaknihaAugustyn JózefDuchovní životpůjčit
Modlitba
Kde jsi, Adame?knihaAugustyn JózefDuchovní životpůjčit
Modlitba
Křivda, odpuštění, smířeníknihaAugustyn JózefDuchovní životpůjčit
Umění žít
Svátost smířeníknihaAugustyn JózefDuchovní životpůjčit
Duchovní život
V jeho ranáchknihaAugustyn JózefDuchovní životpůjčit
Modlitba
Viděli jsme PánaknihaAugustyn JózefDuchovní životpůjčit
Modlitba
Zástupy žasly nad jeho učenímknihaAugustyn JózefDuchovní životpůjčit
Modlitba
Objevit tajemství růženceknihaBalík J. křesťanstvípůjčit
Kořeny a zdroje českého antiklerikalismunahrávkaBalík Stanislavspolečnostzdarma
představí jeden z nejzajímavějších fenoménů charakterizujících naši společnost od 19. století do současnosti – antiklerikalismus. Pokusí se objasnit jeho kořeny, představí vývoj a nárůst jeho vlivu v české a moravské společnosti. Pohled zpět nám pomůže pochopit současnost. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Letnice dvacátého stoletínahrávkaBalík Stanislavspolečnostzdarma
jak režim ovlivňoval účast a následné uplatňování závěrů II. vat. koncilu Výpisky
kopie v mp3 u RK
Populismus v ČR a Evropě: nevyhnutelná budoucnost?nahrávkaBalík Stanislavspolečnostzdarma
přednáška pro laiky politotloga o tom, co je populismus a co s ním; V jedněch volbách v Evropě za druhými získávají velkou podporu strany, které jsou označovány za populistické. Co to znamená? Jak se projevuje populismus pravicový a levicový? A nejsme v České republice svědky populismu středu? Má populismus vztah k proměně mediální scény a k tzv. celebritizaci politiky? Čím je vlastně populismus škodlivý – čemu vadí jednoduchá řešení? Je to vlastně reálný problém? doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Antiklerikalismus v české kultuřenahrávkaBalík Stanislav; Hanuš Jiří; Beneš Petr Augustinkřesťanství; společnostzdarma
„Není pěkné, když se z pastýřů v církvi stanou knížata, která se vzdalují lidem a odtahují se od nejchudších,“ konstatoval v minulých dnech papež František. V diskusi u Kulatého stolu se budeme ptát na důvody nezájmu, odporu nebo až nenávisti vůči církvi v české společnosti. A také na to, kdy k tomuto odporu my sami - či představitelé naší církve - zavdáváme příčinu. Nakolik naše společnost dodnes v této oblasti sklízí plody bouřlivého vývoje 19. století a pak První republiky? Jak naše uvažování poznamenala komunistická diktatura? A co s tím? Nad tím se budou zamýšlet historici doc. Stanislav Balík a prof. Jiří Hanuš a katolický kněz, znalec literatury P. Mgr. Petr Augustin Beneš, CSsR. Podělte se i vy o své názory. Můžete je posílat nebo telefonovat během vysílání. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
přednášky o některých problémech společnostinahrávkaBalík; Bárta; Tabery aj.společnostzdarma
několik přednášek vztahujících se k celospolečenským tématům, jako je: populismus, oligarchizace, svoboda, psychopati v politice apod.
kopie v mp3 u RK
O lásce a radosti ze životaknihaBalling Adalbert LudwigBeletriepůjčit
Krátké příběhy
O Bohu a Beethovenovi, o lásce a procitáníknihaBárová IvanaPoeziepůjčit
Krize společnosti v Egyptě a její odkaz pro násnahrávkaBárta Miroslavspolečnostzdarma
zabývá se širším pohledem na kolapsy starých civilizací a jejich odkazem pro současnost Výpisky.
24.- 27.5.12, Celostátní setkání chlapů 2012 v Křižanově; http://www.setkani.org/index.php?id=323&case=910&mesic=5&rok=2012; kopie v mp3 u RK
Migrace jako evropský problémnahrávkaBárta Miroslavkřesťanstvízdarma
součaná migrace s pohledu kolapsologa, možná východiska Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Povaha ZměnyknihaBárta Miroslav; Kovář M.; Foltýn O.společnostpůjčit
VěřímknihaBeck Eleonorekřesťanstvípůjčit
500 let od reformacenahrávkaBeňa Davidkřesťansvízdarma
Stručné shrnutí života, doby a odkazu Martina Luthera z pohledu ekumenického evangelíka. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Encyklika - Deus caritas est nahrávkaBenedikt XVI.křesťanstvízdarma
teologicko-filosofické pojednání o chápání lásky v Písmu a tradici církve Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Encyklika Caritas in veritate nahrávkaBenedikt XVI.křesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Myšlenky o svatém PavloviknihaBenedikt XVI.křesťanstvípůjčit
Sacramentum caritatisnahrávkaBenedikt XVI.křesťanstvízdarma
Co je eucharistie, jaký je význam pro člověka. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Měl jsem štěstí na lidiknihaBeránek Josefkřesťanstvípůjčit
povídání o životě a životních hodnotách se zajímavým knězem, farářem letohradským
O nebi a zemiknihaBergoglio Jorge; Skorka AbrahamDuchovní životpůjčit
Rozhovory
Migrace jako evropský problémnahrávkaBernard Josefkřesťanstvízdarma
součaná migrace s pohledu sociologie, možná východiska Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennostiknihaBerneová Patricia H.; Savary Louis M.Vzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Cena za získanou svobodu v rozhodování nad dobrem a zlemnahrávkaBezák Róbertkřesťanstvízdarma
Filosoficko - teologická úvaha o tom, jakou platíme cenu za získanou svobodu v rozhodování nad dobrem a zlem. V diskusi rozebírá svou neradostnou situaci a reflektuje svou minulost. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanství a laicita - BezáknahrávkaBezák Róbertkřesťanstvízdarma
přednáška Bezák a Halík o minulosti, současnosti a budoucnosti slovenské církve. Bezák si pre svoju prednášku vybral tému Prvých dvadsať rokov do prisľúbenej krajiny. Pred auditóriom, v ktorom boli zástupcovia univerzít, politického a spoločenského života a tiež kňazi a rehoľníci, analyzoval cirkev v uplynulom období a zamýšľal sa nad jej podobou v nasledujúcom. Povedal, že sloboda býva i ťažká, núti rozlišovať duch a niesť zodpovednosť. „Nebojme sa žiť kresťansky napriek zlyhaniam vlastným i iných,“ povedal Bezák. Ľudia majú skúsiť s Bohom pozerať ďalej, s ním podľa neho víťazí dobro. Normálne veci sa, ako uviedol, majú diať normálne a otvorene. „Musíme žiť realitu s vierou, nemožno od nej v určitých chvíľach utekať,“ Výpisky
Povídání bratra Róberta BezákanahrávkaBezák Róbertkřesťanstvízdarma
R.Bezák byl jako relativně mladý řeholník redepmtorista překvapivě ustanoven katolickým biskupem.Byl blízký hlavně mladým, začal dělat pořádek v ekonomice diecéze. Roku 2012 byl odvolán a byl poslán do exilu, bylo mu zakázáno sloužit veřejné mše, což je katolických biskupů velmi nezvyklé a pro mnohé překvapivé. Vedení církve se zdráhá dodnes svůj postup vysvětlit. Beseda je po 4 letech po odvolání.
kopie v mp3 u RK
MužstvíknihaBiddulph StevePsychologiepůjčit
Umění žít
Lidský duch a sexualitaknihaBishop Cliffordzábavnápůjčit
Do hlubin džungleknihaBitsch Jorgencestopisypůjčit
Železný JanknihaBly RobertBeletriepůjčit
Kanonické právo v životě církvenahrávkaBolek Libor křesťanstvízdarma
Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Don Bosco nahrávkaBosco Teresiokřesťanstvízdarma
života a dílo kněze, který v 19.století dokázal podchytit mnoho mladých lidí, které bída, průmyslová revoluce a úpadek víry vyhnaly do periferií měst i na zcestí; založil Salesiány
kopie v mp3 u RK
Nezapomeň na radostknihaBosmans Philkřesťanstvípůjčit

hodně verše
Ještě že děti neučí mluvit škola!nahrávkaBotlík Oldřichškolazdarma
stručná a názorná přednáška o výuce, ve které se žáci učí věci objevovat spíš než si je jen zapamtovávat
kopie v mp3 u RK
O katechezi od AdamanahrávkaBouma Davidkřesťanstvízdarma
Stručné uvedení některých důležitých pojmů v katechezi, tj. náboženské výuky laiků Výpisky.
kopie v mp3 u RK
3333 km k JakuboviknihaBraunová PetraBeletriepůjčit
Dokumenty II. vatikánského koncilue-knihaBreindl Filipkřesťanstvízdarma
Koncilní dokumenty po 40 letechnahrávkaBreindl Filipkřesťanstvízdarma
o dokumentech Druhého vatikánského koncilu
kopie v mp3 u RK
Kristovi služebníci z říše MašukulumbůnahrávkaBreindl Filipkřesťanstvízdarma
Zambie: zpráva o životě seminaristů Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Křesťanem v zemi cejlonského čaje nahrávkaBreindl Filipkřesťanstvízdarma
Srí Lanka: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církviVýpisky.
kopie v mp3 u RK
Kříž nad BengálskemnahrávkaBreindl Filipkřesťanstvízdarma
Bangladéš: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církviVýpisky.
kopie v mp3 u RK
Papuánská velká noc nahrávkaBreindl Filipkřesťanstvízdarma
Papua Nové Guynea: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církviVýpisky.
kopie v mp3 u RK
Vzkříšení v opravdové Africe nahrávkaBreindl Filipkřesťanstvízdarma
Zambie: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církviVýpisky.
kopie v mp3 u RK
Za misionáři Amazonie nahrávkaBreindl Filipkřesťanstvízdarma
Guyana a Surinam: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církvi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Zraněná země šampiónůnahrávkaBreindl Filipkřesťanstvízdarma
Keňa: cestopisná zpráva o životě lidí a katolické církvi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Na větrné hůrceknihaBrontëová Emily křesťanstvípůjčit
ZE MĚknihaBrzáková Pavlína; Dušek JaroslavŽivotopisypůjčit
Rozhovory
Krize finančnictví v dějinách a její odkaz pro násnahrávkaBubeníček Milanekonomikazdarma
jak nás uživí virtuální ekonomika? - virtuálně: rizika a vize současného trendu velké ekonomiky: přednáška, diskuse, prezentace ke stažení Výpisky.
24.- 27.5.12, Celostátní setkání chlapů 2012 v Křižanově; http://www.setkani.org/index.php?id=323&case=910&mesic=5&rok=2012
přednášky o některých problémech ekonomikynahrávkaBubeníček; Mlčoch; Sedláček aj.společnostzdarma
několik přednášek vztahujících se k problémám ekonomiky: krize, finanční ekonomika, vztah rodiny a ekonomiky
kopie v mp3 u RK
Inuk znamená člověknahrávkaBuliard Rogerkřesťanstvízdarma
vyprávění o životu eskymáků na počátku 20.stolejí (z pohledu racionálního misionáře)
kopie v mp3 u RK
Moderní dějinynahrávkaBurešová Janakřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Život bez všedních dnůknihaBusch Wilhelmkřesťanstvípůjčit
Maria, zrcadlo církveknihaCantalamessa R. křesťanstvípůjčit
Iba láska (slovensky)knihaCarretto Carlo křesťanstvípůjčit
Dar Boha otce církvinahrávkaCincialová Martakřesťanstvízdarma
O zasvěceném životě (o životě řeholníků a řeholnic) z teologického hlediska Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Tři modlitbyknihaClément OlivierDuchovní životpůjčit
Modlitba
Hranice a dětiknihaCloud Hery; Townsend JohnVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Co je člověk?knihaCoreth EmerichŽivotní stylpůjčit
Již nikdy více "milý křesťanský chlapec"knihaCoughlin PaulPsychologiepůjčit
Mužská spiritualita
Rozbité snyknihaCrabb LarryDuchovní životpůjčit
Těžkosti života
A hvězdy mlčíknihaCronin J. A.křesťanstvípůjčit
Klíče království nebeskéhoknihaCronin J. A. křesťanstvípůjčit
Typologie osobnosti pro manažeryknihaČakrt Michalpsychologiepůjčit
Pozitivní výchova sourozenců v rodiněknihaČapek Jan; Čapková MarkétaVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Apokryfy nahrávkaČapek Karelkřesťanstvízdarma
rozvedené příběhy z evangelií - do čtivé formy, rozvádí tehdejší život i poselství příběhů
kopie v mp3 u RK
Boží muka - ŠlépějnahrávkaČapek Karelkřesťanstvízdarma
povídka Šlépěj z knihy Boží muka více ke knize
kopie v mp3 u RK
KrakatitknihaČapek Karelbeletriepůjčit
Obyčejný život nahrávkaČapek Karelkřesťanstvízdarma
povídka - život není obyčejný; ale oč se vlastně v životě snažíme?
kopie v mp3 u RK
Povídky z jedné a druhé kapsy knihaČapek Karelbeletriepůjčit
povídky vážné i nevážné, ale vždy motivující k zamyšlení
Povídky z jedné a druhé kapsy nahrávkaČapek Karelkřesťanstvízdarma
povídky vážné i nevážné, ale vždy motivující k zamyšlení
kopie v mp3 u RK
Věřím v Boha. Církev nepotřebuji.nahrávkaČernín František; Šikula Petrkřesťanství, společnostzdarma
Socilog a teolog se zamýšlejí na současnou pozicí křesťanské církve u nás a ve světě a nad tím, co dál.Výpisky sociolog a Výpisky teolog
Odpusť, Natašo nahrávkaDakov Sergejkřesťanstvízdarma
životopisný příběh pronásledovatele ruských křesťanů za Chruščova a jeho následná konverze
kopie v mp3 u RK
Rozdělení, nebo reforma západního křesťanstva?knihaDawson Ch. křesťanstvípůjčit
Sádhana cesta k Bohuknihade Mello Anthonykřesťanstvípůjčit
Spojení s Bohemknihade Mello Anthonykřesťanstvípůjčit
CitadelaknihaDe Saint-Exupéry AntoineBeletriepůjčit
Umění žít
Euro ano či nenahrávkaDědek; Havlíček; Vainertekonomikazdarma
pozvání k diskuzi o českých volbách přijali -prof. Ing. Oldřich Dědek, Csc.,ekonom, bývalý vicegurnér ČNB a národní koordinátor pro zavedení eura; -Karel Havlíček, předseda představentsva Malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR; -Luděk Vainert, komentátor Hospodářských novin (TBC). výpisky.
Nadějné vyhlídkyknihaDickens Charlesbeletriepůjčit
Stín OtceknihaDobraczyński Jankřesťanstvípůjčit
Stín Otce nahrávkaDobraczyński Jankřesťanstvízdarma
Historický román o svatém Josefovi, otci Ježíše. Respektuje sdělení evangelií i známé dobové reálie. výpisky.
kopie v mp3 u RK
Jak vyzrát na dětiknihaDodds BillŽivotní stylpůjčit
Microsoft Excel 2010knihaDodge Mark; Douglas Craig StinsonNaučnápůjčit
Vzdělávání
Cesty Božím (ne)časemknihaDoležal Miloš křesťanstvípůjčit
Jaderné technologie, přínosy a rizikanahrávkaDrábová Danavědazdarma
jaderná bezpečnost; využití a historie Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Fraktály a chaosnahrávkaDrahoš Jiřífyzikazdarma
Řád v chaosu, chaos v řádu. Dynamika a proměnlivost reálného světa, jeho předvídatelnost a náhodnost. Zamyšlení nad dopady teorie chaosu do světa vědy, techniky, umění, náboženství. Fyzikální chemik, předseda AV. Vědeckopopulární fyzikální přednáška. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Cesta k „Vítěznému únoru“nahrávkaDrda Adamhistoriezdarma
Právě výročí Gottwaldova puče jsou věnovány nedělní Příběhy 20. století, v nichž vedle Bohumila Doležala uslyšíte i pamětníky: Ottu Bednářovou, Gertrudu Gruberovou-Goepfertovou, Jaroslava Meda a mnohé další. Základní téma pořadu? Otázky: Jaká vlastně byla cesta k Únoru? Nakolik se dal převrat čekat? Jaké předpoklady jej umožnily? Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Po únoru 1948 mi bylo najednou smutno. V mém okolí se nikdo nesmál. Nikdo nejásal.nahrávkaDrda Adamhistoriezdarma
Primi ucastnici o unorovych dnech 1948, kdy prevzala moc v Ceskoslovensku komunisticka strana. Nebyli to komuniste, vetsina z nich prisla po unoru 1948 o praci, skoncili v kriminalech, museli emigrovat. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Katecheze v dějinách a současnostinahrávkaDřímal Ludvíkkřesťanstvízdarma
25ti-dílný naučný seriál o výuce náboženství Výpisky.
kopie v mp3 u RK
BibleknihaDuch svatý a kol.křesťanstvípůjčit
kompletní bible s mapkami, stručnou historií, odkazy na různá místa
velký formát
BibleknihaDuch svatý a kol.křesťanstvípůjčit
kompletní bible s mapkami, stručnou historií, odkazy na různá místa
malý formát, milimetrová písmenka
Nový zákonknihaDuch svatý a kol.křesťanstvípůjčit
spousta teologických poznámek k textu (tak 40% obsahu)
Úvod do písma Starého zákonaknihaDuka Dominik OPkřesťanstvípůjčit
...a nezapomeň na modlitbu!e-knihaDunda Marekkřesťanstvízdarma
O důvod více-knihaDunda Marekkřesťanstvízdarma
Stalo see-knihaDunda Marekkřesťanstvízdarma
Škandál milosrdenstvanahrávkaDvorový Rastislavkřesťanstvízdarma
Nekonvenční rozbor evangelia podle Lukáše s důrazem na milosrdenství Hospodina. Pojmenovává nebezpečí zákonického přístupu k víře. K výkladu používá někdy i ne zcela přijímané nebo známé výklady biblických reálií. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Hájili jsme hradknihaEastlake Williamhistoricképůjčit
Na plovárně s Markem EbenemknihaEben Marekspolečnostpůjčit
Etapy duchovního růstunahrávkaEjem Jankřesťansvízdarma
Kazatel adventistů z Havlíčkova Brodu se zamýšlí nad fázemi duchovního růstu člověka a srovnává se je s psychosociálním vývojem dítěte a člověka, podobá se 4 fázím G.Pecka, jako u fraktálů (k fraktálům více Drahos-Fraktaly_a_chaos.mp3) dále se dotýká témat jako je spasení, proč Bůh působí zlo apod. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Pozor Srdce mužeknihaEldredge JohnPsychologiepůjčit
Mužská spiritualita
ÚchvatnáknihaEldredge John; Eldredge StasiDuchovní životpůjčit
Umění žít
Hořké umučení našeho Pána Ježíše Krista nahrávkaEmerichová Anna Kateřinakřesťanstvízdarma
Přepsané vidění katolické řeholnice. Místy dost romatnické; vhodné spíš pro velikonoční rozjímání, než jako teologický zdroj. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Kurz ZacheusknihaEmmanuel komunita (Francie)křesťanstvípůjčit
kniha k dlohodobému duchovního cvičení, které může naučit žít křesťanství ve společnosti
přeložil Ladislav Herián, ke knize je i 8 přednášek (k dipozici v mp3 na CD, flash nebo www.familila.cz i jako video)
Antonín VelikýnahrávkaEnderle Tomáškřesťanství; historiezdarma
Otec pouště; 251-356 (105 let!); nebyl první, ale nejvlivnější z poustevníků; syn bohatých vlastníků půdy v dolním Egyptě; během pronásledování vyjde do Alexandrie, aby byl při těch, kterým hrozí smrt; nezanechal žádné spisy
kopie v mp3 u RK
Karel de FoucaldnahrávkaEnderle Tomáškřesťanství; historiezdarma
1858-1916; - šlechtic ze Štrasburku – v šesti sirotek – prostopášný student – ještě prostopášnější voják – důstojník – cestovatel – geograf a spisovatel – konvertita – trapista ve Francii – trapista v Sýrii – sluha v Nazaretě – poustevník a bratr všech v Béni-Abbes v Alžírsku – poutník do srdce Sahary – přítel a apoštol Tuaregů v Tamanrassetu – válečná oběť
kopie v mp3 u RK
Večery s BiblínahrávkaEnderle Tomáškřesťanstvízdarma
Cyklus výkladových přednášek ve farnosti sv.Ducha v Hradci Králové, které mají napomoci četbě a pochopení Starého zákona. Výpisky.
některé díly: kopie v mp3 u RK
Následováníhodní (cyklus přednášek)nahrávkaEnderle Tomáš; Smolen Štěpán; křesťanstvízdarma
Cyklus postních přednášek o tom, jak nám život a učení svatých může pomoci v našem duchovním životě probíhal ve farnosti Nové město nad Metují roku 2015 a o rok později se dočkal upravené reprízy v Hradci Králové. Nahrávky z Nového Města.
kopie v mp3 u RK
Uprchlíci: fakta - zkušenost - otázkynahrávkaEngelová Terezaspolečnostzdarma
humanitární pracovnice mluví o situaci syrských uprchlíků v Sýrii a Turecku
kopie v mp3 u RK
Hlas kamenů nahrávkaErmacora Guerinnokřesťanstvízdarma
životní cesta obyčejného člověka až k otci pouště
kopie v mp3 u RK
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaliknihaFaber Adele; Mazlish ElaineVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Cena, kterou zaplatíšknihaFadelle Joseph (Mohamed al-Saíd al-Musáví)křesťanství, islámpůjčit
svědectví iráckého muslima, který konvertoval na křesťanství - křesťané v mnohých islámských zemích jsou vystaveni podobnému pronásledování jako v totalitních režimech 20.století
Kněz misionář (Barvínek)nahrávkaFasora Josefkřesťanstvízdarma
za komunistů působil v Bolívii, dnes je na penzi opět v ČR; rozhlasový rozhovor Výpisky.
Sny začínají žítknihaFeldmann Ch. křesťanstvípůjčit
Sny začínají žítknihaFeldmann Christiankřestaňstvípůjčit
životy různých světců 20.století
Tiší buřiči Boží knihaFeldmann Christiankřestaňstvípůjčit
životy různých světců středověku
Příběhy pro potěchu dušeknihaFerrero BrunoDuchovní životpůjčit
Krátké příběhy
Vánoční příběhy pro potěchu dušeknihaFerrero Brunokřesťanstvípůjčit
Živá voda pro dušiknihaFerrero BrunoDuchovní životpůjčit
Krátké příběhy
Soukromá zjevenínahrávkaFilka Jaroslavkřesťanstvízdarma
K rozhovorům o soukromých zjeveních jsme pozvali teologa P. Jaroslava Filku. Celkem v sedmi pokračováních si povíme to nejdůležitější pro orientaci v soukromých zjeveních a řadu zajímavostí. V dalších dílech se zaměříme na události spojené s řadou míst, kde se Panna Maria zjevila anebo měla zjevit. Budou mezi nimi La Salette, Lurdy, Fatima, Garabandal, Madžugorje, Turzovka, Melleray Grotto, Kibeho a Il Bouchard. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Svět po událostech v Paříži a...nahrávkaFischer Pavelspolečnostzdarma
Mnohé z toho, co na nás v těchto dnech doléhá, nás připravilo o pocit bezstarostnosti. Události v Paříži a jinde se staly vykřičníkem, který s naléhavostí připomíná, že není příliš rozdílu mezi těmi venku a námi doma. Jsme na tom nějak všichni podobně. V různé intenzitě se nás dotýkají strach a obavy, potřeba bezpečí a svobody, solidarity, napětí mezi dnes a zítra. Kde uprostřed temných vizí vůbec hledat hvězdu naděje? Pavel Fischer pracoval jako ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta Va´clava Havla (1999-2003), velvyslanec CˇR ve Francii a Monaku (2003-2010) nebo Politický ředitel Ministerstva zahraničí (2010-2013). Dnes působí mj. jako ředitel ústavu STEM. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Ruská informační válka. Vítězí u nás?nahrávkaFištejn; Šarin; Dvořákspolečnostzdarma
Jak funguje a komu je určena ruská propaganda? Jak ji vnímají Rusové, Ukrajinci a jak my na západě? A jak ovlivňuje naše média? Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Devadesátka pokračujeknihaFoglar Jaroslavbeletriepůjčit
TheologyknihaFord David G.křesťanstvípůjčit

anglicky
Malý úvod do křesťanského životaknihaForte Brunokřesťanstvípůjčit
Uspořádej svůj duchoví světknihaFoster J. RichardDuchovní životpůjčit
Umění žít
Islám - znamení dobynahrávkaFranc Jaroslav ThLic. islámzdarma
poměrně obsáhlý a snad srozumitelný a objektivní výklad historie, základních charakteristik a současnosti islámu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Du mich auch?knihaFrank Ekkescizojazyčnépůjčit

německy
A přesto říci životu anoknihaFrankl V. E. křesťanstvípůjčit
Slánské hřbitovyknihaFranková; Hušákovácestopisypůjčit

obrazová publikace
Evangelii Gaudium (Radost z evangelia)knihaFrantišek papežDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Laudato Si' (Buď pochválen)knihaFrantišek papežDuchovní životpůjčit
Duchovní život
o exhortaci Amoris laetitiaknihaFrantišek papež; Filka Jaroslav; Smahel Rudolfkřesťanstvízdarma
Sedmkrát otevřeme posynodální apoštolskou exhortaci o rodině Amoris laetitia. Zaměříme se zvláště na teologická témata, která se, jak je u papeže Františka zvykem, promítají velmi rychle do praktické roviny všedního života. S naším hostem ThLic. PhDr. Ing. Jaroslavem Filkou budeme hledat smysl a kontext textů tohoto dokumentu. V závěrečné sedmé části věnované pedagogickým tématům exhortace uslyšíte doc. Dr. Rudolfa Smahela, Th.D. Výpisky.
Malé církevní dějinyknihaFranzen Augustkřestaňství; historiepůjčit
křesťanské dějiny od počátku
Malá škola láskyknihaFrydrychová Marievýchovapůjčit
Moudrost Juliany z NorwicheknihaFurlongová MonikaDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Pane Bůh, tady Anna nahrávkaFynnkřesťanstvízdarma
vyprávění malé a chudé, ale bystré dívky s velikým srdcem a přirozenou láskou k Bohu; vyprávění plné prosté moudrosti a příležitosti k zamyšlení, jak se vyrovnávat se zlem a bídou
kopie v mp3 u RK
Život Jana Nepomuka Neumanna nahrávkaGalvin J. Jameskřesťanstvízdarma
působení v USA a těžký život českého rodáka, který se stal v USA stejně nakonec biskupem
kopie v mp3 u RK
Evropa a idea národaknihaGasset Y Ortegaučebnice VŠpůjčit
Věčná ženaknihaGertruda von le Fortkřesťanstvípůjčit
význam ženství z pohledu symbolického
Muž, který sázel stromyfilmGiono JeanŽivotní stylzdarma
příběh starého muže, který cílevědomou a usilovnou, i když na první pohled nenápadnou prací, dokázal ohromnou věc - pustému pohoří vrátil les a život
(máme i jako knihu)
Muž, který sázel stromyknihaGiono JeanŽivotní stylpůjčit
příběh starého muže, který cílevědomou a usilovnou, i když na první pohled nenápadnou prací, dokázal ohromnou věc - pustému pohoří vrátil les a život
(máme i jako on-line video)
Vychoval mě gangster nahrávkaGiran René-Luc P.křesťanstvízdarma
pohnuté dětství, mládí a obrácení současného francouzského katolického kněze, fotbalisty, rockera, evangelizátora mladých
kopie v mp3 u RK
ČernobylprezentaceGladíkvědazdarma
fotoreportáž z Černobylu, jak vypadá po 20ti letech
Krize spirituality západního typunahrávkaGlogar Petrkřesťanstvízdarma
je opravdu západní spiritualita v krizi?
24.- 27.5.12, Celostátní setkání chlapů 2012 v Křižanově; http://www.setkani.org/index.php?id=323&case=910&mesic=5&rok=2012
Nabádní k milosrdenstvíknihaGlowatzki Herbertkřesťanstvípůjčit

česky; krátký myšlenka na každý den v roce
Velká hra Mary Wardové nahrávkaGörresová Friederike Idakřesťanstvízdarma
O zakladalce Institutu blahoslavené Panny Marie, s neuvěřitelnou houževnatostí usilovala o uznání svého Institutu - ženskou paralelou Jezuitů. Popisuje také pronásledování katolíků na počátku 17.stol. v Anglii, víru a prožívání povolání k řeholnictví. Načtení nic moc, podobně stylistika. Děj dost nepřehledný. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Bratr FrantišekknihaGreen J. křesťanstvípůjčit
Nie mehr LiebeknihaGreenburg; O'Malleycizojazyčnépůjčit

německy
Jídelníček kojenců a malých dětíknihaGregora Martin; Zákostelecká DanaVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Moc nad bezmocíknihaGrün AnselmPsychologiepůjčit
Umění žít
Pracovat i žítknihaGrün AnselmPsychologiepůjčit
Umění žít
Bydlet v domě láskyknihaGrün Anselm křesťanstvípůjčit
Cesty ke svoboděknihaGrün Ansemlkřesťanstvípůjčit
Moc nad bezmocíknihaGrün Ansemlkřesťanstvípůjčit
A přece se točí. Případ Galileo Galilei.nahrávkaGrygar Jiřívěda; historiezdarma
Stav astronomického vědění v Galileově době, jeho přínos, nedostatky jeho hypotézy, východiska soudců, odkaz a rehabilitace.V diskusi dále nekonečnost vesmíru, výzkum v Argentině a další. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Proč astrologie nefunguje a astromonie ano?nahrávkaGrygar Jiřívědazdarma
rozebrány argumenty proti raciálnosti astrologie, srovnání s astronimií a popis střediska pro výzkum kosmického záření v Argentině Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Úspěchy a problémy velkého třeskuvideonahrávkaGrygar Jiřívědazdarma
popis dnešního nejrozšířenějšího modelu vzniku a fungování vesmíru. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
CtnostiknihaGuardini RomanoDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Modlitba PáněknihaGuardini RomanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
O modlitběknihaGuardini RomanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
O posvátných znameníchknihaGuardini RomanoDuchovní životpůjčit
Duchovní život
O živém BohuknihaGuardini RomanoDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Růženec naší paníknihaGuardini Romano křesťanstvípůjčit
Don Camillo a jeho svět nahrávkaGuareschi Giovanninokřesťanstvízdarma
humorně podané životy a názory upřímného kněze, upřímného starosty a upřímného komunisty - dobrá příležitost k sebereflexi vlastních názorů a postojů
kopie v mp3 u RK
Scala ParadisiknihaGuigo FraDuchovní životpůjčit
Modlitba
300 rostlin vaší zahradě na míruknihaHaberer MartinNaučnápůjčit
Zahrada
Kája Mařík o prázdninách nahrávkaHáj Felixkřesťanstvízdarma
mravoučná klasika pro děti
kopie v mp3 u RK
Školák Kája Mařík nahrávkaHáj Felixkřesťanstvízdarma
mravoučná klasika pro děti
kopie v mp3 u RK
Školák Kája Mařík ve škole i doma nahrávkaHáj Felixkřesťanstvízdarma
mravoučná klasika pro děti
kopie v mp3 u RK
Na kole křížem krážemknihaHalada Andrej; Jakeš Aleš; Krejčí JaromírNaučnápůjčit
Sport
Co je náboženstvínahrávkaHalík Tomáškřesťanstvízdarma
úryvek z besedy s p.Halíkem, kde vysvětluje pojem náboženství Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Demokracie a svobodanahrávkaHalík Tomáškřesťanstvízdarma
Vztah svobody a demokracie z hlediska rozvoje duševních hodnot naší společnostiVýpisky.
kopie v mp3 u RK
křesťanství a laicita - HalíknahrávkaHalík Tomáškřesťanstvízdarma
přednáška Bezák a Halík o minulosti, současnosti a budoucnosti slovenské církve. Halík prednášal o Európe medzi kresťanstvom a laicizmom. Podľa neho by cirkevné prostredie nemalo byť prostredím strachu, ale viery a dialógu. Výpisky
kopie v mp3 u RK
Oslovit ZacheaknihaHalík Tomáškřesťanstvípůjčit
Osobní cesta víry vs. společenství, tradicenahrávkaHalík Tomáškřesťansví, psychologiezdarma
Nekonformní profesor a kněz spravující vysokoškolskou farnost v Praze uvažuje o tom, jestli a jak lze dnes žít smysluplně víru a na co si dát pozor. Přednáška, diskuse (Výpisky). a panelová diskuse (Výpisky.)
kopie v mp3 u RK
Spiritualita pro naši dobunahrávkaHalík Tomáškřesťanstvízdarma
Srozumitelná a jistě zajímavá úvaha o tom, co dnešní církev může nabídnout společnosti a naopak čím by se měla inspirovat, má-li plnit svou funkci. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Věříte v technologie?nahrávkaHalík Tomáškřesťanstvízdarma
Hlavním tématem diskuze bude vztah náboženství a technologie ve 21. století. Mezi otázky bude patřit vzájemné propojení zdánlivě vzdálených a odlišných světů, to jakým způsobem na sebe mohou působit a ovlivňovat se. Na setkání byli pozváni studenti vyšších ročníků píseckých středních škol. Počet účastníků se bude pohybovat kolem 400. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Vliv globalizace na světová náboženstvínahrávkaHalík Tomáškřesťanstvízdarma
Proč je sekularismus na ústupu; z čeho žije nárůst fundamentalistů a radikálů; co může nabídnout náboženství společnosti; v čem je nezastupitelné; jaká je role institucionálních církví? Výpisky
kopie v mp3 u RK
Vzdáleným nablízkuknihaHalík Tomáškřesťanstvípůjčit
Poselství z BetlémanahrávkaHalík Tomáš; Eben Marekkřesťanstvízdarma
Zamyšlení Tomáše Halíka a Marka Ebena nad tím, proč slavíme Vánoce a co nového vlastně přineslo lidstvu narození dítěte, které dostalo jméno Ježíš. Svět si každý rok o vánočním čase připomíná již více než dvoutisícileté jubileum narození tohoto zakladatele křesťanství. Jakou stopu zanechalo křesťanství v dějinách naší civilizace? A co je tím důležitým poselstvím, které bychom měli vyslechnout i dnes? Vánoční rozprava obou protagonistů nás svátečně naladí a přiměje k zamyšlení. e-shop nakladatele.
kopie v mp3 u RK
Tomáš Halík RozhovoryknihaHalík; Jandourek Jankřesťanstvípůjčit
Proměny Evropy - proměny křesťanství?nahrávkaHalík; Sokol; Vaňáč; Pastirčák; Slavkovskýkřesťanství; společnostzdarma
Přednáška, diskuse (Výpisky) a panelová diskuse (Výpisky) o tom, jaké místo by mohly a měly mít církve v dnešní společnosti
záloha
Demokracie a svobodanahrávkaHalík; Trojan; Hermankřesťanstvízdarma
Vztah svobody a demokracie z hlediska rozvoje duševních hodnot naší společnostiVýpisky.
kopie v mp3 u RK
Pravda je symfonickáknihaHans Urs von Balthasarfilosofiepůjčit
Útěk z tábora 14knihaHarden BlaineLiteratura faktupůjčit
Životní příběhy
Víra navzdory KGBknihaHartfeld HermannNaučnápůjčit
Životní příběhy
Rozmlouvej s Boheme-knihaHavelka Josefkřesťanstvízdarma
Dědictví nahrávkaHavlíčková Helenahistoriezdarma
několik příběhů skutečných lidí trpících zvůlí komunistického režimu u nás
kopie v mp3 u RK
Přístupy k bibliknihaHechtová Anneliesekřesťanstvípůjčit
Kolokvium 2015 - 2 Manželství přes hranicinahrávkaHeller; Kvapilspolečnostzdarma
záznam diskusního panelu o problémech mezidominačních maželství Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Dar tří králů nahrávkaHenry O.křesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
O Božím vedení s Karlem HerbstemknihaHerbst Karelkřesťanstvípůjčit
Prodlévání před BohemknihaHerbstrith Waltraudkřesťanstvípůjčit
Demokracie a svobodanahrávkaHerman Danielspolečnostzdarma
Vztah svobody a demokracie z hlediska rozvoje duševních hodnot naší společnostiVýpisky.
kopie v mp3 u RK
Blahoslavenství - Křižanov 2018nahrávkaHeryán Ladislavkřesťanstvízdarma
Známý biblista a salezián a amatérský hudebník rozebírá blahoslavenství, která Ježíš pronáší v kázání na hoře. Nalézá v nich podstatné rysy křesťanství - milosrdenství, lásku a naději. V rámci Celostátního chlapského setkání KŘIŽANOV 24.- 27.5.2018 Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Bůh milosrdnýnahrávkaHeryán Ladislavkřesťanstvízdarma
Stručný výklad Boha milosrdného, jak je v Novém i Starém zákonu. Nahrávka z Manželských setkání asi 2009 v Třešti; výpisky
kopie v mp3 u RK
Exotem na této zemiknihaHeryán Ladislavkřesťanstvípůjčit
Kniha známého salesiánského kněze a pedagoga, „pastýře undergroundu“, je putováním po stopách Božího milosrdenství na této zemi. V krátkých příbězích se setkávají dva světy: svět Heryánovy kněžské každodennosti vyplněný setkáními s lidmi z různých vrstev společnosti, vesměs ale z jejích okrajů, a svět biblických poselství a podobenství. Ty vnášejí do naší současnosti paprsky pochopení a smyslu, ale také nastavují zrcadlo naší pýše a sobectví. Heryán ukazuje, jak je svět naplněn Božím milosrdenstvím, které nás v každé chvíli vybízí k tomu, abychom změnily naše uvažování a nechali se jím prostoupit. Jednotlivé kapitoly-příběhy knihy zaujmou bezprostředností a upřímností, s jakou nahlížejí v Boží perspektivě aktuální dění kolem nás, a prohlubují touhu po obrácení srdcí.Ladislav Heryán je známý salesiánský kněz, biblista a pedagog.V anketě Kniha roku Lidových novin 2016 skončila na čtvrtém místě. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_roku_Lidov%C3%BDch_novin_2016
Exotem na této zemiknihaHeryán LadislavDuchovní životpůjčit
Krátké příběhy
Marta nebo MarienahrávkaHeryán Ladislavkřesťanství?
Ladislav Heryán; biblista, kněz, salezián se zamýšlí, jestli křesťanská laická spiritualita by se měla inspirovat spíš Martou nebo Marií. výpisky
kopie v mp3 u RK
Moje představa BohanahrávkaHeryán Ladislavkřesťanstvízdarma
Jsme takoví, jaká je naše představa o Bohu, tedy buď zotročeni, nebo svobodní. Jakou představu o Bohu tedy ve skutečnosti podává Bible? výpisky
kopie v mp3 u RK
Můra křesťanské dokonalostinahrávkaHeryán Ladislavkřesťanstvízdarma
Ladislav Heryán; biblista, kněz, salezián; podrobný a důkladný a srozumitelný výklad příběhu z Janova evangelia, nezvyklé pohledy; nahrávka z Manželských setkání; Témata: 1. Čiňte pokání; 2. Můra všech křesťanů - o křesťanské dokonalosti 3. snižující pohled na sexualitu výpisky
kopie v mp3 u RK
O cizoložné ženě (Jan 8,15) - výkladnahrávkaHeryán Ladislavkřesťanstvízdarma
Ladislav Heryán; biblista, kněz, salezián; podrobný a důkladný a srozumitelný výklad příběhu z Janova evangelia, nezvyklé pohledy; nahrávka z Manželských setkání asi 2009 v Třešti; výpisky
kopie v mp3 u RK
Smíření jako křesťanský paradoxnahrávkaHeryán Ladislavpůjčit
Zamyšelní nad smířením ve Starém zákoně, v evnageliích a u sv.Pavla. Bůh nepotřebuje usmiřovat, to my se s ním potřebujeme smířit. Měšťanská morálka příkazů je možná dobrá, ale není to křesťanská morálka, která je více o odpuštění. Výpisky.
Stopařem na této zemiknihaHeryán LadislavDuchovní životpůjčit
Krátké příběhy
Výklad milosrdenství v BiblinahrávkaHeryán Ladislavkřesťanstvízdarma
Ladislav Heryán; biblista, kněz, salezián hledá skutečný smysl slova "milosrdenství" v Bibli; výpisky
kopie v mp3 u RK
Výklad pasáže o umývání nohou v Janově evangeliunahrávkaHeryán Ladislavkřesťanstvízdarma
Ladislav Heryán; biblista, kněz, salezián; podrobný a důkladný a srozumitelný výklad příběhu z Janova evangelia, nezvyklé pohledy; nahrávka z Manželských setkání; výpisky
kopie v mp3 u RK
Země bez obzoruknihaHeryán Ladislavkřesťanství; mužská spiritualitapůjčit
rozbory o odpovědi na zvídavé otázky k biblickým úryvkům; četli jsme na chlapech v Pardubicích na přelomu 2017 a 2018
Celostní medicínanahrávkaHnízdil Janzdravízdarma
jak autor (původně doktor ortoped) došel k celostní medicíně a v čem může celkový pohled na pacienta pomoci léčbě pomoci a na co nestačí. Výpisky.
kopie v mp3 u RK; původně staženo se https://www.salesko.cz/category/clanky/savio/, ale už tam není
Cesta k nebi knihaHobizal Františekkřesťanstvípůjčit
Cesta k nebi nahrávkaHobizal Františekkřesťanstvízdarma
úvahy na různá témata současného křesťanského života kněze
kopie v mp3 u RK
Šumavská trilogie nahrávkaHobizal Františekkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Žijeme jen jednouknihaHofmanová Antoniekřesťanstvípůjčit
Dnešní doba z pohledu filosofienahrávkaHogenová Annafilosofiezdarma
pro co žije dnešní člověk, co ho motivuje, k čemu dnešní doba motivuje lidi, na co si dát pozor - pohled filosofieVýpisky.
kopie v mp3 u RK
Rodina a domovnahrávkaHogenová Annafilosofiezdarma
Má smysl učit děti klást si otázky; k plnému životu je třeba prožít otřes jistot. Domov jako místo, kde jsme narodili, prožili vzácné okamžiky života, kam se vracíme z práce, kde se setkáváme s druhým člověkem,blízkým nebo vzdáleným. Domov, z kterého utíkáme ven. Vytváříme domov my, anebo domov utváří nás? Jak k tomu přispívá žena a jak muž? Můžeme si něco přenést do nového domova? A co člověk, který musel domov opustit a ocitne se v cizině daleko od svého domova? Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Dvanáct měsíců v zahraděknihaHöhne JohannesHobbypůjčit
Zahrada
Uprchlíci: fakta - zkušenost - otázkynahrávkaHolíková Kláraspolečnostzdarma
problematika uprchlíků v ČR z pohledu neziskovky, která se o ně stará
http://www.familia.cz/familia/ke-stazeni/http://www.familia.cz/familia/ke-stazeni/
Čao Niku!e-knihaHolková Mariekřesťanstvízdarma
Kdyby lásky neměle-knihaHolková Mariekřesťanstvízdarma
Kdyby lásky neměl nahrávkaHolková Mariekřesťanstvízdarma
Život Antonína Cyrila Stojana, českého vlastence a obnovitele Velehradu z 19.století. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Matka Vojtěchae-knihaHolková Mariekřesťanstvízdarma
Novéna k svaté Anežce Českée-knihaHolková Mariekřesťanstvízdarma
Terezka Martinováe-knihaHolková Mariekřesťanstvízdarma
Terezka Martinová nahrávkaHolková Mariekřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Tvář plná světlae-knihaHolková Mariekřesťanstvízdarma
Tvář plná světla nahrávkaHolková Mariekřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Větrný kůňe-knihaHolková Mariekřesťanstvízdarma
Čtyři kousky chlebaknihaHollander-Lafonová MagdaŽivotopisypůjčit
Hovory na nemocničním lůžkue-knihaHolota Vladimír Benediktkřesťanstvízdarma
Vladimír Benedikt Holota OFM Hovory na nemocničním lůžku; Datum zveřejnění: 6. 7. 2004 ; Popis: Vzpomínky na Dr. Jiřího Mrázka CSc., matematika, fyzika a vynikajícího popularizátora ve svém oboru. Kniha zachycuje na svých stranách i zajímavé úvahy na téma vztahu vědy a víry. Šiřitelnost: Dle obecných pravidel ;Papírové vydání: ZVON 1994 ;Digitalizace: Josef Maincl ;Korektura: Josef Maincl ;Formátování: Josef Maincl
Politická filosofienahrávkaHolub Stěpánkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Didaktika občanské naukyknihaHořejšová Danušeučebnice VŠpůjčit
Korán vs. BiblenahrávkaHošek Pavelnáboženstvízdarma
Stručné a srozumitelné představení Koránu a islámu pro lidi znalé křesťanství. Výpisky.
kopie v mp3 u RK; uloženo s dovolením autora; původně přednáška z Nové Paky
Čínská masážknihaHovorka Jaroslavesoterikapůjčit
Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvináchknihaHrdlička JosefDuchovní životpůjčit
Modlitba
Probuď se, citero a harfoknihaHrdlička JosefDuchovní životpůjčit
Modlitba
alba V lisu a Ze tmyhudbaHrozenfolk;křesťanstvízdarma
Starší nahrávky křesťanské akustiské skupiny s důrazem na vokály. Dnes už hrají trochu jinak...
kopie v mp3 u RK
Josef egyptskýhudbaHrubý Josef (Učedníci)folk;křesťanstvízdarma
Vokálně propracované folkové pásmo o životě starozákonního Josefa, syna Jákobova. Reedice nahrávky, která vyšla původně na magnetofonové kazetě v roce 1988.
kopie v mp3 u RK
Vzpomínky na FrantiškahudbaHrubý Josef (Učedníci)folk;křesťanstvízdarma
František z Assisi se nebál být sám sebou. Věřil, že za biblickými větami se nemá hledat složitý teologický výklad a upřímně mu bylo líto křesťano-vědců, kteří se handrkovali nad pravostí či nepravostí svých věrouk. Miloval zemi, prosté lidi, zvěř i květenu a nevycházel z úžasu nad božím stvořením. Album Vzpomínky na Františka vyšlo původně na MC kazetě v roce 1990.
kopie v mp3 u RK
Vstanu a půjdu k svému otciknihaHruška Petrkřesťanstvípůjčit
ReinkarnaceknihaHummel Reinhartkřesťanstvípůjčit

jak odpovídá na potřebu znovuzrození po smrti hinduismus, buddhismus, moderní spiritismus a antroposofie versus křesťanství
Farář arský nahrávkaHünermann Wilhelmkřesťanstvízdarma
Podrobné a přitom stravitelné uvedení do doby a působení a smrti Jana Husa. MJH. ThDr. Martin Chadima, ThD., kněz Církve čs. husitské. Výpisky
kopie v mp3 u RK
Pekařský učedník ze Znojma - Román o životě svatého Klementa Marie Hofbauera nahrávkaHünermann Wilhelmkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Tajné společnostiknihaHutin Sergehistoricképůjčit
Jan HusnahrávkaChadima Martinkřesťanstvízdarma
Podrobné a přitom stravitelné uvedení do doby a působení a smrti Jana Husa. MJH. ThDr. Martin Chadima, ThD., kněz Církve čs. husitské. Výpisky
3 díly po ca. 45min; kopie v mp3 u RK
Jeroným Pražský – buřič a provokatérnahrávkaChadima Martinkřesťanstvízdarma
Významný teolog a spolupracovník Jana Husa. MJH. ThDr. Martin Chadima, ThD., kněz Církve čs. husitské, člen vatikánské husovské komise, se snaží osvětlit dobové pozadí pod jiným zorným úhlem, než jak nám bylo dosud vštěpováno marxisticko-leninskými historiky. Výpisky
3 díly po ca. 60min; kopie v mp3 u RK; odkaz na 1.díl, ostatní ve Výpiscích
LáskaknihaChapman GaryDuchovní životpůjčit
Umění žít
Manželství, po jakém jste vždy toužiliknihaChapman GaryPartnerské vztahypůjčit
Pět jazyků láskyknihaChapman GaryPartnerské vztahypůjčit
Pochybnosti otce BrownaknihaChesterton G. K. křesťanstvípůjčit
Bůh je láskae-knihaChlumský Jankřesťanstvízdarma
Bůh je láskaknihaChlumský JanPartnerské vztahypůjčit
Čas uvnitř - čas vněnahrávkaChvála; Trapkovápsychologiezdarma
Známí rodinní terapeutové mluví o tom, proč je dobré se v rodině taky někdy "zastavit" Výpisky.
kopie v mp3 u RK; prezentace online na http://www.slideshare.net/tedxliberec/ludmila-trapkov-a-vladislav-chvla-te-dxliberecsalon-2252014 , offline u RK
Dobrá smrtnahrávkaChvátal Marekkřesťanství; psychologiezdarma
Cyklus chce nabídnout důležité informace pro ty, kteří se musí vyrovnávat s náročnou diagnózou neléčitelné nemoci. V tomto období totiž člověk prochází silnou bouří emocí a bezradnosti. S odborníky, kteří problémy terminální fáze onemocnění řeší běžně v praxi, se budeme snažit vcítit do obtížné situace pacienta a přemýšlet nad tím, co prožívá, jaké může mít před sebou překážky, jak komunikovat s rodinou a jak dojít ke smíření. Autor: Marek Chvátal. Výpisky.
Odpustila jsem. Povstání z popela rwandské genocidy nahrávkaIlibagiza Immaculéekřesťanstvízdarma
o kruté občanské válce ve Rwandě
kopie v mp3 u RK
Náš vnitřní časnahrávkaIllnerová Helena DrSc.psychologiezdarma
Všechny živé organismy vykazují denní rytmy. U člověka jsou to např. rytmy ve spánku a bdění, v tělesné teplotě či ve stovkách dalších proměnných. Savčí a tudíž i lidské rytmy jsou řízeny z centrálních biologických hodin uložených v mozku. Výpisky.
kopie v mp3 u RK; podobná přednáška také na Saivu zde: https://www.salesko.cz/savio-nas-vnitrni-cas/
Evangelium podle JananahrávkaJankřesťanstvízdarma
Načtený text evangelia bez komentářů a výkladů podle ekumenického překladu. Čte Michal Bumbálek, hudba Jakub Pípal
Temná nocknihaJan od KřížeDuchovní životpůjčit
Spiritualita
Výstup na horu karmelknihaJan od Kříže0půjčit
Dar a tajemství nahrávkaJan Pavel IIkřesťanstvízdarma
Na sklonku života papež vzpomíná na své povolání a dále teologicky rozjímá o kněžství Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Encyklika o eucharistii nahrávkaJan Pavel IIkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Evangelium vitae nahrávkaJan Pavel IIkřesťanstvízdarma
Úvahy o ochraně života, tedy o dopadu potratů, eutanázii, infaticidy (nechání zemřít hladem), regulaci porodnosti na lidstvo a morálku a o možnotech řešení Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Překročit práh nadějeknihaJan Pavel IIkřesťanstvípůjčit
Ut unum sinte-knihaJan Pavel IIkřesťanstvízdarma
encyklika o ekumenismu a vztahu k dalším křesťanským církvím
formát html
Ut unum sintknihaJan Pavel IIkřesťanstvípůjčit
encyklika o ekumenismu a vztahu k dalším křesťanským církvím
výtisk elektronické verze, zkomprimováni
Úvahy nad encyklikou humanae vitaee-knihaJan Pavel IIkřesťanstvízdarma
Život Kristůve-knihaJan Pavel IIkřesťanstvízdarma
Pokřivené hlásání evangelia? Jak moralizování přehlušilo Ježíšovu radostnou zvěst.nahrávkaJančařík Zdeněkkřesťanstvízdarma
Cesta k Bohu vede skrze setkání se sebou samým, sestoupením do vlastní skutečnosti. Moje vášně, slabosti a hříchy mají nějaký smysl, účinněji než má disciplína mi ukazují na Boha, na jedinou záruku zdařilého života. PhDr. Zdeněk Jančařík – salesiánský kněz, pracoval jako šéfredaktor nakladatelství Portál. Pravidelně přispívá do přílohy Katolického týdeníku Perspektivy. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Proč se Bůh odstěhoval z moderního světa a kam?nahrávkaJandourek Jankřesťanstvízdarma
Křesťanství pohledem sociologa dříve, dnes a zítra. Přednáška sociologa, publicisty, kněze Starokatolické církve PhDr. Jana Jandourka, PhD. ve středu 17. 5. od 19 hodin v kostele Pražského Jezulátka. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
O výchověe-knihaJanšta Josefvýchovazdarma
Kniha od autora knih pro děti a mládež, jáhna Josefa Janšty: O výchově. Na čtyřiceti stránkách, zde autor shrnuje svoje poznatky, jak vychovávat v moderní době děti, podle křesťanských zásad. Už jen nadpisy mohou napovědět něco o tom, co publikace přináší: Pocit bezpečí, Formace svědomí, Výchova ke svobodné osobnosti, Pokoj v rodině, Výchova k úctě atd. Autor zde čtivým srozumitelným způsobem předkládá řadu svých životních zkušeností, které se mohou stát pro čtenáře velmi inspirující. Kritizuje přístup liberálních filosofů, ale cituje zkušenosti z Medjugorie, katechismus a Prekopovou. Zdůrazňuje moc pasivní modlitby.
Čas pre Boha (slovensky)knihaJaques Philippekřesťanstvípůjčit
Hory shoraknihaJaroš Radek; Tabášek ArnoštNaučnápůjčit
Cestopisy a místopisy
Všichni jsme demokratiknihaJiránek Vladimírsatirapůjčit
Staré pověsti české nahrávkaJirásek Aloiskřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Hledání BohaknihaJohnson P-křesťanstvípůjčit
Vývoj a aktuální otázky ve společnosti za posledních 20 letnahrávkaJoch Romanspolečnostzdarma
Vysokoškolský učitel na VŠE, politik, ekonom, překladatel, se zamýšlí nad aktuálními tématy: Svoboda není samozřejmá, charakter středoevropské společnosti, demografická krize, migrace, islám v Evropě. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Důstojnost v rozdílnostikniha; e-knihaJonathan Sacksspolečnostzdarma
O nastupujícím globálním prostředí bylo napsáno mnoho knih, avšak jen velmi málo z nich pojednává o souvisejících mravních a duchovních otázkách. Doporučuje Václav Vacek. v e-shopu.
Základy křesťanské vírye-knihaKabeláč Jankřesťanstvízdarma
kázání pro nemocné. Celkem třináct zamyšlení o různých aspektech nemoci (proroctví nemoci, užitečnost nemoci, příprava na budoucí zdraví...) a o prožívání jednotlivých dní týdne (pondělí-Duch svatý, úterý-andělé strážní, středa-sv. Josef... ...neděle-vzkříšení)
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Základy křesťanské vírye-knihaKabeláč Jankřesťanstvízdarma
O ctnostechnahrávkaKafka Pavelkřesťanství; teologiezdarma
Základem naší křesťanské morální nauky o ctnostech jsou nadpřirozené Božské ctnosti: Víra, naděje a láska. Hovořit o nich budeme z praktického hlediska s P. Pavlem Kafkou. výpisky
kopie v mp3 u RK
O neřestechnahrávkaKafka Pavelkřesťanství; teologiezdarma
Jedním ze základních stavebních kamenů křesťanské morálky je nauka o habitech neboli ustálených vzorcích jednání. Špatným zvyklostem se říká neřesti a těm se věnuje osmidílný cyklus Dotýkání světla. Hovořit o nich budeme z praktického hlediska s P. Pavlem Kafkou. Moderuje Daniel Blažke. výpisky
kopie v mp3 u RK
V Dlouhonosech zlobí čertiknihaKahoun JiříPro děti a mládežpůjčit
Jde dělat správnou věc - manželství - správně?nahrávkaKalina Jindřich a Janaspolečnostzdarma
přestavení; sitace rodin ve společnosti; manželská setkání (podílejí se na jejich organizaci) - přednáška zaznívá i na Manželských setkání Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Boží troubaknihaKarásek S.křesťanstvípůjčit
Víno tvé výbornéknihaKarásek S.křesťanstvípůjčit
MilosrdenstvíknihaKasper WalterDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Buduj šestistěn a nevyhoříšnahrávkaKašparů Maxpsychologiezdarma
úvaha, co člověk potřebuje, aby si udržel duševní zdraví - 8 minutVýpisky.
kopie v mp3 u RK
Muž v současném světěnahrávkaKašparů Maxpsychologie; křesťanstvízdarma
Akci svou účastí obohatil významný český psycholog dr. Max Kašparů, který posloužil účastníkům výkladem evangelijní perikopy o pokušení Krista na poušti. Také otevřel témata: „Muž v pavučině současného světa“; „Muž jako strážce záměny prostředku a cíle“; „Muž jako učitel svého druhu“ a „Muž a strach“. Výpisky.
VěroměrknihaKašparů Maxkřesťanstvípůjčit
vtipné vyprávění o některých praktických aspektech křesťanství
Rusko a jeho dušenahrávkaKelin; Bočekspolečnostzdarma
Diskuzní pořad na téma Rusko a jeho duše. Kulatý stůl na téma Rusko a jeho duše. O kultuře, víře i o pojetí moci v této obrovské zemi, o mentalitě jejích lidí v dějinách i dnes. O tom bude moderátorka Irena Pulicarová diskutovat s hosty, členem Rady vlády pro národnostní menšiny Alexej Kelinem, a historikem Doc. PhDr. Pavlem Bočkem CSc.. Výpisky.
originál zde http://www.tvnoe.cz/porad/kulaty-stul-rusko-jeho-duse-176-dil nebo zde http://www.tvnoe.cz/video/609; kopie u RK
Jaká je cena člověkaknihaKersnovskaja JevfrosinijaŽivotopisypůjčit
Něžná náruč rodičůknihaKiedroňová EvaVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Rozvíjej se děťátkoknihaKiedroňová EvaVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Bázeň a chvění, Nemoc k smrtiknihaKierkegaard S.křesťanstvípůjčit
Svůdcův deníkknihaKierkegaard S.křesťanstvípůjčit
Manželství je natrvaloknihaKippley F. JohnPartnerské vztahypůjčit
Umění přirozeného plánování rodičovstvíknihaKippley F. John; Kippley SheilaPartnerské vztahypůjčit
Vzdělávání
Jak žít s Bohem v dnešním světěnahrávkaKlimeš Jeronýmkřesťansví, psychologiezdarma
Teocentrismus vs. egocentrismus. Pohled na křesťanskou víru věřícího psychologa. Rozdíl mezi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Sex ve zpovědnicinahrávkaKlimeš Jeronýmpsychologie; křesťanstvízdarma
Úvaha známého kontroverzního křesťanského psychologa o důležité úloze správně vedené zpovědi v životě dnešního člověka. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Umění všedního dneknihaKner Antonkřesťanstvípůjčit
Mnichov 1938nahrávkaKocian Jiří; Houfek Václav; Jelínek Tomáš; Straka Karel; Nováček Petrhistoriezdarma
Speciál k výročí Mnichovské dohody. Moderuje Lucie Vopálenská. Společné vysílání s Českým rozhlasem Plus.Hosté: ředitel ústeckého muzea, ředitel Českoněmeckého fondu soudržnosti, historik vojenského historického ústavu, prof. z Ústavu pro soudobé dějiny a historik a moderátor ČR. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Marta a Marie trochu jinakknihaKodet Vojtěchkřesťanstvípůjčit
Mnozí z nás si občas kladou následující otázky: Jak a kde najít Boha uprostřed tohoto světa? Jak s ním žít, když mám tak málo času na to, abych se někde jen tak ztišil a byl chvíli sám, když často není ani kde se ztišit? Jak žít vnitřně spojen s Bohem v hlučném městě nebo v malém bytě plném lidí, obklopen tolika lidmi na pracovišti, zatížen tolika povinnostmi? Je v tom všem prostor pro Boha? Není vlastně duchovní život luxusem, který si mohou dovolit pouze mniši a řeholní sestry v klášteře? A nejsou tedy ostatní křesťané odsouzeni k duchovnímu životu „druhé kategorie“, který má neskonale menší hodnotu než život mnišský nebo kněžský?Autor dokládá, že Martu a Marii lze „smířit“ v jedné osobě, a to v každém životním stavu, do něhož nás Bůh povolal.
Encyklopedia moderní ženyknihakolektivantikvariátpůjčit
Chudobka z Orlických horknihakolektivkřesťanstvípůjčit
Katechismus katolické církveknihakolektivkřesťanstvípůjčit
shrnutá nauka katolické církva
Na cestě k dialogu v církvie-knihakolektivkřesťanstvízdarma

online verze K_dialogu_v_cirkvi-2014-sbornik_prispevku.pdf; umístění: d:\users\robert\Dokumenty\Ruzne\nabozenstvi\krestanstvi\cirkev\ ; staženo 26.5.2015 z http://kolokvium-olomouc.webnode.cz/
Naše víraknihakolektivkřesťanstvípůjčit
Adorace před Nejsvětější SvátostíknihaKolektiv autorůDuchovní životpůjčit
Modlitba
Ilustrovaná encyklopedie BibleknihaKolektiv autorůDuchovní životpůjčit
Encyklopedie
Katechismus katolické církveknihaKolektiv autorůTeologiepůjčit
Kompendium Katechismus katolické církveknihaKolektiv autorůTeologiepůjčit
Přehlev vývojové psychologieknihaKolektiv autorůNaučnápůjčit
Vzdělávání
Salve 1/17 (Revue pro teologii a duchovní život)knihaKolektiv autorůDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Život z víryknihaKolektiv autorůDuchovní životpůjčit
Teologie
Výchovná metoda sv.Jana BoskaknihaKopecký Jaroslavkřesťanstvípůjčit

studijní materiál
Respektovat a být respektovánknihaKopřiva Pavel; Nováčková Jana; Nevolová Dobromila; Kopřivová Tatjanapsychologie; výchovapůjčit
srozumitelně a názorně vysvětleny různé aspekty výchovy: hranice, tresty, pochvaly, budování sebeúcty, vytváření vlastní motivace k učení - kniha primárně pro vychovatele a učitele, ale srozumitlená i pro laiky
Respektovat a být respektovánknihaKopřiva Pavel; Nováčková, Nevolová, KopřivováVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
V nepřátelském táboře nahrávkaKorbel Josefkřesťanstvízdarma
otřesné vyprávění, jak zvůle komunistů v 50.letech ničila život rodiny s malými dětmi jen proto, že hlásali křesťanství (vězení, šikany), jak je člověk bezbranný proti zvůli moci
kopie v mp3 u RK
Dobré a zlé až do smrtinahrávkaKorcová Halkapsychologie; křesťanstvízdarma
Psychiatrička, rodinná terapeutka, 18 let v manželství a 3 děti mluví o manželské společné modlitbě, o potřebnosti zachovávání tajemství jeden před druhým a nebezpečí trpitelství Poznámky.
4 fáze duchovního života podle G.PeckanahrávkaKordíkkřesťanstvízdarma
Zamyšleníhodné rozdělení a rizika různých fází duchovního vývoje člověka Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Druhá republikavideonahrávkaKoudela A.historie; společnostzdarma
Dokumentární film Druhá republika přináší ucelený pohled na vývoj v ČSR od Mnichovské zdrady k okupaci. Přináší pohled na tehdejší politické vůdce, před kterými vyvstaly problémy, jaké tu dosud nebyly. Právníci, lékaři, inženýři sepisují memoranda proti tomu, aby židi mohli vykonávat jejich profese pár týdnů po podpisu mnichovské “dohody”, dobrovolně a bez donucení zvnějšku. Všude do čela se derou lidé, kteří hlasitě kritizují demokracii, Masarykův, Čapkův, Peroutkův humanismus, a hlásí se k nacionalismu. “Padouchu, skončíš na šibenici,” píší Čapkovi anonymové a kreslí na dům šibenice. Dokumentární film Druhá republika, ČT2.výpisky.
kopie v mp3 u RK
Amarú, syn hadí nahrávkaKřelina Františekkřesťanstvízdarma
o misionáři a indiánech v Jižní Americe v 18.stol. - poutavý příběh plný reálií, dějů, osudů, hostoricky realistických; Osud rodiny autora za komunistického pronásledování popisuje Hana Pražáková v knize Nadějí tu žijem (viz knihovna)
kopie v mp3 u RK
Dcera Královská nahrávkaKřelina Františekkřesťanstvízdarma
Život a doba Anežky České Přemyslovny. Historický román psaný za druhé světové války poukazuje na neobyčejný život jedné ze slavných postav českých dějin. V dobách mocenských bojů, intrik a násilnictví vyrostla z rodu Přemyslovců neobyčejná žena, která se zřekla údělu vladaře a zvolila jako svůj životní cíl službu chudým a potřebným. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
O odpuštěníknihaKřivohlavý Jarokřesťanstvípůjčit

s podpisem autora
Křesťanský magazín - Domácí násilínahrávkaKříž R.rodinazdarma
V magazínu Radka Kříže nahlédneme do některých českých obýváků, dětských pokojů a ložnic. Do míst, kde se občas odehrává domácí násilí. Vyhýbá se křesťanským rodinám? Ne!
kopie v mp3 u RK
Kolokvium 2015 - 6 Jsem jiný, než jste si myslelinahrávkaKřížková, Strupková, Havlíčková, Votava, Lormankřesťanstvízdarma
záznam diskusního panelu o přijímání homosexuálů v církvi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Vůle Boží - zbožná fráze?knihaKubíček Ladislavkřesťanstvípůjčit
České nebenahrávkaKubín Petrkřesťanstvízdarma
o svatých a blahoslavených, kteří mají něco společného s naší zemí - co díl, to svatý, 29 dílůpříběhy mimořádných žen, převážně urozených, ale i prostých, které se svými projevy blíženské lásky a svatostí zapsaly do dějin.
kopie v mp3 u RK
Only You - dej lásce šancinahrávkaKuby Gabrielespolečnostzdarma
Zamyšlení (možná trochu idealistické) o prospěšnosti svazku muže a ženy na celý život, PPR, sexu až po svatbě, o negativech pornografie, sexu pro zábavu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
V jaké době žijeme? Globální sexuální revolucenahrávkaKuby Gabrielespolečnostzdarma
představení autorky a představení základních principů knihy "Globální sexuální revoluce" (Die globale sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, 2012) Trochu asi přehání, ale některé postřehy jsou jistě zamyšleníhodné Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Desatero a Otčenáš, jak je neznámeknihaKudláčková Blanka; Lencz LadislavDuchovní životpůjčit
Modlitba
Maturita z láskyknihaKuffa MariánDuchovní životpůjčit
Krátké příběhy
PřemýšlenkyknihaKunčar Jéňakřesťanstvípůjčit
Autor - technik, politik i vychovatel v dětském domově - uvažuje o víře, o vztahu dětí z dětského domova k pěstounům, jak žít dobré manželství
Křesťanská anaforanahrávkaKunetka Františekkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Liturgie svátostínahrávkaKunetka Františekkřesťanstvízdarma
Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Ze skály medknihaKushner LawrenceDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Spor o AbrahamaknihaKuschel K. J.křesťanstvípůjčit
Život - největší umělecké díloknihaLadislav Kubíčekkřesťanstvípůjčit
15 dní s Karlem de FoucauldemknihaLafon Michaelkřesťanstvípůjčit
O milosrdenstvíknihaLachmanová Kat.křesťanstvípůjčit
Laická spiritualita Madeleine DelbrelovéknihaLachmanová Kateřinakřesťanstvípůjčit
Křesťanské ctnostinahrávkaLachmanová Kateřina; Scarano Angelo křesťanstvízdarma
Osmidílný cyklus přiblížil posluchačům význam křesťanských ctností. Každý jeden z osmi dílů nás provedl tajemstvím jedné z božských (víra, naděje, láska) nebo přirozených křesťanských ctností (moudrost, spravedlnost, statečnost a uměřenost). Autory cyklu „Křesťanské ctnosti“ jsou především Kateřina Lachmanová a P. Angelo Scarano. S malou pomocí redaktorů Kateřiny Trmačové a Pavla Smolka mohl cyklus dorazit i k posluchačům Proglasu.
Harmonie v manželstvíknihaLehman KevinPartnerské vztahypůjčit
Sexualita
Rady zkušeného ďáblaknihaLewis C.S.křesťanstvípůjčit
Rady zkušeného ďáblaknihaLewis C.S.Beletriepůjčit
Velký rozvod nebe a peklaknihaLewis C.S.Beletriepůjčit
Jaroslav v pravděnahrávkaLorman; Košařkřesťanství, církevzdarma
Zpráva o případu morálního teologa, Jaroslava Lormana, který se rozhodl žít svůj život v pravdě. Jaroslav Lorman je jáhen, teologický etik a překladatel. Vystudoval latinu a germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také Katolickou teologickou fakultu, kde od roku 2008 přednášel. Věnuje se otázkám křesťanské mravnosti a manželské etiky. Byl osmnáct let ženatý, má čtyři děti a v roce 2015 otevřeně vystoupil se svou homosexuální orientací. Po jeho coming outu nastaly na Katolicko teologické fakultě, kde přednášel morální etiku, tlaky, jež způsobily, že byl z fakulty postupně „odejit“. V současnosti se Jaroslav Lorman věnuje práci v organizaci Život90, která se věnuje aktivizaci seniorů.
kopie v mp3 u RK
Kolokvium 2015 - 1 Synoda jako základ dialogu v církvinahrávkaLorman; Moravčík; Šilerovákřesťanstvízdarma
záznam diskusního panelu o očekávání spojených s nadcházející synodou o rodině ve Vatikáně Výpisky.
kopie v mp3 u RK
100 nejzajímavějších míst střední MoravyknihaLoutocký Tomáš; Bryndová HanaNaučnápůjčit
Cestopisy a místopisy
Dopisy slavným osobnosteme-knihaLuciani Albinokřesťanstvízdarma
Videokurz Kritické myšlenívideonahrávkaLudwig Peterpsychologiezdarma
Velmi stručné ukázky některých psychologických záludností našeho mozku: Dunning-kruger efekt (když je člověk o něčem silně přesvědčen, je hluchý i k přesvědčivým argumentům; iluze vzorců - člověk někdy najde souvislosti i tam, kde nejsou; mylné představy - rozšířené nesmysly; dobroserové - lidé šířící lež v přesvědčení, že to je pravda.
kopie v mp3 u RK
Evangelium podle LukášenahrávkaLukáškřesťanstvízdarma
Načtený text evangelia bez komentářů a výkladů podle ekumenického překladu. Čte Pavel Hromádka, hudba Jonatan Kaleta
Celý život jsem se učil a přece jsem propadlknihaLukeš Frant. křesťanstvípůjčit
Utrpení z pohledu knihy JobnahrávkaMackerle Adamkřesťanstvízdarma
Jób zůstává navzdory tisíciletím stále aktuální, stejně jako je aktuální utrpení. Stále si nachází své čtenáře, kteří se s ním dokáží ztotožnit a kladou si podobné otázky. Adam Mackerle, který nám tuto knihu představí, se zamyslí nad jejím obsahem, nad otázkami, které si kniha Jób klade, uvede nás do souvislostí textů i dialogů mezi Jóbem a jeho přáteli a zhodnotí odpovědi, které kniha dává. Přijďte se ponořit do studie knihy, jejíž sepsání inspiroval Bůh. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Služba uzdravováníknihaMacNutt FrancisDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Smlouvy a jejich náležitostiknihaMacháčkový Martaekonomikapůjčit

bez CD
Modlitby z benedikcionálue-knihaMaincl Josefkřesťanstvízdarma
Celý tvůjknihaMalinski M. křesťanstvípůjčit
Nejkrásnější židovské legendy knihaMalka Victoržidovstvípůjčit
Křesťané ve stínu hákového kříženahrávkaMalý Radomírkřesťanstvízdarma
historie křesťanských církví za fašistů - snaží se vysvětlit mnohé předsudky a pomluvy; od historika z univerzity. Výpisky
kopie v mp3 u RK
Společnost a církev od listopadu podnesnahrávkaMalý Václavkřesťanství, společnost, historiezdarma
Pražským biskup Václav Malý, který se účastnil listopadových událostí po boku Václava Havla hodnotí, jakou cestu ušla splečnost a ŘK církev posledních 30 let.Výpisky.
Vývoj a současná situace v církvi a pastoracinahrávkaMalý Václavkřesťansví, společnostzdarma
místo a působení církve a křesťanů v dnešní společnosti (Výpisky.)
kopie v mp3 u RK
TV Noe: Dialog mezi kulturaminahrávkaMalý Václav; Kropíček Luboš; Bakš Jaroslavkřesťanství, islámzdarma
Jak žít v dnešním multikulturním světě? A jak být bližním i těm, s nimiž nás nespojuje ani kultura ani víra? S našimi hosty se dotkneme také vývoje dialogu mezi náboženstvími a nevyhneme se ani palčivým otázkám současnosti, jakými jsou vztahy islámského světa a evropské kultury. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Uchvácen KristemknihaManning BrennanDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Evangelium podle MarkanahrávkaMarekkřesťanstvízdarma
Načtený text evangelia bez komentářů a výkladů podle ekumenického překladu. Čte Jiří Hajdyla, hudba Petr Bienert
Andělské dopisyknihaMartin EduardBeletriepůjčit
Krátké příběhy
O psychologii bytíknihaMaslow A.H. křesťanstvípůjčit
Co děti nejvíc potřebujíknihaMatějček ZdeněkVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Po dobrém, nebo po zlém?knihaMatějček ZdeněkVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Prvních 6 let ve vývoji a výchově dětíknihaMatějček ZdeněkVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Evangelium podle MatoušenahrávkaMatouškřesťanstvízdarma
Načtený text evangelia bez komentářů a výkladů podle ekumenického překladu. Čte Vladimír Hauser, hudba Antonín Strnad.
15 dní s Františkem z AssisiknihaMatura ThaddéeDuchovní životpůjčit
Mystika
Uzdravení rodových kořenůknihaMcAll KennethDuchovní životpůjčit
Umění žít
Duchovní vedení a rozjímáníknihaMerton ThomasDuchovní životpůjčit
Modlitba
Sedmistupňová horaknihaMerton ThomasDuchovní životpůjčit
Autobiografie
Sedmistupňová hora nahrávkaMerton Thomaskřesťanstvízdarma
O životní cestě soudobého úspěšného a sebevědomého člověka, spisovatele, umělce k trapistům. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Malá kronika Anny Magdaleny Bachové nahrávkaMeynellová Allan Estherkřesťanstvízdarma
Vzpomínky druhé, oddaně milující ženy Johanna Sebastiana Bacha - Anny Magdaleny Bachové, na poslušného, věřícího, pokorného a pracovitého skladatele. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Sebevýchova a duševní zdravíknihaMiček LiborŽivotní stylpůjčit
Církevní dějiny v zrcadle času 1nahrávkaMihola Jiříkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Sejdeme se v nebi nahrávkaMikulášek Jiříkřesťanstvízdarma
Vyprávění o životě mladého kněze Jana Buly, jedné z obětí tzv. babického procesu z 50. let minulého století. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Vejdi do radosti nahrávkaMikulášek Jiříkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
ZpověďnahrávkaMitterer Felixspolečnostzdarma
Hřích a jeho pokračování. Úvaha nad důsledky šikany a zneužívání dětí. Drama mezi zpovídaným a zpovídajícím. František Němec a Ivan Řezáč v hlavních rolích hry rakouského dramatika.
kopie v mp3 u RK
Krize jako ohrožení, krize jako šancenahrávkaMlčoch Lubomírzdarma
Přednáška o příčinách a důsledcích současné ekonomické krize a pohledu křesťanské sociální etiky. L. Mlčoch je ekonom, profesor FSV UK a bývalý ekonomický poradce prezidenta Václava Havla.
kopie v mp3 u RK
Rodina v proměnách času, institucí a hodnotnahrávkaMlčoch Lubomírspolečnostzdarma
Přednáška nabízí komplexní pohled na instituci rodiny ve společnosti. Popisuje ekonomii rodiny v jejím dlouhodobém rozkladu, kdy byly postupně všechny funkce rodiny předávány trhu. Ze srovnání a hodnocení dosažených výsledků rodinných politik v Evropě vychází jako relativně nejuspokojivější model francouzský, nicméně i zde – jako všude v euroatlantickém okruhu – vyvstává potřeba řešit selhávání systémů, jež mají poskytovat zabezpečení na stáří. Autor dokládá, že samotné nahrazení dětí kapitálovými investicemi do penzijních fondů bez demografické rovnováhy nepředstavuje žádné řešení. Krizové vyústění hlavního proudu v ekonomii rodiny vede autora k otázkám filozofie poznání a bioetiky předávání života.
kopie v mp3 u RK
Tahle země patří námnahrávkaMolek Pavelspolečnostzdarma
krátká hra na společenské téma, které je aktuální dnes stejně, jako bylo aktuální dříve
Léčba neklidemknihaMonro Hugh Hector (Saki)společnostpůjčit
soubor povídek z anglického prostředí ironizující pokrytectví společnosti a narážející na smysl života a smysl konání
Nebojte se životae-knihaMontana Victoriakřesťanstvízdarma
Cesta k osobní zralostiknihaMontgomery DanPsychologiepůjčit
Umění žít
Král, válečník, kouzelník, milovníkknihaMoore Robert; Douglas Gillettekřesťanství; mužská spiritualitapůjčit
Tato kniha se snaží znovuobjevit, posílit a podpořit mužnost v mužích. Podle autorů je mužství utvořeno čtyřmi archetypickými mužskými energiemi, které jsou všem mužům vrozené a slouží různým účelům. Aby se muž stal opravdovým, musí projít iniciací chlapce v muže a rozvinout všechny tyto síly: krále, válečníka, kouzelníka i milovníka. Zralá mužnost není mocichtivá ani násilnická, ale mocná a tvořivá. Společně s Blyovým Železným Janem měla kniha obrovský vliv na rozvoj mužského hnutí.Robert Moore je jungiánský analytický psycholog a profesor psychologie a náboženství v Teologickém semináři v Chicagu. V Portálu vyšel sborník C. G. Jung a křesťanská spiritualita (1998), který editoval.Douglas Gillette je mytolog a pastorační poradce.
Král, válečník, kouzelník, milovníkknihaMoore Robert; Gillette DouglasPsychologiepůjčit
Vzdělávání
O přátelstvíknihaMühs WilhelmNaučnápůjčit
Citáty a přísloví
Podepsána CharlottenahrávkaMullenheim Sophie dezdarma
dívčí román pro katolické dívky o objevování křesťanství v dnešní době a v době Francouzské revoluce Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Kishon für EiligeknihaMüller Langencizojazyčnépůjčit

německy
Konflikt v SýriinahrávkaMurad Michaelkřesťanství, historiezdarma
Věcná přednáška o pozadí a širších příčinách války v Sýrii. Trochu se dotkne také křesťanů. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
To nejlepší z BulharskaknihaNečas Petrcestopisypůjčit
Babička nahrávkaNěmcová Boženakřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Apoštol svobody a dotěrná monstraknihaNěmec Václavspolečnostpůjčit
Kniha obsahuje literárně-filosofické eseje publikované v Literárních novinách v letech 2003-2007. Autor v nich analyzuje projevy prezidenta Václava Klause a uvažuje o některých palčivých otázkách naší přítomnosti a minulosti, jako je fenomén českého komunismu a problém odsunu sudetských Němců.
Apoštol svobody a dotěrná monstraknihaNěmec Václavspolečnostpůjčit
Kniha obsahuje literárně-filosofické eseje publikované v Literárních novinách v letech 2003-2007. Autor v nich analyzuje projevy prezidenta Václava Klause a uvažuje o některých palčivých otázkách naší přítomnosti a minulosti, jako je fenomén českého komunismu a problém odsunu sudetských Němců.
Apoštol svobody a dotěrná monstraknihaNěmec Václavspolečnostpůjčit
Kniha obsahuje literárně-filosofické eseje publikované v Literárních novinách v letech 2003-2007. Autor v nich analyzuje projevy prezidenta Václava Klause a uvažuje o některých palčivých otázkách naší přítomnosti a minulosti, jako je fenomén českého komunismu a problém odsunu sudetských Němců.
s věnováním
Kolokvium 2015 - 5 Co když to opravdu nevychází?nahrávkaNěmec, Cedroň, Brázdil, Menke, Bláhová, Vacek, Klimeškřesťanstvízdarma
záznam diskusního panelu o rozpadlých manželství v církvi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Povídky malostranské nahrávkaNeruda Jankřesťanstvízdarma
inspirativní povídky z běžného života odhalující zlou moc předsudků a bigotnosti
kopie v mp3 u RK
Svatováclavská mše a jiné povídkyknihaNeruda Janbeletriepůjčit
Přestaň prezentovat, začni vyprávětknihaNevolová Monikapsychologiepůjčit
Naučte se prostřednictvím příběhů dávat svým sdělením záměr, učte se z vaší osobní životní historie a važte si svých zkušeností. Uvědomte si sami sebe jako vlastní osobní značku. Příběhem nadchnete více lidí, přenesete myšlenku, která je pro vás důležitá, a způsobíte, že o ní budou druzí přemýšlet. Vyslechnou vás a budou konat. Spojte se s ostatními pomocí příběhů.
Cesta pokojeknihaNouwen Henri J.M.; Dear JohnDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Jak nezešílet z dětíknihaNovák TomášVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Úvod do eschatologienahrávkaNovotný Vojtěchkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Proč svatý?nahrávkaOder, Saverio Gaeta Slawomirkřesťanstvízdarma
Život JPII s důrazem na působení v ŘKC, a nejvíce ve funkci papeže.Politické souvislosti, studená válka, atentát, nemoci, působení, studia, povaha, názory. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Síla rodičovské modlitbyknihaOmartianová StormieDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Dvanáct zastavení nahrávkaOpasek Anastázkřesťanstvízdarma
autobiografie dlouholetého představeného benediktinského kláštera na Břevnově, historie kláštera za 1.republiky, za 2.sv. války a za komoušů Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Cesty k vířee-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
CREDOe-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské diecézeknihaOpatrný Aleškřesťanstvípůjčit
Každý den zkoumali v Písmu...e-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Kterak se stát svatým snadno a rychlee-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Májové úvahye-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Malá příručka pastorační péče o nemocnée-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Malá společenstvíe-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Modlitba při katechezie-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Můžeme se ještě změnit?knihaOpatrný Aleškřesťanstvípůjčit
Osobní cesta víry versus společenství a tradicenahrávkaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
A.Opatrný je kněz, spisovatel a teolog, na KTF vyučuje pastorální teologii a je stoupencem hnutí katolické charismatické obnovy. Úvažuje o tom, co byla a je víra, k čemu potřebuje společenství a církev a v čem jí naopak překáží.
kopie v mp3 u RK
Pastorační péče v méně obvyklých situacíche-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Příprava dospělých na křeste-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Příprava ke svátosti smířeníe-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Příprava na biřmováníe-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Příprava na křest dítětee-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Příprava na manželstvíe-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Rodina dnes - Úvahy k májovým pobožnosteme-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Sekty jako pastorační problém i úkole-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Svátost pokání a smířeníe-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Úvahy o utrpení a vzkříšení Páněe-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
Život rozvedných v církvie-knihaOpatrný Aleškřesťanstvízdarma
1984knihaOrwell Georgespolečnostpůjčit
román napsán roku 1948 popisující zvrácenost komunistického režimu (scifi, odhaduje, v co se může vyvinout v dalších letech; moc se nespletl)
Farma zvířatknihaOrwell Georgespolečnostpůjčit
novela popisující, jak může chytrý demagog ve jménu lidu zmanipulovat a zotročit ostatní, aniž by si zprvu něco uvědomovali
Žlutý BaronknihaPatočka Jakub, Vlasatá Zuzanaspolečnostpůjčit
Skutečný plán Andreje Babiše: Zřídit stát jako firmu. Kniha Žlutý baron vypráví příběh pátrání dvou novinářů Deníku Referendum, Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky, po odpovědi na otázku, jaké jsou skutečné úmysly Andreje Babiše v politice. Vzali vážně jeho politická hesla a začali je poměřovat s realitou.
Konstituce o posvátné liturgii - Sacrosanctum Conciliume-knihaPavel VI a biskupové II.Vat.koncilukřesťanstvízdarma
dokument o liturgické reformě
Dále nevyšlapanou cestouknihaPeck M. Scott křestaňství; psychologiepůjčit
Skryté paprsky nahrávkaPecka Dominikkřesťanstvízdarma
několik zamyšlení nad několika tématy, které řeší mnozí křesťané; vtipné, moudré, stručné
kopie v mp3 u RK
Z deníku marnosti nahrávkaPecka Dominikkřesťanstvízdarma
Dominikán vzpomíná na léta v komunistickém kriminále. Kniha je plná inspirativních zamyšlení na různá témata života, víry i společnosti. Výpisky
kopie v mp3 u RK
Seminář ke korespondenční volběnahrávkaPekařová; Ženíšek; Grulich; Gabal; Antoš; Martínek; Pikalpolitikazdarma
Debata o možnostech, rizicích, okolnostech a problémech zavedení korespondenční a elektronické volby: politici TOP09, Piráti; právník, sociolog. Historie návrhů, jaké byly argumenty pro a proti, jaké byly výhrady; zkušenosti ze zahraničí. výpisky
kopie v mp3 u RK
Násilí v islámu, jeho součást nebo desinterpretacenahrávkaPelikán Petrnáboženstvízdarma
český muslim, orientalista, arabista, překladatel, analytik, působící jako honorární konzul Súdánu v České republice. Přednáška by měla pojednat o tom, jak islám pohlíží na sebe sama ve vztahu ke světu a dějinám lidstva. Měla by vysvětlit, co skutečně znamenají alespoň některé z islámských pojmů užívaných často v médiích jako Korán, šaría, sunna, šía, fatva, imám apod., protože mnoho nedorozumění pochází z jejich nesprávného chápání. O jaká islámská ustanovení se mohli opírat atentátníci ve Francii? Z jakých islámských pozic vychází Islámský stát?
kopie v mp3 u RK
Biblická rozlímavý růženecknihaPeňáz Jankřesťanstvípůjčit
Biblický rozjímavý růženece-knihaPeňáz Jankřesťanstvízdarma
2. vydání včetně textů k růženci světla.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Pouť do Říma od A do Ze-knihaPeňáz Jan; poutnícikřesťanstvízdarma
poutavě podané líčení (místy i se špetkou humoru) pěší pouti šesti moravanů z Vranova nad Dyjí do Říma v jubilejním roce 2000.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Pouť do Říma od A do Ze-knihaPeňáz Jan; poutnícikřesťanstvízdarma
Váš rodokmen krok za krokemknihaPeremská LenkaNaučnápůjčit
Rodina
Cesty k LutheroviknihaPesch O. H.křesťanstvípůjčit
Existuje?knihaPesch O. H. křesťanstvípůjčit
Gayové a lesby jsou v církvi v izolaci, pastorace neexistuje, je pro ně lepší mlčetnahrávkaPešek Jiříkřesřťanství, společnostzdarma
Rozhovor s bývalým knězem a vojenským kaplanem, který po 16ti letech služby už neunesl tíhu celibátu a uzavřel registrované partnerství. Na církev nezanevřel, naopak se snaží zlepšit pozici dalších homosexuálů. Výpisky.
Stříbrné dobrodružstvíknihaPetiška EduardPro děti a mládežpůjčit
Bohuslav Balbín z VorličnénahrávkaPetráček Tomáškřesťanství, historiezdarma
Historik, kněz, jezuita. V 17.století v době pobělohoroské chodil po Čechách a svědčil o katolictví, aby obyčejní lidé pochopili smysl. Usiloval o lepší postavení českého národa v rámci Rakouska-Uherska
kopie v mp3 u RK
Cesta k II. vatikánskému koncilunahrávkaPetráček Tomáškřesťanství, historiezdarma
Historický vývoj církve, který vyústil ve II. vat. koncil Výpisky.
kopie u RK
Česká společnost a náboženstvínahrávkaPetráček Tomáškřesťanství, společnost; historiezdarma
České společnosti a roli náboženství v ní se věnoval pan doc. Tomáš Petráček, katolický teolog, kněz a církevní historik. Výpisky.
kopie u RK
Kde hledat bod zlomu v dějinách křesťanstvínahrávkaPetráček Tomáškřesťanství, historiezdarma
Od svého vzniku až do pozdního středověku dokázalo křesťanství vést západní společnost, přinášet inovace a budovat obdivuhodnou civilizaci. Posledních několik století se ale evropská společnost od svého dědictví odklonila. Kde hledat kořeny toho, co se stalo v evropských dějinách? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět. Doc. Tomáš Petráček, je český katolický teolog, kněz a církevní historik. Výpisky.
kopie u RK
Víra - duchovní složka konzumu, nebo nová kvalita lidského jedince?nahrávkaPetráček Tomáškřesťanství; společnost; historiepůjčit
příspěvek do konference, který se snaží analyzovat současné dění u nás a ve světě
kopie v mp3 u RK
Úvod do současné filosofieknihaPetříček Miroslavučebnice SŠpůjčit
Hledej pokoj a jdi za nímknihaPhilippe Jacqueskřesťanstvípůjčit
Vnitřní svobodaknihaPhilippe Jacqueskřesťanstvípůjčit
Hádati se povoleno!nahrávkaPinďáková Zuzanapsychologie; křesťanstvízdarma
rodinný terapeut mluví o tom, jak věcně diskutovat v rodině a čeho se vyvarovat: budete-li se hádat konstruktivně, bude to trvat krátce, často a bude vás to bavit Výpisky.
kopie v mp3 u RK; slovensky; autorka je křesťanka
Občan uvažuje cestou k lékařiknihaPiťha Petrkřesťanství, společnostpůjčit
meditace o zdraví a zdravotnictví
lze objednat na http://www.poustevnik-pitha.cz
Občan uvažuje cestou k volbáme-knihaPiťha Petrkřesťanství, společnostzdarma
"Volby jsou vážným rozhodnutím, a proto jsem se rozhodl napsat, jakým způsobem k němu přistupovat. Tak vznikla knížka o volbách vůbec, ne (jen) o volbách letošních. Zdůrazňuji, že u letošních voleb, stejně jako u kterýchkoli budoucích, chci pouze přispět k tomu, aby naši občané volili zodpovědně a s rozmyslem."
lze objednat na http://www.poustevnik-pitha.cz
Občan uvažuje cestou k volbámknihaPiťha Petrkřesťanství, společnostpůjčit
"Volby jsou vážným rozhodnutím, a proto jsem se rozhodl napsat, jakým způsobem k němu přistupovat. Tak vznikla knížka o volbách vůbec, ne (jen) o volbách letošních. Zdůrazňuji, že u letošních voleb, stejně jako u kterýchkoli budoucích, chci pouze přispět k tomu, aby naši občané volili zodpovědně a s rozmyslem."
lze objednat na http://www.poustevnik-pitha.cz
Prostřený stůlknihaPokorný Ladislavkřesťanstvípůjčit
Živý RůženecknihaPokorný Ladislavkřesťanstvípůjčit
Můj svět - Tvůj světnahrávkaPoněšický Janpsychologiezdarma
Přednášel psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut, o tom, do jaké míry se může člověk otevřít druhému, o dávání se a uzavírání.Výpisky.
kopie v mp3 u RK
O dobru a zlu, lásce a nenávistinahrávkaPoněšický Jankřesťanství, psychologiezdarma
Psycholog o lásce: Záznam přednášky MUDr. et PhDr. Jana Poněšického ze dne 19.1.2016 "O DOBRU A ZLU, LÁSCE A NENÁVISTI. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Úvod do teologie Trojjediného BohanahrávkaPospíšilkřesťanstvízdarma
poměrně i laikům srozumitelný výklad o trojjediném Bohu (což je jinak dost komplikovaná věda v dnešním racionalizovaném světe, kde vše musím být logicky odvozeno) Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Česká katolická teologie a DarwinismusnahrávkaPospíšil Ctirad Václavkřesťanstvízdarma
Věda versus teologie u nás od 19. století. Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy v širším světovém kontextu. Zápolení o naději a lidskou důstojnost Česká katolická teologie 1850 - 1950. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Hermeneutika mystérianahrávkaPospíšil Ctirad Václavkřesťanství; psychologiezdarma
Prof. Ctirad Václav Pospíšil nás seznámí se základními principy myšlení v současné dogmatické teologii, s periodizací dějin a teologie a s jejím postavením v současném systému věd. Duchovně vzdělávací cyklus pořadů se v zásadě opírá o knihu Hermeneutika mystéria, struktury myšlení v dogmatické teologii, kterou autor vydal v roce 2005. Autor: Jana Beránková. Výpisky.
Husovská dilematanahrávkaPospíšil Ctirad Václavkřesťanstvízdarma
Úvod do eschatologienahrávkaPospíšil Ctirad Václavkřesťanstvízdarma
o Kristu jako člověku k následování a zároveň Bohu k uctívání - kontroverze, herezeVýpisky.
Úvod do mariologienahrávkaPospíšil Ctirad Václavkřesťanstvízdarma
Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Naplno člověkemknihaPowell JohnPsychologiepůjčit
Umění žít
Štěstí začíná uvnitřknihaPowell JohnPsychologiepůjčit
Umění žít
Nadějí tu žijem nahrávkaPražáková Hanakřesťanstvízdarma
O težkém životě ženy a dvou dcer spisovatele Františka Křeliny při jeho uvěznění za komunistů. Máme od něj "Amarú, syn hadí"
kopie v mp3 u RK
I rodiče by měli dělat chybyknihaPrekopová Jiřinapsychologie; výchovapůjčit
Známá psycholožka a rodinná terapeutka se už po několik desetiletí zabývá výchovnými problémy a rodinnou psychoterapií. V této knize shrnuje svou celoživotní praxi a poznání. Jeden z nedostatků moderní výchovy vidí v neschopnosti rodičů stanovit dětem pravidla a vést je k sebereflexi. Rodiče vychovaní generacemi svých přísných rodičů dnes často odmítají jakékoli tresty a pravidla a zároveň se při výchově dopouštějí mnoha chyb, které mohou negativně ovlivnit vývoj dětí. Rodiče však mají právo na to, aby chybovali. Zároveň by si ovšem měli chyby přiznat a vyvodit z nich správné důsledky. Kniha je psána pro rodiče a rodinné terapeuty.
Jak být dobrým rodičemknihaPrekopová JiřinaŽivotní stylpůjčit
Malý tyranknihaPrekopová JiřinaŽivotní stylpůjčit

podpis autora
Aby láska v rodinách proudilaknihaPrekopová JiřínaVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Když dítě nechce spátknihaPrekopová JiřínaVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Malý tyranknihaPrekopová JiřínaVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Neklidné dítěknihaPrekopová Jiřína; Schweizerová ChristelVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
Duchovní fleška SDnahrávkaProglaskřesťanstvípůjčit
vzdělávací pořady a čtení na pokračování ze svědectví a beletrie o víře a církvi a lidech; vše je také v audioarchivu proglasu. Obsah zde č.3.
Komplet vzdělávacích pořadů a dalších asi 20 pořadů stažených z audioarchivu Proglasu
Duchovní fleška USBnahrávkaProglaskřesťanstvípůjčit
vzdělávací pořady a čtení na pokračování ze svědectví a beletrie o víře a církvi a lidech; vše je také v audioarchivu proglasu. Obsah zde č.3.
Komplet vzdělávacích pořadů na USB (k mání za 400Kč v eshopu proglasu), na který je přihráno dalších asi 20 pořadů stažených z audioarchivu Proglasu
Sexuální výchova v rodiněknihaPšenička OldřichVzdělávání a výchovapůjčit
Set My People FreeknihaPytches Marykřesťanstvípůjčit

anglicky
Yesterday's ChildknihaPytches Marykřesťanstvípůjčit

anglicky
Povídej mi o lásceknihaQuist MichelDuchovní životpůjčit
Umění žít
Mezi člověkem a BohemknihaQuoist Michelkřesťanstvípůjčit
Otec Arsenij nahrávkaRaclavský Liborkřesťanstvízdarma
Vyprávění o ruském mystikovi 20.století a jeho dlouhém pobytu v Gulagu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Proč být křesťan?knihaRadcliffe TimothyDuchovní životpůjčit
Umění žít
Piškotky - řemeslanahrávkarádio TWRkřesťanstvízdarma
příběhy z evangelií upravené pro malé děti, které dobře vystihují nejen děj, ale hlavně myšlenkuPoznámky.
kopie v mp3 u RK
Piškotky - zvířátkanahrávkarádio TWRkřesťanstvízdarma
pro malé děti - láska boží přiblížena setkáními se zvířátky
v Duchovním poslouchání
Na rozcestí nahrávkaRakous Vojtěchkřesťanstvízdarma
tři příběhy ze života židů na Čáslavsku za císaře pána
kopie v mp3 u RK
Úvod do křesťanstvíknihaRatzinger J. křesťanstvípůjčit
Ježíš Nazaretský - PrologknihaRatzinger Joseph / Benedikt XVI.Duchovní životpůjčit
Teologie
Ježíš Nazaretský I.knihaRatzinger Joseph / Benedikt XVI.Duchovní životpůjčit
Teologie
Ježíš Nazaretský II.knihaRatzinger Joseph / Benedikt XVI.Duchovní životpůjčit
Teologie
Bůh ŽijeknihaRavik Slavomirkřesťanstvípůjčit
Dvorak nahrávkaRejnuš Miloškřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Chudáček nahrávkaRejnušová Boženakřesťanstvízdarma
esej o prázdnotě čistě materialisticky zaměřeného člověka
kopie v mp3 u RK
Úsměv Veroničin nahrávkaRejnušová Boženakřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Malborgův důmknihaRenč Václavkřesťanstvípůjčit
Páter Pio - Tak se modlil a tak vyučoval modlitběknihaRipabottoni Alessandro daDuchovní životpůjčit
Spiritualita
rozhovor s bývalým arcibiskupemnahrávkaRóbertkřesťanstvízdarma
Záznam besedy 16/1/16 na Velehradě dodatečně v rámci olomouckého kolokovia 2014 o komunikaci v církvi Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Adamův návratknihaRohr Richardkřesťanství; mužská spiritualitapůjčit
I u nás dobře známý americký autor duchovně terapeutické literatury předkládá svou vizi duchovní cesty. Východiskem jeho prakticky orientovaného konceptu duchovního zrání jsou iniciační rity, existující ve všech kulturách, které reinterpretuje tak, aby odrážely vnitřní potřeby, touhy i slabiny dnešního muže a pomáhaly je zvládnout na vyšší rovině. Rohr, který zde zúročil své zkušenosti kontemplativního mnišského života i léta terapeutické praxe, předkládá skutečnou iniciaci pro toho, kdo chce hlouběji proniknout do plného, křesťansky orientovaného duchovního života, a zároveň se odmítá zříci své zralé jedinečnosti - své mužské dynamiky a osobnosti.
Adamův návratknihaRohr RichardDuchovní životpůjčit
Mužská spiritualita
Everything BelongsknihaRohr RichardDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Falling UpwardknihaRohr RichardDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Falling Upward - A Companion JournalknihaRohr RichardDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Hledání svatého gráluknihaRohr RichardDuchovní životpůjčit
Mužská spiritualita
Immortal DiamondknihaRohr RichardDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Nadšení pro láskuknihaRohr Richardkřesťanství; mužská spiritualitapůjčit
Třetí cesta Františka z Assisi. Všimli jste si, že František z Assisi, na rozdíl od svatých učitelů církve, na obrazech většinou nedrží knihu? Že nedrží kostel ani řeholi jako třeba Basil nebo Benedikt? Obvykle je vyobrazen nadšený, tančící, ve vytržení, se zvířaty, s rukama zvednutýma k nebesům. Jeho osvobozené tělo – blízké všemu a všem – je samo o sobě jeho hlavním atributem. Všiml jsem si, že na spoustě obrazů Františkovi chybí svatozář, což u svatých není obvyklé. Zdá se, že je tak zřetelně proměněn, že ani nepotřebujeme ujištění o tom, že je svatý. Velcí světci jsou odvážní i kreativní, říkají ano, ale i, nejsou dualisty, kteří žijí v zajetí malého světa buď, anebo. Výjimkou je u nich pouze láska a odvaha, ve kterých skutečně žijí podle přístupu všechno, nebo nic.
Nadšení pro láskuknihaRohr RichardDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Nahá přítomnostknihaRohr Richardkřesťanství; mužská spiritualitapůjčit
V této knize nás chce americký františkán a autor mnoha knih, Richard Rohr, skrze příběhy, meditace a svoji zkušenost, opřenou i o vlastní neúspěchy a chyby na duchovní cestě, vést k tomu, abychom v sobě probudili větší touhu po Bohu, abychom se osvobodili od všech strachů a obav, které nás mnohdy paralyzují, abychom se otevřeli proměně a tím inspirovali i druhé, abychom se naučili vidět jako vidí mystikové.K tomu všemu můžeme dojít, když se naučíme žít v nahotě přítomného okamžiku. "Dokážete-li žít v přítomnosti, poznáte Toho, který je skutečně přítomný." 22 krátkých kapitol není třeba číst popořadě, autor radí, abychom použili k meditaci nejprve ty, jejichž téma je nám bližší.
Nahá přítomnostknihaRohr RichardDuchovní životpůjčit
Modlitba
Pád vzhůruknihaRohr Richardkřesťanství; mužská spiritualitapůjčit
Radikální milostknihaRohr Richardkřesťanstvípůjčit
soubor meditací (kázání či zamyšlení) na různá témata - na každý den v roce jedno - inspirativní autor
Radikální milostknihaRohr RichardDuchovní životpůjčit
Spiritualita
SimplicityknihaRohr RichardDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Skryté věciknihaRohr RichardDuchovní životpůjčit
Spiritualita
Spiritualita pro obě poloviny životanahrávkaRohr Richardkřesťanstvízdarma
Při své poslední návštěvě v Praze mluvil Richard o zrání chápání spirituality, že ani zaměření na pořádek ani nepořádek nestačí, že dualismus je proti duchovnímu pohledu na svět, že bolest a utrpení může proměnit člověka a ten pak být i šťastný. Tyto myšlenky rozvádí ve své nové knize Pád vzhůru Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Stát se moudrým mužemknihaRohr Richardkřesťanství; mužská spiritualitapůjčit
úvahy o křesťanském zrání mužů
Naděje proti temnotámknihaRohr Richard; Bookser Johnkřesťanstvípůjčit
hope * spiritual life * Franciscanism * postmodern society * global problems * Christianity and civilization * Christian saints -- Italy -- 12th-13th centuries
EnneagramknihaRohr Richard; Ebert Andreaskřesťanství; mužská spiritualitapůjčit
Více než dva tisíce let starý dynamický systém popisující devět typů osobností a charakterů. Po celá staletí byl používán duchovními mistry. Může posloužit i vám jako cenná praktická pomůcka v jakékoli terapii, psychologické a duchovní práci, ale i v oblasti partnerských a rodinných vztahů.
Duchovní bratřiknihaRohr Richard; Glanzman Louiskřesťanstvípůjčit
originálně popsané vlastnosti a spiritualita mužů Bible jako rozjímání nad nádhernými portréty L.Glanzmana
Duchovní bratřiknihaRohr Richard; Glanzman LouisDuchovní životpůjčit
Mužská spiritualita
Cesta divokého mužeknihaRohr Richard; Martos JosephDuchovní životpůjčit
Mužská spiritualita
Proč být katolíkemknihaRohr Richard; Martos JosephDuchovní životpůjčit
Spiritualita
Stát se moudrým mužemknihaRohr Richard; Martos JosephDuchovní životpůjčit
Mužská spiritualita
The Great Themes of ScriptureknihaRohr Richard; Martos JosephDuchovní životpůjčit
Duchovní život
The Great Themes of ScriptureknihaRohr Richard; Martos JosephDuchovní životpůjčit
Duchovní život
The Divine DanceknihaRohr Richard; Morrell MikeDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Rusko v mezinárodních vztazíchnahrávkaRomancov Michaelzdarma
Jak Rusko vnímá současný stav mezinárodních vztahů a proč je zjevně nespokojené? Kde se stala chyba v komunikaci mezi USA/EU a Ruskem? Jak si Rusko představuje budoucnost a nakolik jsou jeho představy (ne)kompatibilní s vizemi ostatních hráčů? Může se Rusko obrátit k Evropě zády a stát se aktivním a plnohodnotným hráčem v Asii? Výpisky.
Jidiš pro ještě větší radostknihaRosten LeoVzdělávání a výchovapůjčit
Duchovní život
Dějiny křesťanského výtvarného uměnínahrávkaRoyt Janhistorie; uměnízdarma
Historik umění Prof. Jan Royt nás ve dvanácti pořadech seznámí s hlavními epochami dějin křesťanského výtvarného umění. Po raně křesťanském umění antiky představí období merovejské, karolinské a otonské ve středoevropském prostoru. Vzpomene také naše země v době románské, gotické, vrcholném středověku, renesanci, manýrismu, baroku, klasicismu i tvorbě 19. a 20. století. Výpisky.
Universumčasopisrůzní (Halík; Beránek; Kolář atd.)křesťanství, psychologie, fyzika, sociologie, politologiepůjčit
inspirativní články od ispirativních lidí o vyšším smyslu v běžném životě; většina jsou nadčasové
časopis
Rodinný životčasopisrůzní (Chlupová; Večeřová apod.)křesťanství, psychologiepůjčit
zkušenosti a postřehy a starosti křesťanských současných rodin; většina jsou nadčasové
časopis; každé číslo věnované nějakému tématu (dospívající děti, otec v rodině, konzumní rodina atd.)
Musíš výšknihaRybář JanDuchovní životpůjčit
Krátké příběhy
Beseda o církvinahrávkaRybář Jan SJkřesťanstvízdarma
Beseda s bratrem Janem Rybářem 12.5.2016 v církvi Bratrské v Novém Městě (asi n.M.) o radostech a bolestech dnešní církve. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Musíš VýšknihaRybář Jan SJkřesťanstvípůjčit
kázání a úvahy na různá témata od r.1996
Deník venkovského farářeknihaRybář Jan; Beránek JosefDuchovní životpůjčit
Rozhovory
Informační válkaknihaŘehka Karelspolečnostzdarma
Jak jsou využívány nové informační technologie v novodobých válkách a lokálních konfliktech? Jak byla vedena válka v Perském zálivu, na Balkáně nebo na Krymu? A jakým směrem se bude vedení konfliktů vyvíjet? V historii válek hrály informace pro jejich vedení důležitou roli a lze nalézt bezpočet příkladů využití informací k podpoře válečného úsilí. Nikdy v minulosti neměl člověk tak efektivní nástroje komunikace, nikdy předtím však také nebyl v informačním prostředí tak zranitelný. Informace a působení na ně, jejich prostřednictvím či v jejich prostředí se pro vedení válek a vojenských operací staly rozhodující. Doporučení A.ALvarové z přednášky Alvarova-dezinformace_a_prumysl_lzi.txt
Reptání a duchovní korozeknihaŘežábek KarelDuchovní životpůjčit
3pé chválynahrávkaŘežábek Karel a dalšíkřesťanství; hudbazdarma
Písně které vznikly v prostředí fantasistů, chvály (písně o Bohu a zpívané modlitby). Zpívané hlavně v KS Plzeň a na setkání 3Pé. Mnohé se zpívají i na akcích dalších křesťanských církví a jsou ve zpěvnících. Dále některé písně K.Řežábka.
záloha některých v mp3 u RK
Úvod do zbožného životaknihaSaleský sv. FrantišekDuchovní životpůjčit
Spiritualita
Celým srdcemknihaSamuel DomDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Povoláním člověkknihaSatoria KarelDuchovní životpůjčit
Umění žít
Život je sacra zajímavejknihaSatoria Karelkřesťanstvípůjčit
zajet na hlubinu; jak žít křesťanství do hloubky; co mohou nabídnout konteplativní řády společnosti Výtah
Život se má umětknihaSatoria KarelDuchovní životzdarma
Promluvy při duchovních cvičení Výpisky.
Život se má umětSatoria Karelkřesťanství?
Záznam duchovního cvičení o modlitbě, která nás může uschopnit, abychom se otevřeli Bohu a on skrze nás mohl působit a činit dobro ve světě. Duchovní cvičení v Hradci Králové.
Život je sacra zajímavejknihaSatoria Karel; Vácha Karel OrkoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Čím méně víte, tím lépe spíteknihaSatter Davidspolečnost; Ruskozdarma
David Satter (1947) je americký novinář a přední odborník na Rusko a bývalý Sovětský svaz. Vystudoval Chicagskou univerzitu a Oxford, kde získal titul z politické filozofie. V roce 1976 se stal moskevským korespondentem pro London Financial Times, později pro Wall Street Journal. V roce 1990 byl jmenován členem Foreign Policy Research Institute, později se stal spolupracovníkem dalších významných organizací, jako je například Hooverův institut. Učí moderní ruskou historii na Univerzitě Johnse Hopkinse. Doporučil Michael Romancov v přednášce Romancov-Rusko_v_mezinarodnich_vztazich
Maria z Nazaretaknihasborník přednášekkřesťanstvípůjčit
Dávám všechno nahrávkaSebíňová Elenakřesťanstvízdarma
Osudy německé šlechtičny, majitelky moravského panství v Kunštátu, která se rozhodla vstoupit do nově vznikající řehole sester Utěšitelek, které pomáhají nemocným v domovech a ktará po II.sv. válce založila dům v chudinské čtvrti v Argentině.Výtah
kopie v mp3 u RK
Ekonomická analýza ráje a digitální nebenahrávkaSedláček Tomášspolečnost; ekonomika; křesťanstvízdarma
Žijeme v tekuté moderně a v době, kdy se národy stěhují do digitálního habitatu. Přijďte debatovat nad duší ekonomie a ekonomií spásy, o teologii digitalizace a jak to souvisí s dnešním děním na americké a evropské politicko-ekonomické půdě. PhDr. Tomáš Sedláček – ekonom, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, vyučující na FSV UK a University of New York in Prague, v minulosti poradce prezidenta Václava Havla a člen NERV Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Ekonomie dobra a zlanahrávkaSedláček Tomášekonomikazdarma
Ekonomie je spjatá s křesťanstvím a obráceně. Výpisky.
záloha v mp3 včetně diskuse u RK, na youtube je jen 30min přednáška
Histoické panoráma Nového zákonaknihaSegalla Giuseppekřesťanstvípůjčit

studijní materiál pro teologické fakulty
Výchova pro III. tisíciletíknihaSemrádová; Štyrskýučebnice VŠpůjčit
Rok se svatýmiknihaSchauber; Schindlerkřesťanstvípůjčit
Velká kniha o svatýchknihaSchauber; Schindler; Spinkovákřesťanství; dětsképůjčit
Stručné životopisy váznamnějších svatých, jejichž jména se u nás používají; s obrázky pro děti
15 dní s Donem BoskemknihaSchiélé Robertkřesťanstvípůjčit
Nebe nad močálynahrávkaSchmidt-Pauli Alžbětakřesťanstvízdarma
Životopis sv.Marie Goretti, italské malé mučednice za pohlavní čistotu z počátku 20.století. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Manželské vražděníknihaSchmitt Eric-EmmanuelBeletriepůjčit
Všechno zmůže, kdo věříknihaSchnackenburg RudolfDuchovní životpůjčit
Modlitba
Milovat církevknihaSchönborn Christoph kardinálkřesťanstvípůjčit
Židovské náboženství v proměnách věkůknihaSchubert K. křesťanstvípůjčit
Kámen a bolestknihaSchulz Karelhistoricképůjčit
život Michalangela Výtah.
Lidé v praleseknihaSchweitzer Albertcestopisypůjčit
Cestou do Emauze-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
asi 500! velmi poutavých promluv k nedělím církevní roku a svátkům svatých. Velmi obsáhlé dílo, ke každé neděli několik promluv. Možno stáhnout v html formátu (zip1,2 MB, rozbalené 2,7 MB). V tištěné podobě jde o čtyři svazky (nedělní cyklus A, B, C a svátky svatých) v klasické knižní vazbě s mnoha sty stran. V tištěné podobě nemáme k dispozici, je ale možné kontaktovat přímo autora na adrese: Řk. far. úřad Fryšava pod Žákovou horou 145, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, tel.: 0616/619229 nebo se poohlédnout po knihkupectvích.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Cestou do Emauze-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Desatero božích přikázáníe-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
pravidla dobrého člověčenství. O deseti velkých svobodách člověka. Knížku používáme jako dárek pro ty, kteří si, i když k Bohu zatím příliš vztah nemají, cení morálních hodnot.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Desatero Božích přikázáníe-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Dospíváníe-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
příprava na příjetí svátosti biřmování. Další příručka P. Simajchla z cyklu výchovy a sebevýchovy od dětství až po manželství. Vhodná jak pro ty, kteří se na biřmování připravují, tak pro ty, kteří přípravu vedou.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Duchovní živote-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Jak se zpovídate-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
svátost smíření, křesťanské uzdravení minulosti. O smyslu této svátosti a jejích částech. Na závěr je připojeno schéma kajíci pobožnosti, které může sloužit i pro individuální přípravu na přijetí svátosti smíření
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Jak se zpovídate-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Láska pod lupoue-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Liturgiee-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Manželství v záběhue-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
o radostech a trampotách prvních let manželství. Poslední kniha tohoto volného cyklu se zajímavými postřehy i pro ty, kteří již v manželství žijí delší dobu.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Manželství v záběhue-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Maria a dnešní životní style-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Naše role při nedělní bohoslužběe-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Promluvy ke křtue-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Příprava na první svaté přijímáníe-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Rodiče a školácie-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
čítanka o výchově dětí od školáčků po studenty. Pro rodiče dětí školního věku (od 1. třídy až po pubertu včetně). Poslední kniha, kterou autor zatím napsal.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Rodiče a školácie-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Sebevýchova k manželstvíe-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
jak se v mládí vychovávat k životu ve dvou. Tenký sešitek se zajímavě psaným zamyšlením na téma, které mládež dost zajímá. Používáme ho jako dárek při různých besedách s mladými (7. třída až střední škola).
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Sebevýchova k manželstvíe-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Společně k Bohue-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
o mravní výchově dítěte v předškolním věku. Vynikající pomůcka pro rodiče a prarodiče k vedení dětí k Bohu a k dobru. Stejně jako většina ostatních knih P. Ladislava Simajchla je psaná velmi živě, stylem, přístupným i lidem, kteří o Pánu Bohu ještě moc neslyšeli. Používáme ji jako dárek pro lidi, kteří u nás křtí dítě.
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Společně k Bohue-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Stáříe-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Živá farae-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Život z vírye-knihaSimajchl Ladislavkřesťanstvízdarma
Spirituální teologienahrávkaSládek Karelkřesťanstvízdarma
S otcem Piem za zádyknihaSlezák JosefDuchovní životpůjčit
Svědectví
Bůh a člověk hledající smyslnahrávkaSmékal Vladimírpsychologie; křesťanstvízdarma
Co je smysl života? Odpovědi některých moudrých dneška i minulosti - psychologů, teologů, lékařů... Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Víra jako berlička?nahrávkaSmékal Vladimírkřesťanství, psychologiezdarma
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., psycholog: víra z mnoha pohledů, základní jevy (doktrína, tradice, spiritualita...), pohledy dříve a nyní. Poznámky
kopie v mp3 u RK
pár písní Jiřího SmržehudbaSmrž Jiřífolkzdarma
Jiří Smrž! Surovec, který při koncertě drží kytaru pod krkem a rve za struny, jako by si s nimi chtěl vyřídit všechny učty z mládí. A pak ji konejší a hladí a prosí za odpuštění. Je to ten, který křičí bolest a touhu příběhů, co spatřil za zdmi kolem sebe... i v sobě... Křičí kultivovaným jazykem intelektuála a pak zase pláče a sténá, jako miminko, co předčasně vyrostlo v dospělého muže. Pozoruhodné je vyznání 'I kdyby'.
kopie v mp3 u RK
Krize rodinynahrávkaSokol Janspolečnostzdarma
Etnolog a sociolog se zamýšlí nad funkcí rodiny od starověku po dnešek. Co dnes rodina může dát společnosti a co od ní lze očekávat, má ještě dnes vůbec smysl? Poznámky
24.- 27.5.12, Celostátní setkání chlapů 2012 v Křižanově; http://www.setkani.org/index.php?id=323&case=910&mesic=5&rok=2012; kopie v mp3 u RK
Malá filosofie člověkanahrávkaSokol Janfilosofiezdarma
vzdělávací cyklus Radia Proglas vznikl na podkladu knihy prof. Jana Sokola, které měl jako úvody pro studenty nefilosofických oborů na různých fakultách Karlovy univerzity. Provází Jana Beránková. Výpisky.
Moc, peníze a právonahrávkaSokol Janspolečnostzdarma
Prof. Jan Sokol představuje hlavní teze své knihy Moc, peníze a právo na semináři Collegia Europaea UK. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Rodina v proměnách časunahrávkaSokol Janspolečnostzdarma

kopie v mp3 u RK
Svoboda – a co s ní?nahrávkaSokol Janspolečnostzdarma
Ze svobody máme ovšem radost, ale jako kdyby si s ní naše společnost nevěděla rady. Někteří si ji zřejmě představují, jako možnost dělat cokoli je napadne. Je to opravdu tak? Jak zažíváme svoji svobodu a svobodu těch druhých? Jak vypadá svobodné jednání a čím se řídí? Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. je český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Uprchlíci: fakta - zkušenost - otázkynahrávkaSokol Janspolečnostzdarma
uprchlická krize v kontextu naší doby a společnosti
vysokoškolský profesor, filosof, překladatel a publicista; http://www.familia.cz/familia/ke-stazeni/ (v jednom kuse, nekvalitní nahrávka); kopie v mp3 u RK
Miláčku, netrap mě…knihaSonet DenisPartnerské vztahypůjčit
Krvavé jahody – příběh ženy, která přežila gulagnahrávkaSosnarová Věrahistoriezdarma
Krvavé jahody vypráví děsivé svědectví Věry Sosnarové, která byla deportována ve čtrnácti letech spolu s devítiletou sestrou Naďou a jejich ruskou matkou, petrohradskou emigrantkou, z Brna do Sovětského svazu a po mnoha letech ponižující návrat do Česka. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Krvavé jahodyknihaSosnarová Věra; Kupka Jiří S.historiepůjčit
Krvavé jahody napsal autor podle vyprávění české občanky Věry Sosnarové. Její matka byla Ruska. Ve zmatcích říjnové revoluce odjela s československými legionáři do nové republiky. To sovětské orgány považovaly za „zradu socialistické vlasti“. Uchovávaly seznamy těchto osob a po roce 1945 je pozatýkaly. Čtrnáctiletá Věra byla se svou matkou a mladší sestrou odvlečena do Sovětského svazu na nucené práce. Matka tam zahynula a obě sestry protrpěly dvacet let teroru a osobního ponižování v jednom z pověstných gulagů na Sibiři, v kolchoze a v průmyslových závodech. Kniha je svědectvím o degeneraci idejí, které hlásaly, že „stvoří nový život na Zemi
Císař umíráknihaSpitzenberg H. K. křesťanstvípůjčit
o posledním císaři Karlovi
Digitální demenceknihaSpitzer Manfredpsychologie; výchovapůjčit
kniha popisující možná rizika nadměrného užívání elektroniky; vědeckopopulární styl, avšak hodně odkazů; určitě užitečné k zamyšlení; autor je psycholog a psychiatr
kopie v mp3 u RK
Děti úplňkunahrávkaStehlíková Veronika; Třešňák Petrspolečnost; zdravízdarma
Není jich mnoho, ale přibývají. Rozbíjejí si hlavu o zeď nebo se tlučou pěstmi do tváře. Házejí věcmi kolem sebe, proskakují okny, vrhají se pod kola aut, koušou a křičí. Děti s těžkým autismem a nezvladatelným chováním rozvracejí rodiny i veřejné instituce. Neumíme jim pomoci a společnost na ně není ani trochu připravená.
kopie v mp3 u RK
U2 dál a dál, duchovní cestaknihaStockman SteveŽivotopisypůjčit
Svědectví
Století moudrostiknihaStoessingerová Carolineživotopispůjčit
Svědkové víry 20. stoletínahrávkaStříbrný Jankřesťanství; historiezdarma
Představíme vám celkem dvanáct osobností, které mapují uplynulé století z pozice kněží, řeholníků, ale i laiků a laiček. Tito lidé osvědčili svou víru v těžkých dobách válek, nesvobody, útlaku a kdy bylo zřejmé, že je může stát život. V jednotlivých částech bude řeč o známých jménech, ale i lidech, kteří zatím zůstávají stranou pozornosti. Vždy zazní alespoň malá ukázka jejich díla a myšlenek, někdy i svědectví jiných osobností o jejich životě. Nebudou chybět ani osobního postřehy PhDr. Jana Stříbrného, který celým cyklem provází.
kopie v mp3 u RK
Duchovní vedeníe-knihaSudbarack Josefkřesťanstvízdarma
Bůh očima přírodovědcůnahrávkaSuk Miloslavkřesťanstvízdarma
S nadhledem a humorem řešené otázky: Výhrady vůči Darwinismu; co neumíme vysvětlit. Závěr: "největší úkol dnešního beznaboha je pochopit, že život žádný smysl nemá a jeho hlavní úkol mu nějaký smysl dát a tím se stát božím hovádkem". Výpisky.
To nejlepší ze Smoljaka, Svěráka a Járy CimrmanaknihaSvěrák; Smoljakbeletriepůjčit
Ve znamení trabanta nahrávkaSvoboda Bohumilkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Proč církev zakazoval úrokynahrávkaSvoboda Františekspolečnostzdarma
úvaha o morálnosti a historie úroků Výpisky
kopie v mp3 u RK
3 písně skupiny TrabandhudbaSvoboda Jaroslav (Traband)folkzdarma
Texty písní na desce 'Tichý mužˇ' (Indies, 2007) se oproti předchozím albům Trabandu obracejí spíše do nitra člověka, nový styl kapelník pojmenovává home music, kde je zahrnut jak folklór tak hip-hop. Píseň Tichý muž je o fotografovi Miroslavu Tichém.
kopie v mp3 u RK
Kto môže za Sýriu a čo pomôže?nahrávkaŠebej František; Hríb Štefanspolečnostzdarma
Jak se dostali alavité k moci v 60.letech, jak si ji udržovali, jak se začala válka v Sýrii - okolnosti, prostředky Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Migrace jako evropský problémnahrávkaŠebek Jaroslavkřesťanstvízdarma
součaná migrace s pohledu historika Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Cyrilometodějská tradice 19. a 20. stoletínahrávkaŠebek Jaroslav; Altrichter Michalkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Byly jsme tam takyknihaŠimková Dagmarhistorie; křesťanstvízdarma
Vzpomínky ženy, která byla v 50. letech vězněná z politických důvodů společně s Růženou Vackovou, Dagmar Skálovou, či Ninou Svobodovou. Strhující próza, při jejíž četbě běhá mráz po zádech. Žena, která i za cenu útrap bojoval i ve vězení o spravedlnost a která nalézala sílu ve víře.
doporučil Václav Vacek místo křížové cesty (kázání z 18/2/2018)
Prameny světlaknihaŠpidlík TomášDuchovní životpůjčit
Spiritualita
Etika manželství a rodinynahrávkaŠrajer Jindřichkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Rozdával se druhým. Život arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana nahrávkaŠuránek Antonín; Kotek Alois křesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Člověk musí hořeti nahrávkaTajovský; Aleš Palán; Jan Paulaskřesťanstvízdarma
vyprávění převora kláštera o pronásledování za komunistů Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Ježíš mě učinil svým svědkemknihaTardif Floreskřesťanstvípůjčit
Na pomoc studentům a učitelům v sexuální výchověknihaTäubner Janišučebnice VŠpůjčit
Plachetnice jako laboratořnahrávkaTavel Peterpsychologie; cestovánízdarma
Mořeplavec, výzkumník a kněz přeplul Indický oceán na stoleté plachetnici. Jak se natrvalo zbavil strachu z nepodstatných věcí, který je v naší společnosti tolik rozšířen. Můžeme společně diskutovat o vlastních hranicích, o překračování vlastního stínu, o spojování různých světů a o žití ve všech dimenzích: biologické, psychologické, sociální i spirituální. Prof. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. – psycholog, římskokatolický kněz, dominikán, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Adresát neznámýnahrávkaTaylor Kressmannhistoriezdarma
Příběh dvou přátel, které rozdělila II.světová válka. Jak může propaganda změnit myšlení člověka a kam to může dojít. Rozhlasová hra na základě stejnojmenné knihy.
kopie v mp3 u RK
Autobiografické spisyknihaTerezie z LisieuxDuchovní životpůjčit
Mystika
Autobiografické spisy nahrávkaTerezie z Lisieux Svatákřesťanstvízdarma
životopis malé Terezky - dívka, která od dětsví pociťovala neobvykle silné povolání k řeholnímu životu a s vrozenou empatií k Ježíši Kristu
kopie v mp3 u RK
Posvátné stezkyknihaThomas GaryPsychologiepůjčit
Duchovní život
Papežovi ŽidéknihaThomas GordonLiteratura faktupůjčit
Vzdělávání
Tyranie: 20 lekcí z 20. stoletíknihaTimothy Snyderhistorie; společnostpůjčit
Jeden z předních intelektuálů současnosti, historik Timothy Snyder, přichází s příspěvkem k aktuální debatě o dalším osudu liberální demokracie. Dvacet lekcí z evropských dějin 20. století ukazuje, že kolaps společnosti, demokracie a morálky i naše osobní selhání v podmínkách politických krizí nejsou nic nepředstavitelného. Doporučuje Václav Vacek. e-shop nakladatele.
Romské povídky nahrávkaTokár Andrej křesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Anna Kareninova I. a II. DílknihaTolstoj L. N. křesťanstvípůjčit
15 dní s Janem od KřížeknihaTonnelier ConstantDuchovní životpůjčit
Mystika
MystikknihaTorkington DavidDuchovní životpůjčit
Modlitba
Mystik nahrávkaTorkington Davidkřesťanstvízdarma
pokračování knihy o modlitbě v soudobém životě "Poustevník" Poznámky.
kopie v mp3 u RK
PoustevníkknihaTorkington DavidDuchovní životpůjčit
Modlitba
PoustevníknahrávkaTorkington Davidkřesťanstvízdarma
Dobrodružné spoluobjevení modlitby. Racionálně uvažující člověk dneška se setkává se soudobým poustevníkem, který mu vrací víru, učí ho modlitbě a meditaci, o boží lásce "dnešním jazykem". Poznámky.
kopie v mp3 u RK
ProrokknihaTorkington DavidDuchovní životpůjčit
Modlitba
Prorok nahrávkaTorkington Davidkřesťanstvízdarma
Pokračování knihy o modlitbě "poustevník" - úvahy o úloze a formě modlitby laiků v dnešním životě, inspirované zejména sv. Františkem; také úvaha o překonávání fyzického (lidského) zamilování. Poznámky.
kopie v mp3 u RK
První pomoc a zdraví dítěteknihaTrapani Gianfranco; Bertino EnricoVzdělávání a výchovapůjčit
Rodina
S písní kolem světa nahrávkaTrappová Augusta Mariekřesťanstvízdarma
Zpočátku pohádka, jak se chudá provdala za bohatého barona, se mění v dobrodružný příběh, kde početná věčící rodina rakouského důstojníka utíká fašisty a hledá těžce své místo, až ho po mnoha letech najde v USA. Poznámky.
kopie v mp3 u RK
Budeme mít děťátkoknihaTrča StanislavŽivotní stylpůjčit
Když doma není domanahrávkaTrmačová; Lachmanová; Lorman; Opatrný; Kordakřesťanstvízdarma
Poznámky
kopie v mp3 u RK
Demokracie a svobodanahrávkaTrojan Jakubkřesťanstvízdarma
Vztah svobody a demokracie z hlediska rozvoje duševních hodnot naší společnostiVýpisky.
kopie v mp3 u RK
Co dělat ve farní radě?e-knihaTrondle Dieterkřesťanstvízdarma
Bohu nejprve buď slouženoknihaTučková Michaelakřesťanstvípůjčit
svědectví života pražského kněze
Odpustit otci i matceknihaTumino SalvatorePsychologiepůjčit
Umění žít
Kniha odpuštěníknihaTutu Desmond; Tutu Mphokřesťanství; psychologiepůjčit
ač nováček, dovoluji si poslat námět na jednu knihu, kterou jsem před několika dny dočetl. Je od anglikánského arcibiskupa Desmonda Tutu a jeho dcery. Je úžasná a život proměňující, jedna z nejzásadnějších knížek, které jsem kdy četl - ano může to být můj pocit, protože jsem ji zrovna teď potřeboval... Kdo jste byli na listopadovém setkání, tak si možná vzpomenete, že jsem hovořil o aktuálnosti odpuštění v mém životě - ta kniha mi moc pomáhá v tom, udělat další krok, vyznat se v tom, pochopit, nezbláznit se,...odpustit. Každý z nás někdy potřebujeme něco odpustit / požádat o odpuštění... je to skvělé čtení, chlapi. Výpisky. do našeho kostela v Holicích
Kniha odpuštěníknihaTutu Desmond; Tutu MphoDuchovní životpůjčit
Umění žít
Panna ve zbroji nahrávkaTwain Markkřesťanstvízdarma
Život Jany z Arku, která přispěla významně k ukončení stoleté války, během které se Francie nemohla zbavit anglické okupace. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Moc a pokoranahrávkaUlmer-Stichelová Dörthe křesťanstvízdarma
Životopis Karla Boromejského: Biskup čelící reformaci v době Tridentského koncilu; popsány problémy církve a okolnosti koncilu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
kázání a přednáškynahrávkaVacek Václavkřesťanstvízdarma
Známý a nekonformní letohradský farář a dobrý řečník mluví na témata: výchova dětí; Šalamoun; o modlitbě; kázání z Matoušova evangelia a o trestu smrti
kopie v mp3 u RK
Smrtí život nekončínahrávkaVacek Václavkřesťanstvízdarma
Také vás trápí nesmyslnost smrti? Nejen při umírání nejbližších? Pokorně se ptáme, zda je kladení otázek marností anebo naší výsadou? Otázek je víc než odpovědí. K některým odpovědím se snad blížíme. Setkání s Václavem Vackem, farářem z Letohradu. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Minimalizace šikanyknihaVágnerová KateřinaNaučnápůjčit
Vzdělávání
Život je sacra zajímavejknihaVách Marek; Satoria Karelkřesťanstvípůjčit
rozhovor kněze s knězem
Nevyžádané rady mládežiknihaVácha Marekkřesťanstvípůjčit
Snaha vyburcovat křesťany k velkým touhám, k zamilování se do života, k žití ho naplno.
Nevyžádané rady mládežiknihaVácha Marekkřesťanstvípůjčit
Snaha vyburcovat křesťany k velkým touhám, k zamilování se do života, k žití ho naplno.
Křesťanství a ochrana přírodynahrávkaVácha Marek Orkokřesťanstvízdarma
Vácha Orko - je křesťanství ekologické? Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Tvůrce tvoří tvůrcenahrávkaVácha Marek Orkokřesťanstvízdarma
1. kdo je vlastně člověk? 2. dějiny chápání "kdo je člověk" 3. 1.kap. Genesis - na příbězích záleží Výpisky, reprodukce rytiny Dobrý muž umírá(popisovaná v přednášce) .
kopie v mp3 u RK
Nevyžádané rady mládeži - rozhovornahrávkaVácha Marek; Endlicherová Luciekřesťanstvízdarma
kniha etika, přírodovědce, kněze Marka Orko Váchy "Nevyžádané rady mládeži" má jen něco málo přes sto stran. Je tedy nevelká formátem, ale velká svým poselstvím. Burcuje k životu, odvaze, někdy může být až kontroverzní. V čem mladí lidé potřebují povzbudit a do kterých vod raději nezaplout, i to jsou otázky, na které se dostane v programu Na sobotní frekvenci Proglasu. Výpisky.
záloha mp3 u RK; z nahrávky vystříhána hudba kvůli právům
Život je sacra zajímavejknihaVácha; Satoriakřesťanstvípůjčit
zajet na hlubinu; jak žít křesťanství do hloubky; co mohou nabídnout konteplativní řády společnosti
Cyrilometodějská mise a co jí předcházelonahrávkaValštýn Františekhistorie; křesťanstvízdarma
Proč a kam přišli Cyril a Metoděj. Popis hostorického vývoje a předchozích misií před jejich příchodem. Výpisky.
kopie u RK
Ne vším jsem byl rád nahrávkaVaško Václavkřesťanstvízdarma
o životě historika Václava Vaška a popis prostředí a pronásledování za komunistů
kopie v mp3 u RK
Rudí prezidenti - Klement GottwaldnahrávkaVávra Roman (režie)historiezdarma
Počátek, průběh a konec politické éry Klementa Gottwalda. Audiostopa z dokumentu ČT. Výpisky.
Ježíš - lékař těla i dušeknihaVella EliasDuchovní životpůjčit
Umění žít
Na orlích křídlechknihaVella EliasDuchovní životpůjčit
Duchovní život
Křesťanští teologové prvních tří stoletínahrávkaVentura Václavkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Evoluce versus stvořenínahrávkaVetterl Vladimír; Vácha Jiří; Vácha Marek Orko; Strašák Luděk; Drštka Zdeněkkřesťanstvízdarma
Diskusní pořad se známými osobnostmi, kde nadhodí otázky na témata evoluce, rozporu víry a vědy, církve a společnosti. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Stupně naděje nahrávkaVilfred Jiříkřesťanstvízdarma
Žijeme v době, kdy hmotný zisk a vlastní prospěch ospravedlňují myšlení a konání bez jakýchkoliv zábran. Sám život tvoří tyto příběhy - tyto stupně - nebo alespoň stupínky na cestě ke spáse, a záleží jenom na nás, zda nás zaujmou, jak říká autor následující povídky Jiří Vilfred. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Jak rozumět médiímnahrávkaVolek Jaromírspolečnostzdarma
Mediální gramotnost je v současnosti aktuálním tématem. Jsme zaplavování informacemi různého původu a různé kvality, které si často protiřečí a namísto toho, že bychom dokázali lépe porozumět světu kolem sebe a společnosti, v níž žijeme, jsme často jen více zmateni. Co tedy od médií čekat - co nám mohou a nemohou nabídnout, jak média číst a jak jim rozumět? To jsou základní motivy, s nimiž se budeme setkávat při rozboru jednotlivých samostatných témat v rámci vzdělávacího cyklu Jak rozumět médiím. Výpisky.
Vnitřní pouťnahrávkaVolráb Vladimírkřesťanstvízdarma
Tradice křesťanské meditace odpovídá na současnou polarizovanou a mnohdy rozvrácenou společnost cestou kontemplativní zkušenosti v hloubce každého člověka. Ta překonává a léčí rány rozdělení, přináší vnitřní mír v dnešním moderním a neklidném světě. Přednáška s úvodem do křesťanské meditace. Mgr. Vladimír Volráb – farář a vikář Církve čs. husitské, student doktorského programu na HTF UK, učitel a národní koordinátor Světového společenství pro křesťanskou meditaci (WCCM) v České republice. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Hocus pocusknihaVonnegut Kurtspolečnostpůjčit
Novela zdánlivě nesourodě ironizuje některé věci v USA-společnosti, autorovi nic není svaté.
anglicky
Ryba smrdí od hlavyvideonahrávkaVotruba; Dejčmarspolečnostzdarma
O manipulujících psychopatech, vládcích světa a moci. Připravili Misha Votruba a Václav Dejčmar. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Co, čím, jak a s kým komunikujeme?knihaVybíral Zbyněkučebnice VŠpůjčit
Sarkander nahrávkaVyhlídal Zdeněkkřesťanstvízdarma
Poslední týdny katolického kněze obviněného a mučeného tehdy vládnoucími protestanty za údajné pozvání nepřátelského drancujícího vojska z Polska. Dnes je svatořečen. Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Microsoft Excel 2000 & 2002knihaWalkerbach Johnpočítačepůjčit

bez CD
Církev a válkanahrávkaWeis Martinkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Církev a vědanahrávkaWeis Martinkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Církevní dějiny v zrcadle času 2nahrávkaWeis Martinkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Církevní dějiny v zrcadle času 3nahrávkaWeis Martinkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Svaté KrálovnynahrávkaWeis Martinkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
JeremiášknihaWerfel Franz křesťanstvípůjčit
příběh proroka Jeremiáše - převyprávěný biblický příběh
Píseň o BernadettěknihaWerfel Franz křesťanstvípůjčit
Tajemství milováníknihaWheat Ed; Wheat GayePartnerské vztahypůjčit
Sexualita
Cesta k vnitřnímu pokojiknihaWhiteová Ellen Gouldkřesťanstvípůjčit
Německo-český a česko-německý slovníkknihaWidimský Františekjazykypůjčit
Německo-český a česko-německý slovníkknihaWidimský Františekjazykypůjčit
NocknihaWiesel ElieŽivotopisypůjčit
Svědectví
Jábez a jeho modlitbaknihaWilkinson BruceDuchovní životpůjčit
Modlitba
ChatrčknihaWM. Paul Youngkřesťanstvípůjčit
na pozadí rodinné tragédie vysvětluje lidským jazykem smysl trojjedinnosti, odpuštění, boží lásky, smyslu neštěstí
Dobývat nebe nahrávkaWohl Louis dekřesťanstvízdarma
Život sv.Kateřiny Sienské výpisky. Žila ve 14.století v Itálii. Usilovala o znovupřesídlení papežů do Říma a odstranění papežského schismatu. Je autorkou 381 dopisů a náboženských spisů. Jako svatou ji ctí katolíci, anglikáni a někteří luteráni.
kopie v mp3 u RK
Longinovo kopínahrávkaWohl Louis dekřesťanstvízdarma
Román sahající od života v palácích Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavní postavou je tentokrát jeden z jejích nejméně známých účastníků – voják Longin. výpisky
kopie v mp3 u RK
Nepokojný plamennahrávkaWohl Louis dekřesťanstvízdarma
Život sv.Augustina - bouřliváka a následně mnicha a velkého teologa 4.století. výpisky.
kopie v mp3 u RK
Citový život zvířatknihaWohlleben PetrVzdělávání a výchovapůjčit
Příroda
Tajný život stromůknihaWohlleben PetrVzdělávání a výchovapůjčit
Příroda
Kolokvium 2015 - Reflexenahrávkaxkřesťanstvízdarma
záznam reflexe různých skupin diváků k tématům Výpisky.
kopie v mp3 u RK
Tajný posel Jan KarskiknihaYannick Haenelhistoriepůjčit
Byl to pro mě silný zážitek, chodil jsem spát o hodně dýl než obvykle, tak jsem se od ní nemohl odtrhnout. Takto jsem do knihy nebyl zažrán už nekolik roků. Pojednává o Polákovi, který byl mobilizován na začátku 2. sv. války, ale bez jediného výstřelu padl do zajetí Rusům, ti je vyměnili Němcům, Němcům zdrhl a vstoupil do Polského odboje .... A dál už si to přečtěte sami. Lukáš'
ChatrčknihaYoung Paulduchovní beletriepůjčit
kniha o hledání Boha, ale téžpříběh o tom, jak člověk tváří v tvář zlu na bolesti nalézá sebe sama.
Eva knihaYoung Paul WilliamBeletriepůjčit
Duchovní život
ChatrčknihaYoung Paul WilliamBeletriepůjčit
Duchovní život
KřižovatkyknihaYoung Paul WilliamBeletriepůjčit
Duchovní život
Závislost a nezávislost v manželstvínahrávkaZeman Josefpsychologiezdarma
Záznam podnětné a srozumitelní přednášky. Řeší: Proměna milenecké lásky na manželskou skrze neshody. Proč nesmí žít manželská láska z přítomnosti. Oficiální definice závislosti, psychická závislost. Tzv. spoluzávislost udržující např. manžela v alkoholismu. Praktické příklady závislých manželů a důsledky. Příběh s dobrým koncem. Utkvělé představy o dobré rodině. Prospěšný druh závislosti. PhDr. Josef Zeman, CSc. (1943): psycholog a psychoterapeut, manželský a rodinný poradce, byl ředitel Národního centra pro rodinu při ČBK. Výpisky.
Krása a statečnoste-knihaZerhau Leokřesťanstvízdarma
Pověsti a příběhy z Podyjíe-knihaZerhau Leokřesťanstvízdarma
Vyřiďte sijónské dceřie-knihaZerhau Leokřesťanstvízdarma
kázání pro nemocné. Celkem třináct zamyšlení o různých aspektech nemoci (proroctví nemoci, užitečnost nemoci, příprava na budoucí zdraví...) a o prožívání jednotlivých dní týdne (pondělí-Duch svatý, úterý-andělé strážní, středa-sv. Josef... ...neděle-vzkříšení)
možno si napsat o výtisk na www.fatym.com
Vyřiďte sijónské dceřie-knihaZerhau Leokřesťanstvízdarma
Lectio divina 01knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 02knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 03knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 04knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 05knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 06knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 07knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 08knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 09knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 10knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 11knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 12knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 13knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 14knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Lectio divina 15knihaZevini Giorgio; Cabra Pier GiordanoDuchovní životpůjčit
Modlitba
Legenda toledskánahrávkaZeyer Juliuskřesťanstvízdarma
tři epické příběhy o tom, že nenávist mezi Židy a křesťany není z Boha ale z člověka a plodí jen zlo
kopie v mp3 u RK
Velká odvahaknihaZieschelová Maria Calasanzkřesťanstvípůjčit
Prázdné ruceknihaZiescheová M. C.křesťanstvípůjčit
Velká odvahaknihaZiescheová M. C.křesťanstvípůjčit
A vody plynouknihaZiescheová Maria CalasanzBeletriepůjčit
Duchovní život
Dokonalá svobodaknihaZiescheová Maria CalasanzBeletriepůjčit
Duchovní život
NávratknihaZiescheová Maria CalasanzBeletriepůjčit
Duchovní život
Návrat nahrávkaZiescheová Maria Calasanzkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Nový začátekknihaZiescheová Maria CalasanzBeletriepůjčit
Duchovní život
Nový začátek nahrávkaZiescheová Maria Calasanzkřesťanstvízdarma
těžký začátek člověka vráceného se z koncentráku v nové době do neznámého prostřední poválečného německa
kopie v mp3 u RK
OdkazknihaZiescheová Maria CalasanzBeletriepůjčit
Duchovní život
Přišel z horknihaZiescheová Maria CalasanzBeletriepůjčit
Duchovní život
Ve službě Bohu a lidemknihaZiescheová Maria CalasanzBeletriepůjčit
Duchovní život
Velká odvahaknihaZiescheová Maria CalasanzBeletriepůjčit
Duchovní život
Velká odvaha - Vyprávění o životě svaté Julie Billiartové, zakladatelky školského řeholního institutu Sester naší Paní nahrávkaZiescheová Maria Calasanzkřesťanstvízdarma

kopie v mp3 u RK
Skateboard BožíknihaZukic TerezaDuchovní životpůjčit
Papež František a jeho reforma církveknihaZulehner Paul M.křesťanství, církevpůjčit
Upozorňuji na závažnou knihu.Jedním dechem jsem knihu přečetl. Její obsah doporučuji jako životní program. Pokládám ji za jednu ze tří nejdůležitějších knih roku. Ukázky z Zulehnerovy knihy:„Náboženská pravda se nemění, avšak vyvíjí se a postupně roste. Je stále táž, jako lidský organismus stále týž, od novorozence po starce, ale mezi tím leží dlouhá cesta. Tím se vysvětluje, proč se kdysi něco považovalo za přirozené, a dnes už ne.“;„Může se stát, že lidé, kteří nežijí ve svátostném manželství nebo ani (zatím) nemohou uzavřít církevní sňatek, postoupili v lásce dále než tí, kteří se v neproblematické situaci dali bez přemýšlení oddat v kostele."; "Instituce zná jenom ano, nebo ne. Jenže v oblasti vztahů jsme stále na cestě, postupujeme vpřed, děláme kroky zpět, vztah stagnuje, vyvíjí se, prohlubuje se nebo se rozpadá.“ .Václav Vacek e-shop nakladatele.
Teologie AgapéknihaZvěřina Josefkřesťanství; teologiepůjčit
Nakladatelství Vyšehrad po úspěšném vydání prvního dílu Teologie Agapé, které je zcela rozebráno, připravuje 2. vydání těchto studijních textů předního českého teologa ThDr. Josefa Zvěřiny (1913–1990). Byl jedním z prvních signatářů Charty 77, členem redakční rady samizdatových Lidových novin. V posledních dvaceti letech svého života, v době komunistické totality, považoval za svůj hlavní úkol přednášet neveřejně teologii. Snažil se vychovat celou generaci moderně a solidně vzdělaných laiků, řeholníků a kněží. Po celou dobu přepracovával a doplňoval tyto původně stručné studijní texty, až dostaly nynější podobu ucelené učebnice. Celé téma autor zpracoval v deseti dílech. První svazek obsahuje: Princip východiska a jevy lásky, O víře, Božím sebesdílení a paměti církve, O Duchu svatém a Boží láska člověkem (Kristologie). Druhý svazek pojednává O církvi, O Marii, O milosti, O svátostech, O Bohu zjevení a naší víry a Tajemství naplnění.(VV: Oproti našemu velkému všeobecnému a odbornému vzdělání (o jakém se našim předkům ani nezdálo) jsme v náboženském poznání velice pod míru. Do osobní knihovny doporučuji např. „Zvěstování víry“ (Holandský katechismus), Josef Zvěřina: „Teologie Agapé“… Je dobré si tyto knihy občas znovu pročítat)
Dráčekčasopisdětsképůjčit

několik čísel
Přehled starého zákonaknihakřesťanstvípůjčit

skripta
Všeobecné direktorium pro katechizaciknihakřesťanstvípůjčit
Vyjmenovaná slova o sexu a manželstvíknihakřesťanstvípůjčit

Vznik: 12.11.2018 18:01